تراوین وبلاگدهی رویال فا

 

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

تبلیغات متنی

مرامنامه 4جوک
 
ساعت الیزابت

خرید ساعت


line gif

 

اس ام اس محرم


چــند روز دیـگـر مـانـده اسـت عـلـی اصـغـر شـش مـاهـش تـمـام شـود؟از بــازار کـوفــیان در حـال رد شـدن بـودم ؛کـه شنـیـدم مـردی سیـاه چـرده مـی گـفـت:بـه دنـبـال تـیـر سـازی مــی گـردد کـه تـیـر سـه شـعـبـه می سـازد....الـسلام عـلـیـک یـا طـفـل رضـی...

فرستنده : Arash 22


دوسـت دارم از عـشـقت سـر بـه بـیـابـان بـنـهـم . . . آن بـیـابـان کـه مـسیـرش از نـجـف تـا کـربـلاست . . .

السـلام عـلـی الـحـسیـن . . .

فرستنده : Arash 22


باشد حسین!!! کربـــــ و بلا مال خوب ها
بدها بگو عقده دل با چه وا کنند...

فرستنده : امید محمودی


جه زیبا شهیدی گفت :

** گناه یعنی، خداحافظ حسین (ع ) **

::: صل الله علیک یا اباعبدالله :::

فرستنده : Viki.Eynaki


دائـم مـریـض کـربـبلایـت مـنـم حـسـیـن ....نـسخـه بـپـیـچ بـه داروی آب فـرات خــود....

فرستنده : Arash 22


گـویـند جـواب سلام واجــب اسـت... هـر روز خـود را بـاتـو آغـاز مـیـکـنـم...
صـلی الله عـلـیـک یـا ابـاعـبـدالله...

فرستنده : Arash 22


بیابان هم که باشی ،حسین بادت می کند؛
درست مثل کربلا

فرستنده : ساسان14


چـهـل روز مـانـده بـه مـحـرّم ، چـلّـه ی گـنـاه نـکـردن بـگـیـریـد تــا سـوز دل و اشـک چـشـمانـتـان بــرای سـیّـد الشّـهـداء ( ع ) فــراوان گــردد .

یــــا حــسیـن . . .

فرستنده : Arash 22


ای شـاه وفـا طاقـتـمان کـم شـده است

چـون ذکـر شـمـا،ذکر دمادم شده است

بـا آنـکـه چــهــل روزِ دگـــر مــانـده هـنوز

لـیـکن دل مــا تـنـگ مـحـرّم شـده است

الـسلام عـلـیـک یــا ابــا عـبـدالله . . .

فرستنده : Arash 22


آنـجـا کـه مـیـتـوان گـوشـه ای نـشـسـت وبـی خـیـال تــمـام دنـیـا شـد .. گـوشـه ای از شـش گـوشـه ی تـوسـت ...یـــا حـسـیـن .

فرستنده : Arash 22


چــه پـــر خــوری خوبـیـست خـوردن حسرتــت !!! کربـلا ..

فرستنده : Arash 22


نـگـو "ســی هــزار کــوفــی" کربلا آمدن، "حــسیـــن" را بـکـشنـد!! "کــوفــی" کـه مـی گـویـی، دور "خــودم " و "خــودت" را خــط قــرمـزی می کـشـی!! بـگـو : "سـی هـزار گنـــه کــار "!! آن وقـت ، مـــا هـم تـــا "تــرک گــنـاه " نـکـرده بـاشیـم. در ایـن "دایـــره" هــستـیم!

فرستنده : Arash 22


مـگر ایـن کـربلا غـمـش چـه بـود،کـه هـمـه خـود را بـرای روز عـاشـورایـش آمـاده کرده بـودنـد .... هـمـه پـیـامبـران گـریه کـردنـد ..... زهـرا زیـنبش را آمـاده کـرد... حـیـدر عـبـاس اش را..... حـسـن قـاسم وعبدالله اش را....لـیلا علـی اکـبـرش را....ربـاب علی اصغرش را....سـکینـه صـورتـش را..... و اربـاب سـرش را......
یــــا حـسیـن . . .

فرستنده : Arash 22


٧٢ﺷﺐ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻛﻪ ﻣﺤﺸﺮ ﺑﺸﻮﺩ
٧٢ﻋﺎﺷﻖ ﺯ ﺯﻣﻴﻦ ﻛﻢ ﺑﺸﻮﺩ
٧٢ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺑﻼ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺍﺳﺖ
٧٢ﺷﺐ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻣُﺤَﺮَﻡ ﺑﺸﻮد.

فرستنده : سارا**ثنایی**


یازهرا
شرمنده ایم که بهای حسینی شدن ما بی حسین شدن شما بود .
و
شرمنده تر از آنیم که شما بی حسین شدی و ما هنوز حسینی نشدیم...

نشدیم دیگه


فرستنده : Reeepaaa
previous123456789...6667next

 

line gif

 

خرید عینک

 X بستن تبلیغات
مشاوره
X بستن تبلیغات
مشاوره