منوی کاربری

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

اس ام اس فلسفه

  235348

انسان اگر قدر زمانش رامیدانست هرگز کفش بند دار نمی خرید

انیشتن

  235238

شکست خوردگان دو گروهند:
ان هایی که اندیشیدند اما عمل نکردند و ان هایی که عمل کردند اما پیشاپیش اندیشه نکردند.


و در ضمن این را بدان که:
بخش اعظم این جهان از ان پر رویان است...
عذاب می کشد انکه حیایی دارد.....

  235188

سبک زندگی به سبک عطار;

هر چه در فهمِ تو آید آن بُوَد مفهومِ تو

  235164

تنها کسانی که تغییر نمیکنند انهایی هستند که هرگز نفس نمیکشند...

انتونی رابینز

  235142

ما انسانهای عجیبی هستیم
وقتی به دستفروشی فقیری میرسیم که جنس خود را به نصف قیمت می فروشد با کلی چانه زدن او را شکست میدهیم و اجناسش را به قیمت ناچیز می خریم
بعد به کافی شاپ لوکس شخص ثروتمندی میرویم و یک فنجان قهوه را ده برابر قیمت نوش جان میکنیم و انعامی اضافه نیز روی میز میگذاریم و شادمانیم

شادمانیم که فقیران را فقیر تر میکنیم..
و شادمانیم که ثروت مندان را ثروتنمندتر ...

  234983

بغضی به اندازه ی گردو ،با عظمت صد بمب اتم ،با قدرت تخریب هزار هیروشیما...در گلویم گیر کرده.
قورتش دهم خودم را ویران می کند...بالایش بیاورم تمام این کره را...

  234972

چندروز پيش يه جايي يه جمله ي قشنگي ديدم نوشته بود خدايا مارو ببخش که در کاره خير هميشه يا جا زديم يا جار زديم.

  234945

اين که کسي که از دستتون ناراخت شده ادم حساسيه دليل بر بي گناهي شما نيست اشتباه شما سره جاشه فقط اون حساس بوده که متوجهش شده.

  234765

يــــــادت بــــــاشـــد
** وقــــــــــــــت **
** طـــــــــــــــلا **
نيست .......... بلكه
** طـــــــــــــــلا **
** وقــــــــــــــت **
است ............!!!!!

  234756

ما آدم ها تنها موجوداتی هستیم که میتونیم به تنهایی و بدون دخالت کسیخودمون..خودمون رو به فنا بدیم!!


نکنیدددد!!!
نکنیممم!!!
نکنند!!!!

  234541

تقلید خطری ست جدی که چشمه های نبوغ را خشک میکند.
"محمود حسابی"

  234486

ریشه اعتقاد آنجا خشک میشود که بخواهند تحمیلش کنند!
"برتولت برشت"

  234451

دانایی جهنم را اینطور برایم تعریف کرد:
در آخرین روز زندگیت روی زمین, آن شخصی که از خود ساختی، شخصی را که میتوانستی باشی ملاقات خواهد کرد...

  234405

از کودکی پرسیدند بزرگ شدی میخواهی چکاره شوی؟
گفت: میخواهم خوشحال شوم.
گفتند: ظاهرا مفهوم سوال را نفهمیدی.
کودک گفت: گویا شما مفهوم زندگی را نفهميديد.

  234379

انسانی که هدفش خدمت به خداست ممکن است انسان خوبی باشد...
اما انسانی که هدفش خدمت به انسان باشد حتما انسان خوبی ست...
"زکریای رازی"