منوی کاربری

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

اس ام اس زیبا

  241037

يه جا حرف خوبى نوشته بود؛
آنقدر تلاش کنید تا اسطوره هایتان تبدیل به رقیبانتان شوند...

  240986

صداي اهنگو بلند ميكنم
بلند بلند حرف ميزنم و چرت و پرت ميگم
ولي
بازم وقتي اسممو به ارومي زير لبت ميگي
ميشنومت
چرا بايد انقدر قشنگ صدام كني ؟

  240943

تاجر فرش می گفت: «پارسال مشتری توریست من یک گلیم رو ۴۵۵یورو خریده، و امسال برگشته و عین همون گلیم رو ۳۲۰یورو خریده،
.
.
.
.
.
برای اون غیرقابل باور بود، برای ما غیر قابل تحمل.»

  240893

( الان به این حد رسیدیم همه :/ )
میگفت:
روشن روان عاشق از تیره شب ننالد
داند که روز گردد روزی شب شبانان
.
گفتم:
شکرفروش مصری حال مگس چه داند
این دست شوق بر سر وان آستین فشانان

  240891

اونجا كه ابى مى گه :

** وقتى كه گريه مى كنى ، شك مى كنم به بودنم **

بــــايــد مُـــــــرد ، واسه اين همه ** مردونگي** ♥️

  240850

-فقط یه هنر باید یا بگیری اونم تحمله تحمل
+تحمل چی ننه؟
-نگران نباش موضوع کم نمیاری

خالد حسینی

  240842

ﻋﯿﺐ ﺭﻧﺪﺍﻥ ﻣﮑﻦ‌ ﺍﯼ ﺯﺍﻫﺪ ﭘﺎﮐﯿﺰﻩ ﺳﺮﺷﺖ...
ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﺩﮔﺮﺍﻥ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﻧﻮﺷﺖ !
ﻣﻦ ﺍﮔﺮ ﻧﯿﮑﻢ ﻭ ﮔﺮ ﺑﺪ ﺗﻮ ﺑﺮﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﺵ...
ﻫﺮ ﮐﺴﯽ‌ ﺁﻥ ﺩِﺭُﻭَﺩ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﮐﺎﺭ ﮐﻪ ﮐِﺸﺖ...

حافظ شیرازی

  240823

پـــــا بـــــه پـــــایِ کـــودکــی هایم ، بــــیا
کفش هایت را ، به پا کن تـــــا بـــــه تـــــا
قـــــاه قـــــاه خـــــنده ات را ، ســـــاز کن
بـــــاز هـــــم بـــــا خنده ات ، اعجـــاز کن
پـــــا بـکوب و ، لـــــج کن و ، راضـی نشو
بـــــا کسی جـــــز عشــــق ، همبازی نشو
بچه هـــــایِ کـــــوچـــــه را هــم ، کن خبر
عـــــاقلـــــی را ، یــک شب از یـــــادت ببر
خـــــالـــــه بـــــازی کن ، بــه رسم کودکی
بـــــا همـــــان ، چـــــادر نـــــمازِ پــــولکی
طـــــعمِ چـــــای و قـــــوریِ گــــل دارمــان
لحـــــظه هـــــای نـــــابِ بـــــی تــکرارمان
مــــــادری ، از جنـــــس بـــــاران داشتیم
در کـــــنارش ، خـــــوابِ آســــان داشتیم
یـــــا پــــــدر ، اســـــطوره ى دنـــــیای ما
قــــــــهرمانِ بــــــــاور زیـــــــــبای مــــــــا
قصه هـــــای هـــــر شبِ مـــــادربـــــزرگ
مـــــاجـــــرای بـــــزبـــــزِ قـــــندی و گرگ
غُـــــصـــــه، هـرگز فرصت جولان نداشت
خـــــنـــــده هــای کـودکـى، پایان نداشت
هـــــر کسی رنـــگ خودش ، بی شیله بود
ثـــــروت هـــــر بـــــچـــــه ، قدری تیله بود
ای شـــــریـــــکِ نـــــان و گـــــردو و پنــیر
همـــــکلاســـــی، بـــــاز دســـــتم را بـگیر
مـــــثل تـــــو، دیگر کسی یــــکرنگ نیست
آن دل نـــــازت ، بـــــرایـــــم تنگ نیست ؟
حـــــال مـــــا را، از کسی پـــرسیده ای ؟
مـــــثل مـــــا، بـــــال و پرت را چیده ای ؟
حـــــســـــرت پــــــرواز داری ، در قفس ؟
مـــــی كِشی مشکل ، در ایـن دنیا نفس ؟
ســـــادگـــــی هایت، بــرایت تنگ نیست ؟
رنـــــگ بـــــی رنگیت، اسیر رنگ نیست ؟
رنـــــگِ دنـــــیایـــــت ، هنوزم آبی است ؟
آســــــمانِ بــــــاورت، مهـــــتابــی است ؟
هـــــر کجــــایی، شـــــعرِ باران را بخوان
ســـــاده بـــــاش و بـــاز هم ، کودک بمان
بـــــاز بـــــاران، بـــــا تــــرانــه ، گریه کن
کـــــودکـــــی تـــــو ، کودکانه گـــریـــه کن
ای رفـــــیـــــقِ روزهـــــایِ گـــــرم و سـرد
ســـادگـــی هـــایـــم ، بـــــه سویم، بازگرد

  240802

** دست تنـــــــــهايـــــى ات ** را ..............
بــــــه ســـــمت هيـــــــــچ كس ، دراز نكـــــــن !!
تـــــا منت هيـــــچ ** خـــــاطـــــره اشتباهى **
بـــــر سرِ ** بـــــى كسى ات ** ، نباشد .....!!

  240780

نذار کسی باعث شه ،
احساس کنی ،
لیاقت چیزی که میخوای رو نداری .. ..

  240773

آدم خوبی بودن مثل مدافع فوتبال بودن میمونه !
مهم نیست چقدر توپ دفع کردی ؛ بعضیا
فقط توپی که ازت رد شده رو
یادشون میمونه

  240772

مثل گندم باش!!!
زیر خاک می بَرندش
باز می روید پُرتر،
زیر سنگ می بَرندش
آرد می شود پُربهاتر،
آتش می زنندش
نان می شود مطلوب تر،
"ذات" باید ارزشمند باشد.

  240761

حكايتى از عبيد زاكانى ..............

عضد الدین را پرسیدند :
چون ست در زمان خلفا ، ادعای خدایی و پیغمبری
بسیار بود و اکنون نه ؟؟ گفت : مـــــردم این روزگار
چنان در ظلم و گرسنگی افتاده اند که نه خدا را به
ياد آرند و نه پیغمبر را !!!
زبان حال مردم بيچاره كشور ماست !!!!

  240759

"ديگه نميخوامش"
چقدر خستگی از اين جمله پيداست
و چقدر سخته شنيدنش و سخت ترازاون گفتنش
چقدر بده كه حواسمون نيست توی رابطمون چی داريم به سر طرف مقابل مياريم
كه حواسمون نيست يجاهايی داره تحملمون ميكنه
داره صبوری ميكنه
داره مدارا ميكنه
كه حواسمون نيست آخر خسته ميشه
كه آخر ازمون سرد ميشه
و ميرسه به يه جمله
"ديگه نميخوامش"
چقدر بده كه حواسمون به احوالاتش نيست!

  240713

♡ټقدیم بہ همہ‌ی پـــــ♥ـــــدرا♡


پدر آمد از راه،دستهايش خالی
سفره خالی را پدر از پنجره بيرون انداخت
سفره قلبش را با ديگر گسترد

بچه ها آن شب هم،مثل ديگر شبها يک شکم سير محبت خوردند