منوی کاربری

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

اس ام اس فلسفه

  229764

ممکن است افراد زیادی را بشناسید که زودتر از شما مسیر زندگی خود را پیدا کرده اند. البته من نیز تعدادی ار آنها را می شناسم. می دانم، و خوب می دانم وقتی که ما موفقیت دیگران را می بینیم ممکن است تا حدودی نسبت به خود احساس بدی داشته باشیم و فکر کنیم که در زندگی عقب مانده ایم.
اصلا اهمیتی ندارد که چرا ما دیرتر از دیگران مسیر زندگی خود را پیدا می کنیم. آنچه بسیار مهم است این است که شما نیز سرانجام بتوانید آن را پیدا کنید.
لس براون

  229758

بگذار قضاوتمان کنند

آلوده به ترس نباش

بهتر است که سایه ای از خودمان باشیم

تا حضوری نادیده شبیه افکار دیگران...

  229746

تلاش کنید تا هر لحظه از عمر خود را زندگی کنید.
ما هیچ وقت نمی دانیم چقدر زمان در اختیار داریم.
امیدوار باشید و بدانید
که خیلی از انسان ها نمی توانند کارهایی را که شما اکنون انجام میدهید انجام دهند.
لس براوان

  229697

ما به آدم هایی محتاج هستیم،
که به آینده ی فرزندانشان فکر کنند،
نه به گذشته ی پدرهایشان.محمود دولت آبادی
کلیدر

  229671

کل آب اقیانوس هم نمی تواند یک قایق را غرق کند،
مگر اینکه درآن رخنه کند.

انسانهای منفی هم
قادر نیستند شما را تحقیرکنند،
مگر اینکه بگذارید به درونتان وارد شوند....

  229667

مشکل اصلی اینجاست که معمولا ما انسانها زمان و انرژی بسیار کمی را برای شناخت توانایی های خود صرف می کنیم؛ پس در مورد خود و توانایی هایم آن شناخت بسیار اندکی داریم. این در حالی است که متاسفانه زمان و انرژی بسیار زیادی را بر روی کارهایی که دیگران انجام می دهند صرف می کنیم.
لس براون

  229649

کسانیکه به آنان عشق می ورزیم،
از بیشترین قدرت
برای آزردن ما برخوردارند...!

  229648

وقتی هر دو احتمال هست
.
.
.
احتمال مثبت را بردار

  229644

مثل عدد 1 باش

تو جدول ضرب

به هیچ کس بیشتر

از حدش بها نمیده

  229632

شـُــــــما
دُنبالهِ
پِســَـــرْ بازی

ماهَــــــم
دُنبالِه
خَنـــــْــدهِ
و
اُسْکُلْ بازی .

  229609

سن ساخته مغز آدمه

وقتی خودتو تسلیم دنیا کنی

پیر میشی...

  229576

در دنیا هیچ چیز پایدار نیست
و اگر انسان توقعِ بقای
چیزی را داشته باشد،
احمق است.
اما اگر از آنچه که برای
مدتِ کوتاهی دارد لذت نبرد،
از آن هم احمق‌تر است.

  229533

من به هیچ وجه چیزی را مسخره نمیکنم

زیرا قدرت این را دارم که به هر چیزی که نمیتوانم درک کنم

احترام بگذارم...

  229529

زمان شما محدود است

آن را در زندگی دیگران هدر ندهید....

  229500

وقتی که حرف می‌زنیم بیشتر می‌خواهیم خودمان را قانع کنیم تا دیگران را

کسی که قانع شده ‌باشد،

کسی که به اندیشه‌های خود ایمان داشته باشد،

« اصلا حرف نمی‌زند.»