پرواز کنکوری

 

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

دوستان

مرامنامه 4جوک

 

میلیاردر شوید

 

روش های کسب درآمد از اینترنت
روش هایی که با آن میتوانید در هر ماه بیش از 7 میلیون تومان کسب درآمد داشته باشید

پرداخت آنلاین

 

 

اس ام اس عربي


مَن زَرَعَ ألعُدوانِ حَصَدَ ألخُسرانِ

هر کس دشمنی کاشت، ضرر درو کرد.

فرستنده : Matin A.J


تمام گیانگم ایلام اگر هرزه وه قربانت(جان من اگر ارزشی داشته باشد فدای تو میکنم ایلام)


هناسم کم و قربان نلاته گرم شیرانت(نفسم را فدای صدای غرش شیرانت میکنم)

تو مرز تر له ایرانی تو کنگای کرده مالانی(تو مرز دیگری از ایران هستی که جایگاه مردمان کرد هستی)

تو خوت خوتر ده کل زانی که گیانم ها نوای گیانت(تو خودت از همه بهتر میدانی که من پیش مرگ تو هستم)

شراوی زلف داریلت که شورو دوگ وهاریلت(شاخ وبرگ درختانت که در فصل بهار مثل زلف زیبارویی سرازیر میشود)

ده وینی صوفیان رقصن ده بزم نرمه وارانت(درهنگام باریدن نم نم باران مثل صوفیان به رقص در میایند)

شلم او یار سربرزه که بین روژ او شو مرزه(شلم کوهی در ایلام که خورشید از آنجا طلوع میکند.آن یار سر بلند که مرزی بین روز وشب است)

هروژان لیسک گرم خور وه نازو کیگ وه مهمانت(هرروز اشعه گرم خورشید را با ناز مهمان تو میکند)

فدای بام گچانت بام که سر برزو گل آژینه(فدای بلندای کوه گچان بشوم که سر برز و پر از گل است)

ده سر یالو مگر بینم قلارنگ تا وه سیوانت(از بلندای آن میتوانم کوه قلارن و سیوان را نظاره کنم)

جوانیله که پر پر بون او پر گرتن ورو شادی(جوانهای که مثل گل پرپر شدند وبه سوی بهشت پرواز کردند)

فرستنده : mehdi


انت الحب کبیر
الاول والاخیر
*****
تو عشق بزرگی
اولی و آخری

فرستنده : tanhaaaaa


اگدر انتقم بس تدری عفتک لیش؟/یعجبنی الوکت مرات من یفتر ترجمه:میتونم انتقام بگیرم ولی ازت گذشتم میدونی چرا؟/خوشم میاد زمانه میچرخد...مارید المحبه و بیهه احس مذلول/ادفن روحی بیدی ومحد یذلنی ترجمه:محبتی که در آن احساس ذلت کنم را نمیخواهم/خورد را با دست خود دفن میکنم و زیر بار ذلت کسی نمیروم

فرستنده : امل شجرات


کفرت انه اب محبتک تدری الله اشگال؟؟؟ یهز بیده یگلی عمی حگک ترجمه:عشقت را کفر گفتم میدانی خدا چه گفت؟؟؟/دستش راتکان میداد و گفت حق داری

فرستنده : امل شجرات


اذا اهلک علموک شلون تتکبر/فدیت اهلی العلمونی اکصر اخشوم ترجمه:اگرخانوادت یادت دادن چطور متکبر باشی/به فدای خانوادم بشوم که یادم دادن آدمای مغرور را سرجاشون بنشانمجلست اگلپ اوراقی لگیت ایام ماضینا بکت عینی و بکت روحی عله ماکان یجمعنا ترجیت الزمن یرجع عشان امسح مدامعنا لگیت العمر یمشی وموسامع مواجعنا

ترجمه:
نشستم خاطراتم را ورق زدم روزهای گذشته رایافتم/چشمم وحتی روحم نیز برای جمع شدنمان گریست/زمان راخواستم باز گردد که اشک هایمان را پاک کند/دیدم زمان را که میگذرد و حرف هایمان رانمی شنود

فرستنده : اسحاق شجیرات


ماظن خطینه او بلهدف مالحنه
بدون شک به خطا نزدیم و تیرمان به هدف خورد
نوفی الیودنه او ما مصخ مالحنه
با دوستانمان وفای به عهد داریم و نمک مان تاثیرش را نشان داد
دون الاصایل عل خصم مالحنه
غیر از خوبیها با دشمنان برخودی نکردیم
نسری ابطریق الخیر او ما نتغیر
در راه خیر و خوبی قدم مینهیم و تغییر نمیکنیم
عل میمر او عل میمر او علمیمر
در گذر زمان ...اغفه و تفز العین محتاجه ملگاک /
میخوابم ولی چشمانم از خواب میپرند محتاج دیدارت هستند .
تهمل دمع بسکوت ماترضه تنساک /
آرام وبیصدا اشک میریزد نمیخواهد فراموشت کند .
لا تضن مثل الناس بس تبعد انساک /
فکر نکن مثل بقیه مردم وقتی دور شوی فراموشت کنم .
صح منته یم العین بس روحی ویاک/
درسته پیشم نیستی ولی دلم باتوست .مین ده اللی نسیک ؟
تعرف لو قلبی بیتکلم
کان رد علیک

ترجمه : کیست که تو را فراموش کرده ؟
میدانی اگر قلبم سخن میگفت
پاسخ تو را داده بود . . .

فرستنده : آهوی وحشی


ای غلطه بینا تداوی الا الشک یعمل عداوه

ترجمه : هراشتباهی میتواند جبران شود , جز تردید که دشمنی می آورد . . .

فرستنده : آهوی وحشی


لما نحن جینا اختاروا اسامینا اللی سمونا هنی اختاروا
هلأ بیحقلنا نختار اللی بیرافقنا بالعمر الجای ومشوارو

ترجمه : وقتی به دنیا آمدیم اسم هایمان را انتخاب کرده بودند , ومارا طبق انتخابشان نامیدند
حالا ما این حق را داریم که در مسیر پیش روی زندگیمان , همراهمان را خودمان انتخاب کنیم . . .

فرستنده : آهوی وحشی


کبرنا و اکتشفنا ان هنالک امور تخیف اکثر من الظلام

ترجمه : بزرگ شدیم ودریافتیم که چیزهایی ترسناک تر از تاریکی وجود دارند . . .

فرستنده : آهوی وحشی


لاطبع بیه انساک ولاناوی اعوفک /بس الوکت غدار حارمنی اشوفک
ازعوایدمن نیست فراموشت کنم ونه میتوانم ولت کنم/فقط زمانه ظالم است مراازدیدنت محروم کرده است

previous123456789...1617next

X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات