دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

اس ام اس مذهبی

  253190

یک شخصی در زمان امام هادی علیه السلام یک نامه ای نوشت به حضرت در شهر دوری زندگی می‌کرد ظاهراً . گفت من نسبت به شما دورم فاصله‌ام زیاد است اگر کاری داشته باشم احتیاج به شما داشته باشم نمی‌توانم زود به زود بیایم در خانه شما چه کار بکنم؟ حضرت در نامه­ ای جوابش را نوشتند که اذا کانت لک حاجة فحرک شفتیک، لبت را تکان بده هر جایی که هستی بگو ما می‌شنویم تو هر جایی که هستی ....
میلاد مبارک حضرت هادی :)عیدتون مبارک

  252830

ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ(ﻉ) ﻓﺮﻣﻮﺩ:
ﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻩ ﺧﺪﺍﺳﺖ. ﺯﯾﺮﺍ ﻫﯿﭻ ﻋﺒﺎﺩﺗﯽ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺣﺮﻣﺖ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪﺍ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪﺍ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﺎﻧﺪ.


ﺑﺤﺎﺭ ﺍﻻ‌ﻧﻮﺍﺭ، ﺝ 74، ﺹ 77.


  252703

#درکشتی نجات خدا،ناخدا حسین.

ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺍﻛﺮﻡ (ﺹ) ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ:ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺳﻌﺎﺩﺗﻤﻨﺪﻱ ﺁﻧﺎﻥ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﺣﺴﻴﻦ (ﻉ) ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﭘﻴﺮﻭﺯ ﻭ ﻧﻴﻜﺒﺨﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.


ﺑﺤﺎﺭﺍﻻ‌ﻧﻮﺍﺭ، ﺝ 44، ﺹ 225
 

  252128

 ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﻛﺎﻇﻢ )ع(ﻧﻘﻞ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮﺩ
ﻣﺮﺩﻱ ﺍﺯ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪﺍ(ﺹ) ﺳﺆﺍﻝ ﻛﺮﺩ:
ﺣﻖ ﭘﺪﺭ ﺑﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺣﻀﺮﺕ ﻓﺮﻣﻮﺩ:
1- ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺻﺪﺍ ﻧﻜﻨﺪ.
2- ﺩﺭ ﺭﺍﻩ‌ﺭﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺟﻠﻮ ﻧﻴﻔﺘﺪ.
3- ﻗﺒل ﺍﺯ ﺍﻭ ﻧﻨﺸﻴﻨﺪ.
***4- ﻛﺎﺭﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﭘﺪﺭﺵ ﺭﺍ ﻓﺤﺶ ﺩﻫﻨﺪ.


ﺑﺤﺎﺭﺍﻻ‌ﻧﻮﺍﺭ  ﺟﻠﺪ 74  ﺻﻔﺤﻪ 45

  251816

امام على عليه السلام:

راستى، تو را نجات مى دهد، هرچند از آن بيمناك باشى
و دروغ، تو را نابود مى كند، گر چه از آن خطرى براى خود حس نكنى
الصِّدقُ يُنجِيكَ و إن خِفتَهُ، الكِذبُ يُردِيكَ و إن أمِنتَهُ

ميزان الحكمه جلد6 صفحه 177

  251813

ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﯽ (ﻋﻠﯿﻪ‌ ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ):ﺍﮔﺮ ﻧﻤﺎﺯ ﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽ‌ﺩﺍﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺣﻤﺖ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﺳﺖ، ﻫﺮﮔﺰ ﺳﺮ ﺍﺯ ﺳﺠﺪﻩ ﺑﺮﻧﻤﯽ‌ﺩﺍﺷت.

ﺗﺼﻨﻴﻒﻏﺮﺭﺍﻟﺤﻜﻢ، ﺹ 175

  251780

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺍﮐﺮﻡ (ﺹ) ﻓرمودند: 
ﺩﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﺪ ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﺩﯼ ﺍﺯ ﺍﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻧﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ. 

_ﮐﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻼ‌ﺣﻢ ﻭ ﺍﻟﻔﺘﻦ ﺹ 154

#یه روزی میاد یکی روشونُ کم میکنه مَشتی
یه نفرمیاد و شمشیرُ علم میکنه مَشتی...

  251575

ﺍﻣﺎﻡ ﺑﺎﻗﺮ(ﻉ) ﻓﺮﻣﻮﺩ:
ﺩﺭ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﺣﺪﯼ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺗﺮﮎ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ:
1 - ﺍﺩﺍﯼ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺩ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎﺭ ﻭ ﻓﺎﺳﻖ.
2 - ﻭﻓﺎﯼ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﻭ ﭘﯿﻤﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎﺭ ﻭ ﻓﺎﺳﻖ.
3 - ﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ، ﻧﯿﮑﻮ ﮐﺎﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﻓﺎﺳﻖ ﻭ ﻻ‌ ﺍﺑﺎﻟﯽ.


ﺑﺤﺎﺭ ﺍﻻ‌ﻧﻮﺍﺭ، ﺝ 74، ﺹ 56

  251481

#ما چه جور اولادی هسیم؟؟؟


ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ(ﻉ):ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺟﺰ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺩﻟﺴﻮﺯﯼ ﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ به ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﺧﯿﺮﻩ ﻣﮑﻦ ﻭ ﺻﺪﺍﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﺻﺪﺍﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﮑﻦ ﺩﺳﺘﻬﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ‌ﯼ ﺩﺳﺘﻬﺎﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺒﺮ، ﻭ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﻣﺮﻭ.


ﺑﺤﺎﺭ ﺍﻻ‌ﻧﻮﺍﺭ، ﺝ 74، ﺹ 79.

  251302

سوره حدید/20:


ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﻧﯿﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺯﯼ ﻭ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ، ﻭ ﺗﺠﻤﻞ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻭ ﺗﻔﺎﺧﺮ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﻃﻠﺒﯽ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﺳﺖ.

  251127

ﺍﻯ ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩﻩ‏ ﺍﯾﺪ، ﺍﺯ ﺻﺒﺮ ﻭ ﻧﻤﺎﺯ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺎ ﺻﺎﺑﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ.

بقره/153

  251089

#به معنای واقعی کلمه مادرا سه هیچ جلو ان...


ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ(ﻉ) ﻓﺮﻣﻮﺩ:
ﻣﺮﺩﯼ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ(ﺹ) ﺁﻣﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺍﯼ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﮑﯽ ﮐﻨﻢ؟
ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭﺕ
ﻋﺮﺽ ﮐﺮﺩ، ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ؟
ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭﺕ
ﮔﻔﺖ: ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ؟
ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭﺕ
ﺳﺆﺍﻝ ﮐﺮﺩ: ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ؟
ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺑﻪ ﭘﺪﺭﺕ


ﺑﺤﺎﺭ ﺍﻻ‌ﻧﻮﺍﺭ، ﺝ 74، ﺹ 49

  251079

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺍﮐﺮﻡ(ﺹ) ﻓﺮﻣﻮﺩ:
ﺁﻧﮑﻪ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺭﺍ ﺧﺸﻨﻮﺩ ﮐﻨﺪ، ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺧﺸﻨﻮﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺸﻢ ﺁﻭﺭﺩ، ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺸﻢ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﮐﻨﺰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ، ﺝ 16، ﺹ 470

#دختری که،پسری که بخاطر [عشقی که آبروی خانوادشو میبره] پدرشو مجبوربه [گریه]میکنه و مادرشوبه [مرگ خودش] راضی میکنه وقتی بهوش اومدتازه میفهمه چه غلطی کرده
بچه ای که بلدنیست حیثیت و آبروی پدرومادرشو بخره نباید بشینه از عشق افلاطونیش حرف بزنه
باید اول مبانیه گاونبودن پاس کنه
بی معرفتیه عشق کورمون کنه و بیخیال خانوادمون بشیم
گاو عاشق نباشیم.

  250926

_رعد/27

ﺩﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺧﺪﺍ ﺁﺭﺍﻡ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ.

ولاغیر...

  250844

_زلزال/7

ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ، ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺫﺭﻩ ﺍﯼ ﻭ ﻣﺜﻘﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺑﺎﺯﺗﺎﺑﺶ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺩﯾﺪ.

_هرچه کنی به خود کنی...

قبلی12345...213بعدی