دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

اس ام اس مذهبی

  244392

#کسی قصد خلاص شدن داره اصن؟


ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴّلام: ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﻗﺴﻢ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺍﺯ ﮔﻨﺎﻩ ﺧﻼ‌ﺹ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ﻣﮕﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﺻﺮﯾﺤﺎ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﮐﺎﻓﯽ،ﺝ2،ﺹ426

  244353

#بخشی ازنامه امام علی علیه السلام به مسئول خیانتکار...


...ﺍﮔﺮ ﺁﻧﭽﻪ که [ازخیانت تو] ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﺳﯿﺪﻩ، ﺩﺭﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ، (ﺷﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪ‏ﺍﺕ، ﻭ ﺑﻨﺪ ﮐﻔﺶ ﺗﻮ)، ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ‏ﺗﺮ ﺍﺳﺖ، ﻭ ﮐﺴﻰ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻪ ﻟﯿﺎﻗﺖ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺮﺯﻫﺎﻯ ﮐﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ، ﻭ ﻧﻪ ﻣﻰ‏ﺗﻮﺍﻧﺪ ﮐﺎﺭﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺭﺳﺎﻧﺪ.

  244233

مادر که نباشد نظم خانه بهم میریزد...

باورنداری؟

خودت ببین...

علی:نجف
حسن:بقیع
حسین:کربلا
زینب:دمشق...

  244173

هیچکس بی درد و غصّہ
و گرفتاری نیست
اما قشنگیـش به اینه که
تو اُوج غم لبخند بزنی
و بگی #خُدا‌ خودش بزرگه ♥

  243455

آنـکـہ دَر شِـش مـاھگــے [بــاب الـحَـوائِــج] مــے شَـــود…!!!

گـَـر رِســَد سِّــن [عـَــمــو]…

حـَتــماً [قــیــامـَت] مــے کُــنــد…!!!

  243394

#...(^__^)


امام حسین علیه السلام: "خوش اخلاقی"عبادت است.


[خوش اخلاقی لطف نیست وظیفه ی ماست.باجمله ی"من اخلاقم اینجوریه دیگه"بداخلاقی روتوجیه نکنین]

  243363

#فک کردن به اینکه قراره بمیریم [چه 1ساعت دیگه چه 10سال دیگه] خیلی خوبه...


ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴّﻼ‌م: ﻫﯿﭻ ﺩﺭﺩﯼ  ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻝ ﺍﺯ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﺩﺭﺩﻧﺎﮎ ﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ، ﻭ ﻫﯿﭻ ﺗﺮﺳﯽ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﺑﺪﺍﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺲ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ، ﻭ ﻣﺮﮒ ﺑﺲ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻨﺪﮔﻮﯾﯽ.

ﺍﺻﻮﻝ ﮐﺎﻓﯽ، ﺝ5، ﺹ133

  243180

#هرگز نمازت راترک نکن ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﺯﯾﺮ ﺧﺎﮎ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺁﺭﺯﻭﯾﺸﺎﻥ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺠﺪﻩ
ﮐﻨﻨﺪ"ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺳﺠﺪﻩ"


ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ علیه السلام: ﭘﯿﺮﻭﯼ ﻭ ﺍﻃﺎﻋﺖ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﻭﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭ ﻣﻌﺎﺩﻝ ""ﻧﻤﺎﺯ"" ﻧﯿﺴﺖ.

ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺍﻟﺤﮑﻤﻪ، ﺝ 5، ﺹ 318

  243088

#عامل زوال دولت ها...


ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴّﻼ‌م: ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺭﺍ -----> ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ "ﭘﺴﺖ ﻭ ﻓﺮﻭﻣﺎﯾﻪ" ﺳﭙﺮﺩﻥ
ﺑﺎﻋﺚ ﺯﻭﺍﻝ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺴﺘﺪﺭﮎ2،ﺹ362

  243019

یـاحـسـیـن
یـاحـضـرتِ اربـاب
آخـر از عـشـقـت،عـراقـی مـیـشـوم...

  243002

#[ادب آداب دارد] به روایت حدیث...


ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻮﺍﺩﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ: ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺍﺩﺏ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺩﻡ، *ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮﺏ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﻛﻴﻚ ﻭ ﺳﺒﻚ ﻧﺒﺎﺷﺪ*، ﻭﻟﻴﻜﻦ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳّﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟّﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﻣﺎﺩﺍﻣﻲ ﻛﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﻭ ﺑﻬﺸﺖ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻧﮕﺮﺩﺍﻧﺪ *ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﺩﺏ ﻳﻌﻨﻲ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺩﻳﻦ، ﭘﺲ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻲ ﻭ ﺍﺋﻤّﻪ ﺍﻃﻬﺎﺭ (ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ)، ﺍﺩﺏ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺳﺎﺯﻳﺪ*

ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﺩﻳﻠﻤﻲ، ﺹ 160

  242958

میدانی پشت این "امان ازدل زینب"هایی که گاهی میگویند وماساده میگذریم چیست؟...

زهرا س،داغ علی ع راندید
علی ع،داغ حسن ع راندید
حسن ع،داغ حسین ع راندید
حسین ع،داغ رقیه س راندید
عباس ع،داغ علی اصغرع راندید

اما زینب س داغ تک تکشان رابه عینه دید...

امان از دل زینب...

  242928

#وجدانن آرزوی دلی ما همین نیست؟؟؟


سوره مائده/آیه84: ﭼﺮﺍ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺍﺯ ﺣﻖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ‏، ﺍﯾﻤﺎﻥ ﻧﯿﺎﻭﺭﯾﻢ‏،ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﺁﺭﺯﻭ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭﻣﺎﻥ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﺮﻩ ﺻﺎﻟﺤﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ؟!

  242906

(یاحسین،یاحضرت ارباب)

نکنه ولم کنی ، برم آواره بشم
عشقتونفهممو،دیگه بیچاره بشم
نکنه اصلو رهاکنم،ازتو رد بشم
"نکنه فقط من عاشق یک گنبد بشم"
نکنه تو این زمونه به بیراهه برم
تورو جون مادرت،کرمی کن با کرم

مداح:کربلایی جواد مقدم

  242884

دلـم
شـبـیـه شـمـع هـایـی کـه شـبـهـای جـمـعـه
بـر روی "عـلـقـمـه" شـنـاورنـد
در فـراق "کـربـبـلا" مـیـسـوزد

اللهـم ارزقـنـا کـربـلا...

قبلی12345...209بعدی