منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

دوستان

مرامنامه 4جوک


اس ام اس فلسفه


  220593

طوفان شن ، طوفان بی پایان ، چه خاکسپاری باشکوهی برای زمین برای زمان !!!

فرستنده : se1pe3de6h5


  220592

موفقیت به زیاد انجام دادن کاری ربط ندارد
بلکه بیشتر به درست انجام دادن آن ربط دارد

فرستنده : کرکس تنها


  220567

بر بالشی که از مرگ “پرندگان” پر شده

نمیتوان خواب پرواز دید s

فرستنده : گرگ غمگین


  220552

کسی که هنگام انتخاب همسر یکه تازی میکند و سخن ریش سفیدان را به هیچ می گیرد ، بارها و بارها با اشک رخش را خواهد شست .

فرستنده : se1pe3de6h5


  220549

وقتی روح بزرگی داشته باشی
قدم های بزرگی هم بر می داری

فرستنده : کرکس تنها


  220539

بعضى وقت ها حتى آگاهى هم به درد نمى خورد بايد با *عقل* تصمیم گرفت،

فرستنده : A57


  220518

افراد موفق هم اشتباه می کنن
فقط اشتباهشان را تکرار نمی کنن

فرستنده : کرکس تنها


  220478

هیچ کس به اندازه ابلهی که زبانش را نگه میدارد به یک مرد عاقل شباهت ندارد .

فرستنده : se1pe3de6h5


  220460

اشتهای مردم به شنیدن نواهای پر اندوه و دیدن فیلم های غم انگیز و سیاه، برای سرپرستان هر کشوری ، یک هشدار بزرگ است. حکیم ارد بزرگ

فرستنده : من


  220370

برای تحمل شدائد زندگی باید عاشق چیزی بود کاری ، زنی ، آرمانی .

فرستنده : se1pe3de6h5


  220335

نقاب مهربانی بر چهره زدن آسان است ، ولی از روی صدق و راستی حرف زدن غیر ممکن .

فرستنده : se1pe3de6h5


  220283

چگونه بر کاخ های فرمانروایان گذشته خرده می گیریم ؟ این کاخ ها نماد و نگار سرزمین ما ، در برابر دیگر سرزمینها بوده است . در ارزیابی گذشته ، باید دیدی فراخ داشت. حکیم ارد بزرگ

فرستنده : من


  220264

طولانى ترين فاصله ى دنيا فاصله ى بين حرف و عملمونه

فرستنده : SiLvEr StAr


  220198

دو چیز شناساننده شمایند:
صبر شما هنگامی که هیچ چیز ندارید
طرز نگرش شما هنگامی که همه چیز دارید

فرستنده : mhr3A


  220145

پس آنچه باشید که دوست دارید ، مهم نیست که این شادی چگونه قضاوت شود .

فرستنده : se1pe3de6h5
previous123456789...341342next