منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

دوستان

مرامنامه 4جوک

اس ام اس فلسفه


  220750

در پایان کوچه بن بست زندگی ، بارها و بارها ابلهان را دیدار خواهی کرد .

فرستنده : se1pe3de6h5


  220748

گاهی اشتباهمان در زندگی این است که به برخی آدم ها جایگاهی را می بخشیم که هرگز لیاقت آن را ندارند.

فرستنده : کرکس تنها


  220701

هرچه انسان ها را بیشتر می شناسیم ، دوست داشتن آنها مشکل تر خواهد بود.

فرستنده : کرکس تنها


  220671

آنگاه که هنر خوار میگردد جادو ارجمند می شود . ( فردوسی )

فرستنده : se1pe3de6h5


  220667

موفقیت بیشتر به کار سخت، دانش و جدیت احتیاج دارد تا شانس

فرستنده : کرکس تنها


  220636

گاهی لازم است از قواعد خاصی پیروی کنیم
گاهی نیز باید قواعد ساخته خودتان را بکار ببریم.

فرستنده : کرکس تنها


  220633

هنگامی که دشمنت در حال اشتباه کردن است ، در کارش وقفه نینداز .

فرستنده : se1pe3de6h5


  220593

طوفان شن ، طوفان بی پایان ، چه خاکسپاری باشکوهی برای زمین برای زمان !!!

فرستنده : se1pe3de6h5


  220592

موفقیت به زیاد انجام دادن کاری ربط ندارد
بلکه بیشتر به درست انجام دادن آن ربط دارد

فرستنده : کرکس تنها


  220567

بر بالشی که از مرگ “پرندگان” پر شده

نمیتوان خواب پرواز دید s

فرستنده : گرگ غمگین


  220552

کسی که هنگام انتخاب همسر یکه تازی میکند و سخن ریش سفیدان را به هیچ می گیرد ، بارها و بارها با اشک رخش را خواهد شست .

فرستنده : se1pe3de6h5


  220549

وقتی روح بزرگی داشته باشی
قدم های بزرگی هم بر می داری

فرستنده : کرکس تنها


  220539

بعضى وقت ها حتى آگاهى هم به درد نمى خورد بايد با *عقل* تصمیم گرفت،

فرستنده : A57


  220518

افراد موفق هم اشتباه می کنن
فقط اشتباهشان را تکرار نمی کنن

فرستنده : کرکس تنها


  220478

هیچ کس به اندازه ابلهی که زبانش را نگه میدارد به یک مرد عاقل شباهت ندارد .

فرستنده : se1pe3de6h5