پرواز کنکوری

 

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

دوستان

مرامنامه 4جوکداستان طنز


داستان خلقت زن /طنز [ بازدید : 34837 ]
من و افسوس گاو ! [ بازدید : 17278 ]

4 3 2 1