دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

اس ام اس زیبا

  251529

آدم‌های رفته‌ی دنیایتان را سرزنش نکنید
آن‌ها بزرگ‌ترین خوبی را
در حق شما کرده‌اند
آن‌ها رفته‌اند تا جایی برای
آدم‌های ماندنی باز کنند.!

  251494

ﺑﻪ ﮔﺪﺍﯾﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ : ﺭﻓﯿــﻖ ﮐﯿﺴﺖ؟ ? ﮔﻔﺖ ﺭﻓﯿــﻖ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺩﺍﺷﺘﻤﺶ ﮔﺪﺍﯾـــﯽ ﻧﻤﯿﮑﺮﺩﻡ

  251400

وقتی زمین خوردی، جوری بلند شو به راهت ادامه بده انگار هیچ وقت زمین نخورده بودی :)

  251372

،ﺑﺲ ﮐﻪ ﺑﯽ ﻣﻬﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﯽ ﺭﻭﺡ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻫﺎ...

ﺑﻌﺪ ﻫﺮ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺳﺮﺩﺵ ﻏﺴﻞ ﻣـﯿّـﺖ ﻣﯽ ﮐــــــــــﻨﻢ


ﻣﺤﺴﻦ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﺯﺍﺩﻩ ﮔﻨﺠﯽ

  251346

ﻣﺎﺩﺭﻱ ﭘﯿﺮ، ﻣﺮﺍ
ﻧﮑﺘﻪ ﺍﯼ ﺯﯾﺒﺎ ﮔﻔﺖ
ﺍﺯ ﺑﺪ ﺩﻧﯿﺎ ﮔﻔﺖ ....
ﮔﻔﺖ ﻃﺎﻭﻭﺱ ﻣﺸﻮ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﺒﺖ ﺧﯿﺰﻧﺪ
ﮔﺮ ﺷﻮﯼ ﺷﻌﻠﻪ ﯼ ﺷﻤﻊ
ﺯﯾﺮ ﭘﺎﯾﺖ ﺭﯾﺰﻧﺪ
ﮔﻔﺖ : ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻣﺸﻮ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻧﯽ
ﻻﯼ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﮐﺘﺎﺏ
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﯿﻤﺎﻧﯽ !
ﻧﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺎﺵ ﻧﻪ ﺧﺎﮎ
ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﺭ ﮐﻨﻨﺪ
ﻭﺍﻧﮕﻬﯽ ﺫﻫﻦ ﺗﻮ ﺭﺍ
ﭘﺮ ﺯ ﻣﺮﺩﺍﺏ ﮐﻨﻨﺪ
ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﺧﻠﻖ
ﺑﻪ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺑﺨﺮﻧﺪ
ﻭﺯ ﭘﯽ ﺩﯾﺪﻥ ﺗﻮ
ﺳﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ .
ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﺎﺵ ﻋﺰﯾﺰ
ﮔﻠﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭ
ﻧﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺲ ﻛﻦ
ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﮔﻮﺵ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺗﻮ ﻫﻲ ﺷِﻜﻮﻩ ﻛﻨﻲ
ﺯﻧﺪﮔﻲ ﭼﺸﻢ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺍﺧﻢ ﺩﻟﺘﻨﮓِ ﺗﺮﺍ
ﻓﺮﺻﺘﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺻﺮﻑ
ﮔﻠﻪ ﻭ ﻧﺎﻟﻪ ﺷﻮﺩ
ﺗﺎ ﺑﺠﻨﺒﻴﻢ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﺗﻤﺎﻡ
ﺍﻳﻦ ﺷﺘﺎﺏ ﻋﻤﺮ ﺍﺳﺖ .
ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﺑﺎﻭﺭﻣﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ

  251289

ﺁﻧﺮﻭﺯ ﮐﻪ ﺳﻘﻒ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ
ﭼﻮﺑﯽ ﺑﻮﺩﮔﻔﺘﺎﺭﻭ ﻋﻤﻞ ﺩﺭ
ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮﺩ
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻨﺎﯼ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ
ﺳﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺩﻟﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪﻩ

  251261

ﺩﺭﻭﻥ ﻗﻔﺴﻲ ﻛﻪ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﻣﻴﻤﻴﺮﺩ
ﺩﻟﻴﻠﺶ ﻧﺪﻳﺪﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺍﺳﺖ
ﻧﻪ ﺗﻨﮓ ﺑﻮﺩﻥ ﻗﻔﺲ

  251244

تو معلمِ من بودی !
تمامِ روزهایی که دوستت داشتم و تمامِ ثانیه هایی که دوستم داشتی
تمامِ لحظاتی که عاشقانه کنارم بودی و عاقلانه به من درسِ زیستن می دادی
من تشنه ی حرف هایِ شیرینِ تو بودم و تو ؛
داشتی از من ، آدمِ بهتری می ساختی .
از میانِ صد و بیست و چهار هزار و یک پیامبر ، تو عاشق ترینشان بودی ،
و رسالت تو ؛
تولدِ منی دیگر از من بود ...

#نرگس_صرافیان_طوفان

  251234

چه جمله‌ی جالبی بود:

«خیلی از مردم فرق میلیون و میلیارد رو واقعا درک نمی‌کنن؛

۱ میلیون ثانیه ۱۱ روز می‌شه، در حالی که ۱ میلیارد ثانیه، ۳۱ سال»

  251218

ﺍﺯ ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﻋﺸﻖ ﭼﯿﺴﺖ؟؟؟؟؟
ﻣﻦ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﮔﻔﺘﻢ ﻋﻄﺶ .............
ﮔﻔﺖ ﺁﻧﺮﺍ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﯼ؟؟؟؟؟
ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳﻮﺧﺘﻪ ام ..............

  251202

ﺑﺮﺍﯾﻢ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺎﯾﻢ ﺭﺍﺩﺭﻗﻠﺒﺖ ﮐﯽ ﭘﺮﮐﺮﺩﻩ ...........
ﭼﻮﻥ ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺷﯿﺮ ﺭﺍ ﺳﮓ ﻭ ﺷﻐﺎﻝ ﻫﺎ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩ ......

  251180

بعضی وقتاقلب آدم یه جوری توی فشاره
که اگه اشکات به دادت نرسن میمیری

  251178

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻗﺸﻨﮕﯽ ﺳﺖ
ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻣﻮﺝ ﺑﺎ ﺻﺨﺮﻩ
ﺩﺭ ﯾﮏ ﻏﺮﻭﺏ ﺯﯾﺒﺎ
ﺍﻣﺎ …
ﺗﺎ ﺍﺳﯿﺮ ﺩﺭﯾﺎ ﻧﺸﻮﯼ
ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﯽ ﭼﻪ ﺟﻬﻨﻤﯽ ﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ

  251176

بی معرفت عالم میشم ولی نمیذارم کسی بهم بگه

آویزون

  251130

کاش هنوز هم مثل بچگیم تنها تلخی زندگیم

خوردن شربت سرما خوردگی بود

قبلی12345...1375بعدی