منوی کاربری

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

اس ام اس خدا

  230349

**************m.k14**************
صحیفه سجادیه

خدایا... پس ما را به توفيقت نيرو بخش...و ديده قلوبمان را از آنچه مخالف عشق توست كور كن (دعا۹)

  230263

**************m.k14**************
قرآن

به نام خداوند بخشنده مهربان، سوره ايست كه آنرا نازل و واجب كرديم و در آن آياتي روشن فرستاديم باشد كه پند پذيريد (نور)

  230233

**************m.k14**************
صحيفه سجاديه

خدايا...تويي كه وجود را به رحمت وصف كرده اي...به من رحم كن و تويي كه خود را بخشنده ناميده اي پس مرا ببخش (دعا16)

  230113

**************m.k14**************
قرآن

به نام خداوند بخشنده مهربان، همانا مؤمنان رستگار شدند، كساني كه در نمازشان فروتنند (مؤمنون)

  230083

یه روز یه داعشی از یه اسیر ایرانی پرسید
شما ادعاتون میشه که از همه بیشتر خدارو دوست دارید چرا ؟
اسیر ایرانی پاسخ داد:
چون یهودی ها در مقابل خدا میایستند
مسیحیان در مقابل خدا میشینند
داعشی ها در مقابل خدا سر کودکان را میبرند
ولی ما مسلمانان در مقابل خدا سجده میکینیم

خدایا ما بندگان گناهکارتو ببخش

  230081

**************m.k14**************
صحيفه سجاديه

خدايا جز اين نيست كه قانعان به فضل نيرويت قناعت ميكنند پس بر محمد و آلش درود فرست و ما را از فضل نيرويت كفايت كن (دعا5)

  229991

‍ خستگےهایِ جانِ مرا
درمان تنهــا همین هاسٺ ...
همین ڪہ تو مرا لیاقٺ دادے مهمانت باشم...
آری مهمان...
مگرنگفٺے رجب ماهِ من اسٺ...
حال بہ نداے اَین الرجبیون لبیڪ میگویم...
سراپا شٺابم...
لحظہ هــاےبیقرارےمن و معبودم...
مے شود حتے از امروز...
منــ از امروز شروع مےکنم خوب بودن هـا راـ...
چندصباحےدیگر وقت الغوث گفتن است..

  229967

**************m.k14**************
قرآن

به نام خداوند بخشنده مهربان، اين بدان سبب است كه خدا خود حق است و او مردگان را زنده ميكند و او بر هر چيزي تواناست (حج)

  229931

**************m.k14**************
صحيفه سجاديه

خدايا تو را سپاس به سرنوشت خوبي كه مقدر ميكني...پس سهمم از رحمتت را در عافيتي كه عنايتم كردي منحصر نكن (دعا18)

  229919

**************m.k14**************
صحيفه سجاديه

خدايا تو را سپاس به سرنوشت خوبي كه مقدر ميكني...پس سهمم از رحمتت را در عافيتي كه عنايتم كردي منحصر نكن (دعا18)

  229912

یوسف مى دانست درها بسته اند
اما به امید خدایش
به سوی درهای بسته دوید
و درها برایش باز شد
اگر تمام درهای
دنیا به رویت بسته شد
به طرفشان بدو
چون خدای تو و یوسف یکیست

  229867

هر کسی عشق را با زبان خود بیان می کند...
دارکوب، میکوبد
پیکاسو، میکِشد
باباطاهر، میمیرد
قناری، میخواند
هیتلر، میکُشد
آهو، می دود
هیچکاک، می نویسد

خدا
می بخشد...

  229823

**************m.k14**************
قرآن

به نام خداوند بخشنده مهربان، طا ها قرآن را بر تو نازل نكرديم كه به رنج بيفتي، مگر پندي باشد براي آنكه (از خدا) ميترسد (طه)

  229800

**************m.k14**************
صحيفه سجاديه

خدايا...آنچه برايم پسنديده اي محبوبم كن و آنچه بر من وارد كرده اي آسان كن و كاميابم كن از شيريني عافيت (دعا15)

  229752

شک نکن

درست در لحظه ی آخر

در اوج توکل و در نهایت تاریکی

نوری نمایان می شود

معجزه ای رخ می دهد

و چه زیبا ❣️خدا ❣️از راه می رسد

قبلی12345...168بعدی