منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

دوستان

مرامنامه 4جوک

اس ام اس زیبا


ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻭﯾﮋﮔﯿﻬﺎﯼ ﻣﺎﺩﺭ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻋﯿﻦ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﺷﻮ ﯾﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺩﻭﺳﺖ
ﺩﺍﺭﻩ ﺑﻬﺖ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﻫﻢ ﺭﻭ ﻣﯿﺪﻩ ﮐﻪ ﺗﻮﺭﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﻩ...
ﺑﻪ افتخار همشون ♥من یک دختـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم...
مقدس ترینــــ لحظه ی دنیاستــــــــــــــ
آنگاه که پیشانی من،محـــــــل آرام گــــــــرفتن
لبــــــــــهای پدرم می شود!

فرستنده : رها دختر تبریزی


ﻣا اسفندیا ﮐﻼ ﺑﻪ ﺗــــــــﻮﺍﻥ 2ایم! ﻣـــْـﺨــــﺘﺼﺮ , ﻣــــﻔــــــﯿﺪ ﺷﺎﺩﯾﻤﻮﻥ ﻗﻠـــــــﻤﺒﻪ !!جـــــذابیــــــــت ، اوووووف!!ﻧﺎﺭﺍﺣـــــــﺘــــــــﯿــــــﻤﻮﻥ , ﺧـــــفــــــــﻦ!!


ﺩﭘﺮﺳﯿﻤﻮﻥ ﮐُـــــــﻤﺎ!!ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺗﻮ ﺳﻘـــﻒ !!پرچممون:اورســــــــــــــت!!


✴به افتخارِ همه ﺍﺳﻔــــــ❤ــــــــــنـــﺪیااااا✴

❤تولد همه ی بچه های اسفندی مبارک❤

"12.12"

فرستنده : ریزه میزه (:


و عشق

یعنی اینکه بدانی،

مادر شهید بهروز صبوری 32 سال است لب به کوفته تبریزی نزده!
لابد می پرسی چرا؟

چون که بهروز 18 ساله اش قبل از اینکه سال 61 در روستای مندلی
عراق مفقود شود،

عاشق کوفته تبریزی بود و مادر هر موقع این غذا را می بیند ...

ما چه میفهمیم عشق بین یک مادر عاشق و دل سوخته
و پسر رعنایش را ...یه شب که سردم بود
به مادرم گفتم،
هوا که سرد میشه یاد تو می افتم
طفلی دلش لرزید
دلش دوباره شکست
تو ظل تابستون
تو کوچه برف نشست...

فرستنده : من کم تحملم


¸.•°``°•.¸ألله¸.•°``°•.¸ * لاإله إلا هوألحي *°•.¸¸.•°`ألقيوم°•.¸¸.•°
دعاهایت را اجابت کند آنکه آسمانی را میگریاند تا گلی را بخنداند

فرستنده : tala


این عکس شهدایی که در خیابان میبینم که در قدم به قدم نصب شده اند تنها به یک چیز فکر میکنم قدم هایی که ما در نهایت آرامش و امنیت برمیداریم نتیجه دلهره های آن شیر مردان کشورمان هست روحشان شاد.در این آزادی و امنیت خالیستآدمى را ادميت لازم است.

فرستنده : خومشهر


ﺩﻟﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ....!!!
ﺑﻪ ﻗﺪﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ..
ﺧﻨﺪﯾﺪﻡ....
ﻭ ﻫﻤـــﻪ ﺁﺩﻡ ﻫــــــﺎ ﺭﺍ ﺧﻨــــــــــــﺪﺍﻧﺪﻡ....
ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﺑـــــــــــﻮﺩ ﮐﻪ ﺻــــــــﺪﺍﯼ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﻢ....
ﮔـــــــــﻮﺵ ﻫﻤــــــــــــﻪ ﺭﻭ ﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ...
ﺍﻣﺎﺣﺎﻻ...
ﺻـــــــﺪﺍﯼ ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ....
ﺣﺘﯽ ﺧـــﻮﺩﻡ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﻮﻡ.. ...
ﺩﻟﻢ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ...
ﺑـــــــــﺎﺭﺍن....!!!
ﺩﻟﻢ ﺩﺭﯾﺎ ...
ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ...
ﺩﺭﯾــــــــــــــــــﺎ....!!!
ﺩﻟﻢ ... ﺩﻝ ... ﻣﯽ ﺧـــــــــــــﻮﺍﻫﺪ ...
ﺍﻣﺎ ﻧﻪ ﻫﺮ ﺩﻟﯽ....!!!

فرستنده :


***AnAhItA***
...: ﻭﺿﻌﯿﺖ ﯾﻪِ ﺩُﺧﺘَﺮﺁﯾﮯ ﻫَﺴﺘَـﻦ ﺧِﯿـﻠﮯ ﻣَﻐﺮﺅﺭَﻥ ﺑﻪِ ﮐَﺴﮯ ﺭﻭ ﻧِﻤﯿـﺪَﻥ ﺯﻭﺩ ﻋَﺼَﺒْﮯ ﻣﯿﺸَﻦ ﺗﺂ ﯾﻪِ ﭼﻴﺰﻱ ﻣﻴﮕﻲ ﺗُﻨﺪ ﺗُﻨﺪ ﺟَﺆﺁﺑِﺘﺆ ﻣﯿﺪَﻥ ، ﻟَﺠْﺒﺂﺯَﻥ ﺍﻳﻨﺂ ﻫَﻤﺆﻧﺂﯾﯿَﻦ ﮐﻪِ ﺑﺂ ﺁﻫَﻨﮓ ﻏَﻤﮕﯿﻦ ﮔِﺮﯾﻪِ ﻣﯿﮑُﻨَﻦ ﻳﻪ ﺩُﺧﺘَﺮﺁﯾﮯ ﻫَﺴﺘَﻦ ﻭﻗﺘﻲ ﺑﺂ ﻋِﺸﻘِﺸﺆﻥ ﺩَﻋﻮﺁﺷﺆﻥ ﻣﻴﺸﻪ ﻣﯿﮕَﻦ ﻣُﻬِﻢ ﻧﯿﺲْ ﻭﻟﻲ ﺍﺯ ﺩَﺭﺅﻥ ﺁﺗﻴﺶ ﻣﯿﮕﯿﺮَﻥ ﯾﻪِ ﺅَﻗﺘﺂﯾﮯ ﻣﯿﮕَﻦ ﺧﺆﺁﺑَﻢ ﻣﻴﺂﺩ ﻭﻟﻲ ﺗﺂ ﺻُﺐ ﺁﻫَﻨﮓ ﮔﻮﺵ ﻣﯿﺪَﻥ ﻭ ﺃَﺷﮏْ ﻣﯿﺮﯾﺰَﻥ ﺍﻳﻨﺎ ﻫَﻤﺆﻧﺂﯾﯿَﻦ ﮐﻪِ ﺳﺨﺘﻲ ﺯﻳﺂﺩ ﻛﺸﻴﺪﻥ ﻭ ﺑﻪِ ﮐَﺴﮯ ﻧَﮕُﻔـﺘَﻦْ ﺍﻳﻨﺂﺭﻭ ﺃﺫﯾَﺖ ﻧﮑُﻨﯿﻦ ﺍﻳﻨﺂ ﻏُﺼﻪِ ﻫﺂﻱ ﯾﺆﺍﺷَﮑﮯ ﺯﻳﺂﺩ ﺩﺁﺭَﻥ...دیگر حرف های دیگران را باور نمیکنم مثل عمو پنجعلی که میگفت الکی میگه!

فرستنده : داش میتی


شمرده تر بگو؛
با من،
حروف ِ رفتنت،
تا من!
بگیرم از دلت،
همه بهانه هارا . . .

فرستنده : ♥ مــهـنـا ♥


بچــــه شــیــــعه باســــ1

✧نــــاشتایی رزق حــــلال بخــوره تاجوابــــ آزمایشــــاتــــ الهــــی خرابــــ نشــــه :))))من براے زندگے در رویاهایم
از هیچکسے اجازه نخواهم گرفت

فرستنده : خاتون


کاش می شد تیشه ای باشد بَهرِ شکستن بُت !
نه شکستن بُت خدایان !
بتی که عُمریست از غرورمان ساخته ایم ...
غروری که اجازه دوستت دارم ها را از ما گرفت ...
غروری که محبت را به عزیزانمان حرام و بهای آن، برابر شد ...
باشکسته شدن دلشان ...
غروری که اشتباهاتمان را هم در جامه درست بودن جلوه میداد ...
غروری که حسرت یک آغوش، یک دوستت دارم و بوسه هایی را بر
دل ما نهاد که می دانیم هیچگاه در زندگی تکرار نخواهد شد ...
کاش می شد تیشه ای به دست بگیریم بهر شکستن،
شکستنِ بُتی که از " غــرور " ساخته ایم ...

فرستنده : ...parandeh mohajer

line gif


X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات