منوی کاربری

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

داستان طنز


داستان خلقت زن /طنز [ بازدید : 39851 ]
من و افسوس گاو ! [ بازدید : 19763 ]

4 3 2 1