منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

دوستان

مرامنامه 4جوک

اس ام اس فلسفه


  222716

نیایش ها همانگونه پاسخ می یابند که پرسیده شده اند .

فرستنده : se1pe3de6h5


  222680

انسان باید از گذشته رها شود

و از میان راههایی كه به او پیشنهاد می شود،

بهترین را برگزیند .

پائولو كوئیلو

فرستنده : M.F


  222652

پیدا کردن شیطان کاری بسیار ساده است ، کافی ست به اطراف خود بنگری ، دیری نخواهد پائید که اثری از او پیدا خواهی کرد .

فرستنده : se1pe3de6h5


  222628

هر گاه خبرهای بد را به عنوان یک نیاز به تغییر و نه یک خبر منفی پذیرفتید،
شما از آن شکست نخورده اید، بلکه چیزهای تازه ای از آن آموخته اید.
بیل گیتس

فرستنده : دربدرروزگار


  222625

با زمان قرار زندگی مسالمت آمیز گذاشته ام که نه او مرتبا مرا دنبال کند و نه من از او فرار کنم ، سرانجام که به هم خواهیم رسید . ( لاگومن )

فرستنده : se1pe3de6h5


  222616

حاصل وابستگی به گذشته,

خودخواهی, بی تفاوتی

و در نهایت تنهایی

و جداشدن از انسانهای حقیقی ست...

فرستنده : M.F


  222604

آدمیانی اندک ، تنها به هدف می اندیشند و بسیار کسان که هدفشان جز خانه نشین کردن همان گروه و دسته کوچک نیست . ( ارد بزرگ )

فرستنده : se1pe3de6h5


  222573

همیشه از سکوت چگونه فریاد زدن را بیاموز .

فرستنده : se1pe3de6h5


  222564

ﻟﺤﻈـﻪ ﻫــﺎ ﻧﻪ ﺩﯾــﺮ ﻣﯽ ﺁﯾﻨـــﺪ ﻭ ﻧـﻪ ﺯﻭﺩ

ﺁﻥ ﻫــﺎ ﺩﺭﺳﺖ ﺳــﺮ ﻭﻗﺖ ﻣﯽ ﺁﯾـﻨـــﺪ

ﺍﯾﻦ ﻣـــﺎ ﺁﺩﻡ ﻫــﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺩﯾــﺮ ﯾــﺎ ﺯﻭﺩ ، ﻣﯽ ﺭﺳﯿـــﻢ !...


فرستنده : M.F


  222535

چیزی که درست است همیشه پر طرفدار نیست،

چیزی هم که پر طرفدار است همیشه درست نیست!

"اینشتین"

فرستنده : ♫♥ BANEH MUSIC ♥♫


  222488

هرگز نمی توانید از اقیانوس رد شوید،

مگر آنکه جرأت چشم برداشتن از ساحل را داشته باشید.

فرستنده : M.F


  222486

کسی که غرور دارد

حاضر است گم بشود

اما راه را از کسی نپرسد!

فرستنده : ♫♥ BANEH MUSIC ♥♫


  222421

گاهی برای برنده شدن،
دست به کارهایی میزنیم که با ارزشهای درونی ما ناسازگار است
در این موارد، بازنده ی اصلی ما هستیم
آنتونی رابینز

فرستنده : دربدرروزگار


  222399

ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺍﺯ ﺩﮐﺘﺮ ﮐﺮﯾﻢ ﻣﺠﺘﻬﺪﯼ، ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺁﻣﻮﺧﺘﻢ!

ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ : ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺜﻞ ﺩﺭﺧﺖ ﻧﺨﻞﺍﺳﺖ...

ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺭﯾﺸﻪ ﺍﺕ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺧﺎﮎ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﺳﺖ...

ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﺕ ﻫﻢ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ! ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﻮﺩ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺕ ﻫﻢ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ...

ﺍﮔﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺷﺪ، ﺁﻥ ﻓﺮﻫﻨﮓ میمیرد، ﻭﻟﻮ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺳﺎﻝ ﺭﯾﺸﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ!

فرستنده : M.F


  222393

*******-------*******
قضاوت درباره اشتباهات دیگران آسان است، درحالی که پی بردن به خطاهای خودمان دشوار

فرستنده : اَشتَران