منوی کاربری

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

اس ام اس عاشقانه

  225710

سرکلاس استاد گفت:

"پشت یک مرد موفق یک زن بوده..."

یکی از بچه ها پرسید:

پشت یک زن درمانده و بی پناه چه کسی بوده؟؟

استاد جوابی نداد وبه بهانه ای کلاس را ترک کرد؛

اما جوابش را همه می دانستیم:

"یک نامرد"...

کسی چه میداند؟؟؟

شاید استاد ما هم یک نامرد بوده...

رومن_رولان

  225703

آفتاب مهربانی سایه توبرسرمن
ای که درپای توپیچیدساقه ی نیلوفرمن
باتوتنهاباتوهستم ای پناه خستگی ها
درهوایت دلگسستم ازهمه دلبستگی ها
درهوایت پرگشودن باوربال پرمن باد
شعله ورازآتش غم خرمن خاکسترمن باد

  225695

بریدم دیگه
مثل ناخدا که یه قدمیش کوه یخ دیده
همچی تموم شد دلم تنگه
مگه میشه عاشق بازم عاشق بشه خب
من نمیفهمم چرا باید بگی برنمیگردم ....

  225686

در و ديوار دنيا رنگی است.

رنگ عشق...

خدا جهان را رنگ كرده است.

رنگ عشق...

و اين رنگ هميشه تازه است و هرگز خشک نخواهد شد. از هر طرف كه بگذری، لباست به گوشه ای خواهد گرفت و رنگی خواهی شد.

اما كاش چندان هم محتاط نباشی؛

شاد باش و بی پروا بگذر، كه خدا كسی را دوست تر دارد كه لباس هایش رنگی تر است!

  225680

بــــاز بــــاران
چــــــــــون هميشه
نــــم نمـــــك
بــــــر روى شيشه
مـــــى نــــويسه
تــــا بـــــدونــــى
عشقت از دل
پـــــاك نمـــــى شـــــه .....

  225678

بــراى من كه دلم از سكوت لبريــز است
صداى پاى تو از دور هم دل انگيز است

  225677

تــو نـباشی,شـهر بـی انـدازه بـزرگ مـیشود..
گـم مـیـشوم مـن بـین ایـن هـمه تـنـهایی.
دوستـت دارم مــاه من . . .

  225672

یه پاییز زردو
زمستون سردو
یه زندون تنگو
یه زخم قشنگو
غم جمعه عصرو
غریبی حصرو
یه دنیا سوالو
تو سینم گذاشتی...

  225654

اگرخواندن بلدباشي
يك زن ميتواند
عاشقانه ترين رماني باشدكه تابه حال خواندي
ميتواني بانگاهش برقصي
بالبخندش چایت را شیرین کني
باجريان موهايش تاربنوازي
وتنش پرازعاشقانه هایي ست براي تو ...
اگربريل بداني ...
امامبادا عاشقانه هايش راخرد كني كه تكه هايش قلب جهانت را پاره میکند...

  225644

زن...

گـاهـی سـعــی مـی کـنـد

مـردانـه بـازی کـنـد !!!

مـردانه کـار کـنـد ...

مـردانـه قـدم بـردارد

مـردانـه فـکـر کـنـد

مـردانـه قـول دهــد

امـا هـر کـاری هـم کـه بـکـنـد

زن اســت !!!

احـسـاس دارد

لـطـیف اسـت ...

یـک جـا عـقـب مـی نـشـیـنـد و مـحـبـت تـو را مـی خـواهـد

زن اسـت دیـگــر ...

  225636

قهرمان گاهی زنیست که پایِ همه یِ حرف هایِ پشت سرش ایستاده و برایِ عشقش می جنگد...
گاهی مردیست که تنها و یک تنه با همه می جنگد تا به معشوقه اش برسد...
برایِ عشقتان بجنگید، قبل از اینکه دیر بشود، اگر ادعایِ دوست داشتن دارید برای تصرفِ مساحتِ پیراهنش، برایِ مرزِ حلقه یِ آغوشش بجنگید...
دفاع از حقتان برایِ عشق دفاعِ مقدسی است...

  225635

حس بودنت...
قشنگ ترین حس دنیاست..
"تو" که باشی،
هر روز را نه...
هر ثانیه را عشق است…

  225630

نمیخوام نگرانت کنما ،
نه صلن ،
ولی خواستم بگم که
من
اینجا
بدونِ
تو
دارم جون میکَنَم ...

  225628

نمیتونی فکرشو بکنی چقد تند قلبم برات میزنه


ولی خب منم نمیزارم بفهمی

  225617

عـاشق آن نـیست کـه یـک دل بـه صـدیـاردهـد
عـاشق آن اسـت کـه صـددل،بـه یـک یــاردهـد...

قبلی12345...1540بعدی