منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

دوستان

مرامنامه 4جوک


اس ام اس فلسفه


  219945

برخی از آدم های ناراست می گویند: ما تنها به سخن، دیگران را مسخره می کنیم! حال آنکه در دل دوستشان داریم ، "اُرُد" به آن ها می گوید: واژه ها دارای توان بسیار هستند و رستاخیزها برپا نموده اند، واژگان خویش را به ادب بیاراییم و با بزرگداشت یکدیگر شاد شویم و به آینده امیدوار. حکیم ارد بزرگ

فرستنده : من


  219930

آنچه مرد را وادار میکند بی وفایی زنش را نبیند اعتماد به حسن اخلاقی زنش نیست ، بلکه ضعف اخلاقی خودش است .

فرستنده : se1pe3de6h5


  219898

آنکه فریفته نگاهی گردد ، توان نجات آدمیان را ندارد .

فرستنده : se1pe3de6h5


  219868

کدام را میتوان دشوارتر پنهان کرد؟

آتش را که در روز دودش از راز نهان خبر میدهد و در شب شعله اش!
عشق را که هرچند در رازپوشی اش بکوشی باز نگاه دو دیده راز درون را آشکار سازد!

فرستنده : mhr3A


  219828

هرگز از رودی که خشک شده است به خاطر گذشته اش سپاس گذاری نمی کنند

فرستنده : ثمین.سلماس


  219808

چاله شکست پر است از انسانهای تندرو .

فرستنده : se1pe3de6h5


  219799

وقتی برای دیگران لقمه بزرگتر از دهنشان باشی

آنها چاره ای ندارند جز آنکه "خردت" کنند

تا برایشان اندازه شوی

پس مراقب معاشرت هایت باش

ساعت زندگیت را به افق آدمهای ارزان قیمت کوک نکن

یا خواب میمانی یا از زندگی عقب...

فرستنده : ♫♥ BANEH MUSIC ♥♫


  219790

پيروزى ازان كسى است كه بيشتر از ديگران استقامت كند

فرستنده : پلیس فورجوک


  219765

چه مردمان پستی هستند کسانی که به خاطر جلب توجه دیگران خود را هم عقیده و هم فکر آنها نشان می دهند .

فرستنده : se1pe3de6h5


  219750

در گیر و دار محکمه میزان دروغگوست...
در کشوری که رعیت و سلطان دروغگوست
تشخیص گرگ ها چقدر سخت میشود در گله ای که
حضرت چوپان دروغگوست!  219740

صاحبان اخلاق ، روح جامعه خود هستند .

فرستنده : se1pe3de6h5


  219697

ما مسئول ناراحتی یا خوشحالی کسی نیستیم

ولی

مسئول درست یا غلط بودن حرف یا عمل مان هستیم.

فرستنده : ♫♥ BANEH MUSIC ♥♫


  219692

شناخت ما از کرانه دریای هستی بزرگان ، تنها به اندازه میدان اندیشه ماست. حکیم ارد بزرگ

فرستنده : من


  219677

در کنجکاوی همانقدر لذت نهفته است که در تمام خواستن های شدید ، لذت دانستن و کنجکاوی یک نفر است که زندگی خیلی از کنجکاوان را به باد داده است . ( دوما )

فرستنده : se1pe3de6h5


  219657

اگر فکر می کنید آموزگارتان سخت گیر است بسیار در اشتباه هستید پس از استخدام شدن متوجه خواهید شد که ريیس شما خیلی سخت گیرتر از آموزگارتان است چون امنیت شغلی آموزگارتان را ندارد . ( بیل گیتس )

فرستنده : se1pe3de6h5