پرواز کنکوری

 

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

دوستان

مرامنامه 4جوک

 

iranjens

 

 

اس ام اس زیبا


خداوند می داند چه کسی به زندگی شما تعلق دارد و چه کسی ندارد،اعتماد کنید و بگذرید،هرکسی قسمتتان باشد کنارتان می ماند...

فرستنده : راهبندی ریکا


اگر ما نتوانیم کسى را که مى‌بینیم دوست داشته باشیم ،
چگونه مى‌توانیم خدایی را که نمى‌توانیم ببینیم دوست داشته باشیم؟

" مادر ترزا "

فرستنده : ...parandeh mohajer


ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﭼﻮﻥ،
ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﭼﺸﻢ ﮔﺸﻮﺩﻥ،
ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺳﻼﻡ ﮐﺮﺩﻡ
ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ،
ﭼﻮﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺭﺍ ﺁﺭﺯﻭ ﮐﺮﺩﻡ
ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ،
ﭼﻮﻥ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺩﻝ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﻡ
ﻭ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﺍﮔﺮ ﺧﺪﺍ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﺼﻮﺭﺕ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ
ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ،
ﺯﯾﺮﺍ ﺁﻧﭽﻪ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺷﺪ،ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺠﺴﻢ ﻭ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﻣﻦ ﺧﯿﺮ ﻣﺤﺾ،ﺛﺮﻭﺗﯽ ﻻﯾﺰﺍﻝ،ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻭ ﻋﺸﻖ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﻭ ﺧﻮﺩﻡ ﻃﺎﻟﺒﻢ،
ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺑﺘﺮﺳم...
ﻣﻦ ﺩﺭ ﺑﺮﮐﺖ ﻭ ﺍﻣﻨﯿﺘﻢ...
ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭ باشیم...
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﻴﻜﻨﻢ...
ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭﺍ ﺳﭙﺎﺱ
ﺑﺎرﺩﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﯽ ﻧﻮﺍﺯﺷﻢ ﮐﺮﺩ...

فرستنده : سارا**ثنایی**


ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﻬﺮ ﻭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻰ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ: "ﺗﺎ ﮐﻰ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺭﺍﻫﺖ ﺑﺎﺷﻢ؟ ﻧﻤﻰ ﺗﻮﻧﻰ ﺑﻔﻬﻤﻰ ﻣﻦ ﭼﻰ ﻣﻰ ﮐﺸﻢ..؟ " ﮔﻔﺖ:"ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮﺩﻡ، ﻧﻤﯿﺮﻡ، ﺗﻮ ﻫﻢ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﻧﺒﺎﺵ... "ﭘﯿﮑﺮﺵ ﮐﻪ ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺷﺪ، ﻧﻪ ﺭﻓﺖ ﻭ ﻧﻪ ﻣﺮﺍ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﮔﺬﺍﺷﺖ.
 ﺭﺍﻭﻯ: ﻣﺎﺩﺭ ﺷﻬﯿﺪ ﻫﺎﺩﻯ ﻣﺨﺘﺎﺭﻯ ﺩﻟﯿﺮ
تو فورجوک یه بخشی با عنوان دفاع مقدس خالیه جاش. متاسفانهﻋﺸﻖ ﺭﺍ......
ﺑﺎ ﻫﺮﮐﺱ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻜﻦ ......
ﺻﺒﺮ ﮐﻥ.....
ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﺳﺎﻝ.....
ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺻﺒﺮ ﮐﻥ......
ﺗﺎ ﮐﺳﻲ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﺭﻧﺞ ﻫﺎﯾﺕ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺑﺨﻮﺍﻧﺪ.....
ﺗﻮﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻧﮓ....
ﻭ ﺻﻮﺭﺕ......
ﻭ ﺑﺪﻧﺖ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ.....
ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺎﺹ ﺑﻮﺩﻥ....
ﻭ ﻣﻌﺮﻓﺘﺖ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ....دشمن با خود چه فکر کرده...
انگار از آن هشت سال درس عبرت نگرفت
کشور ما همان ایران هست
خون ایرانی در رگ های ماست ... ایرانی یعنی غیرت... چه فکر کرده با خود
ما هنوز باکری ها داریم همت ها داریم فهمیده ها داریم
ما هنوز خلبان بابایی ها داریم.
هنوز آقا داریم امام خامنه ای داریم
ما هنوز غیرت داریم هرکسی به خاکمان دست درازی کرد، دستش نه نفسش را قطع میکنیم
ما هنوز ایران داریم. تنها یک چیزی که کم داریم خود باوری مردم مان هست..و آبی...
.
.. خـــــــــــــــــــــــــــــــــاصــــــ ...
.... تـــــــــــو پــــــــــرواز کــــــــــــــــن
................. فقــــط بــــه اوج بیــــــانــــدیـــــش .........
..... خــــــدا اون بـــالـا
... و مـــــن ایـــــن پــــایــیــن
....................................... حــــواســــمـــون بهـتــــــــ هســت..
. تــــو فقـــــــط بــی هـــراس پـــــــر بکــــش .....
..... آینــــــده از آن تــــوســتــــــــــــــــ !!
.. اوج بگیــــــــــــــر .............!!

فرستنده : ودیگرهیچ.....


ﺁﺩﻣﻲ ﻛﻪ ﻏﺮﻕ ﺷﻮﺩ, ﻗﻄﻌﺎ ﻣﻴﻤﻴﺮﺩ
ﭼﻪ ﺩﺭ ﺩﺭﻳﺎ
ﭼﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﻳﺎ ...هیچوقت از آدم ها انتظار خوبی نداشته باش...
اما از خودت این انتظار رو داشته باش که با همه خوب باشی...
کسی برای خوب بودن سرزنش نمیشه...
اگر هم شد ، اقلاً با خودش رو راست بوده...
و این بهترین دارایی یک انسان است....

فرستنده : ♥ XperiA X8 ♥


خدايا...
به خاطر روزهايى که عاقلانه و منطقى زيستم , مرا ببخش
همانا تو خداى نوح , ابراهيم , موسى , عيسى و محمد (ص) هستى
و حتى خداى ما که هيچ کس نيستيم
پس هواى ما را بيشتر داشته باش...

فرستنده : ♥ XperiA X8 ♥


و خداوند
جنس مخالف را افرید

تا ما رفیقامونو بیشتر بشناسیم

فرستنده : مانی پسر بد


به سلامتی اون جانبازی که میگفت:
"ما که دست و پایی برامون نمونده اگه جنگی شد بریم بجنگیم،اما هنوز می تونیم خودمونو بندازیم رو مین تا راه بازبشه و بقیه رزمنده ها رد بشن!"

فرستنده : آئیریا


انسان یک نقطه است میان دو بی نهایت...بی نهایت فرشته...بی نهایت لجن...مواظب باشین کجای کارین؟!

فرستنده : Masum ^__^


ﺍﮔﻪ ﺩﯾﺪﯼ ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮه ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻏﺬﺍ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ ﻭ ﻣﮑﺚ
ﻣﯿﮑﻨﻪ ، ﺑﺪﻭﻥ ؛ " ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻪ "...
ﺍﮔﻪ ﺩﯾﺪﯼ ﮐﺴﯽ ﺍﺻﻼ ﺍﺷﮏ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﺵ ﻧﻤﯿﺎﺩ ، ﺑﺪﻭﻥ
ﺧﯿﻠﯽ " ﺗﻮو ﺩﺍﺭﻩ "...
ﺍﮔﻪ ﺩﯾﺪﯼ ﮐﺴﯽ ﺯﯾﺎﺩ ﻣﯿﺨﻨﺪﻩ ، ﺑﺪﻭﻥ " خییییییلی ﺯﺧﻢ
ﺧﻮﺭﺩﻩ "...
ﺍﮔﻪ ﺩﯾﺪﯼ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ هممممه ﭼﯿﺰ ﺑﯽ ﺗﻮجهه ، ﺑﺪﻭﻥ
" ﺯﻣﺎﻧﯽ ، ﺯﯾﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﺪ ، ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮﺩﻩ "...
ﺍﮔﻪ ﺩﯾﺪﯼ ﮐﺴﯽ توو ﺍﺣﻮﺍﻝ ﭘﺮﺳﯽ، ﻫﯽ ﻣﯿﮕﻪ: ﺷُﮑـــﺮ
ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ ، ﺑﺪﻭﻥ " ﺩوﺭﻭﻍ ﻣﯿﮕﻪ ، ﻧﻪ ﺣﺎﻟﺶ ﺧﻮﺑﻪ ﻧﻪ
ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﺵ "...
ﺍﮔﻪ ﺩﯾﺪﯼ ﮐﺴﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﻪ ، ﺑﺪﻭﻥ " ﺍﺯ ﻧﻈﺮ
ﻋﺎﻃﻔﯽ ، ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺩﺍﺭﻩ "...

فرستنده : fatemeh banoo


درگیری های ذهنم
کم کم داره
مسلحانه میشه!!!

فرستنده : خومشهر

X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات