منوی کاربری

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

اس ام اس مذهبی

  240941

#زود ازکوره دررفتن...

پیامبراکرم ص :آیافکر میکنید نیرومندی در بلند کردن سنگ بزرگ است؟ نیرومند حقیقی آن است که خشمگین شود و برخشم خود غالب گردد.

  240877

#زاهد واقعی...

امام صادق(ع):زهد آن نیست که مالت راضایع وحلال خداراحرام کنی بلکه زهد در دنیا آن است که نسبت به آنچه خودت داری "وابسته تر"ازآنچه در "یدقدرت خداوندعزوجل" است نباشی.

غﻻم همت آنم که زیرچرخ کبود...
ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است

  240816

#خدا آگاهی...

همانند کسانی که خدارا فراموش کرده اند مباشید که در نتیجه خداشمارا به "خودفراموشی"گرفتار میکند. (حشر/19)

  240778

#سخن بیان کننده میزان عقل آدمی...

امام علی(ع):سخن بگویید تاشناخته شویدچراکه انسان در"زیر زبان خود"پنهان است.

سُخَندانِ پرورده پیرکهن...
بیندیشدآنگه بگوید سخن
مَزن بی تامل به گفتار دَم
نِکوگوی گَردیرگویی چه غم؟

  240745

#خود آگاهی...

امام علی(ع):آیا کسی نیست که قبل از پایان عمرش از خواب غفلت برخیزد؟

  240532

#پرهیزاز محرمات...

امام باقر(ع):شگفتاکه مردم ازترس بیماری درخوردن غذا احتیاط و امساک میکنندولی از بیم آتش دوزخ ازگناه خودداری نمیکنند.

  239699

ﺑﺎﻧﻮ!
ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﻤﺖ...
ﺍﻣﺎ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﻮ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺍﺳﺖ
ﻣﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ
ﭘﻬﻠﻮﯼ ﺗﻮ ﺑﻮﺩ
ﻭ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﺒﻮﺩ؟؟؟؟

_ ﺣﻤﯿﺪﺭﺿﺎ ﺷﮑﺎﺭﺳﺮﯼ

  239512

ﺩﯾﺸﺐ ﺍﺯ ﺩﺍﻍ ﺷﻤﺎ ﻓﺎﻝ ﮔﺮﻓﺘﻢ ، ﺁﻣﺪ :
ﺩﻭﺵ ﻣﯽ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺭﺧﺴﺎﺭﻩ … ﻧﮕﻮﯾﻢ ﺑﻬﺘﺮ!
 
ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻮﭼﻪ ﯼ ﺧﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﻗﺪﻡ ﺑﮕﺬﺍﺭﻡ...
ﻧﺎ ﺧﻮﺩ ﺁﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﻢ ﻣﺎﺩﺭ...
 
ﭼﻪ ﺷﺪﻩ ؟! ﻗﺎﻓﯿﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺯ ﺑﻪ ﺟﻮﺵ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻧﺪ:
ﺩﻡ ﺩﺭ، ﻓﻀﻪ ﺧﺒﺮ! ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﺩﺭ، ﻣﺤﺴﻦ ﭘﺮ...
 
_ﮐﺎﻇﻢ ﺑﻬﻤنی

  239410

قلب،
تبدیل به قبر می‌شود
کافیست
عشق شهدا نتپد...

#سالگرد_شهادت_حمید_باکری ۶/١٢/١٣۶٢

  238982

ﺍﺯ ﺣﺮﻡ ﺩﻭﺭﻡ ﻭﻟﯽ، ﻋﯿﺒﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﺭﺯﻭ
ﯾﮏ ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ، ﻣﻦ ﻭ ﺷﺶ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﭘﯿﺶ ﺭﻭ...

ﺗﺎ ﮔﺮﻩ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻡ ﺍﯾﻦ ﺩﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﻨﺞ ﺁﻥ ﺿﺮﯾﺢ
ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﻭﺍ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﻐﺾ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﮔﻠﻮ

ﺭﻭﺳﯿﺎﻫﻢ ﺭﻭﺳﯿﺎﻫﻢ ﺭﻭﺳﯿﺎﻫﻢ ﺭﻭﺳﯿﺎﻩ
ﺑﺎﺯ ﺍﻣﺎ ﺗﻮ ﻧﺒﺮﺩﯼ ﺍﺯ ﺩﻝ ﻣﻦ ﺁﺑﺮﻭ...

ﺩﻟﺨﻮﺷﻢ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺯﯾﺎﺭﺕ ﻫﺎﯼ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﺧﻮﺩﻡ
ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺷﮏ ﻭ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺮﻑ ﻭ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻐﺾ ﻣﮕﻮ

ﺧﻮﺵ ﺑﺤﺎﻝ ﺯﺍﺋﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﻡ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﻧﺪ...
ﺳﻬﻢ ﻣﺎ ﻫﻢ ﯾﮏ ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ ﻭ ﮐﻠﯽ ﺁﺭﺯﻭ...

  238509

ﺣﺘﻤﺎً ﻗﺮﺍﺭ ﺷﺎﻩ ﻭ ﮔﺪﺍ ﻫﺴﺖ ﯾﺎﺩﺗﺎﻥ؟؟؟

ﺁﺭﯼﻫﻤﺎﻥ ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﺯﺩﻡ ﺩﻝ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺘﺎﻥ...

ﻣﺸﻬﺪ،ﺣﺮﻡ،ﻭﺭﻭﺩﯼ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺠﻮﺍﺩﺗﺎﻥ...

ﺁﻗﺎ؛ﺩﻟﻢ ﻋﺠﯿﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮﺍﯾﺘﺎﻥ… 

یاعلی بن موسی الرضا المرتضی....

  238153

اوکه عادت به شیوه ی مرد عادت نداشت اعتراض کردو گفت:
_ازشماکه فرزندرسول خدایی توقع نداشتم خادمان خودراهم کناره سفره تان بنشانید...
امام علی ابن موسی الرضا ع پاسخ اوراچنین داد:
+خدای ما ، حالت بندگی ماو شیوه ی آفریده شدن ما مانند هم است...چراسفره را جداکنیم؟؟؟؟؟


(^_<)F:M:Z(>_^)

  237840

بانو...
این چادر تا برسد به دست تو
هم از کوچه های "مدینه" گذشته...
هم از "کربلا"...!!!
و هم از بازار "شام"...
چادرت را در آغوش بگیر...
بگو برایت روضه بخواند...


(^_<)F:M:Z(>_^)

  237129

‏نادان را جز در حال زیاده روى یا کوتاهى کردن نمى بینى

#مولاعلی(ع)

  236568

شیطان به رسول خدا ص گفت :
من طاقت دیدن شش خصلت را در انسانها ندارم ...

1... وقتی به هم میرسند سلام میکنند .

2... با هم مصافحه " رو بوسی " میکنند .

3... برای هر کاری انشاالله می گویند .

4... از گناه استغفار می کنند .

5... ابتدای شروع هر کاری بسم الله می گویند .

6... تا نام حضرت محمد ص را میشنوند صلوات میفرستند .

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

قبلی12345...205بعدی