همیار کنکور
 

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

دوستان

مرامنامه 4جوکداستان طنز


داستان خلقت زن /طنز [ بازدید : 35660 ]
من و افسوس گاو ! [ بازدید : 17634 ]

4 3 2 1