دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 253598

تاریخ انتشار : شهريور 1398

امام صادق (علیه السلام):
همه ما اهل بیت کشتی نجات هستیم اما کشتی جدم حسین(علیه السلام) بزرگتر و وسیعتر و در عبور از امواج سهمگین دریا سریعتر است.