منوی کاربری

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

اس ام اس فلسفه

  224712

## hadi3 jooon ##

" انسان نباید هیچوقت از اینکه در اشتباه بوده است ، خجل و شرمسار باشد ، هر چه که باشد ، امروز عاقل‌تر از گذشته شده است ."

  224665

## hadi3 jooon ##

پست ترین ادمها کسانی هستند که :

به دست گذاشتن

رو نقطه ضعف دیگران

بگن شــــــــوخی .... !

  224655

بهشت همینجاست...
خوبتر که بنگری...
نگاه نگران مادرت...
سرزنش و خطاب های پدرت...
خنده های عشقت...
سلام های دوستانت...
همه اش بهشت است...
باور کن...

  224368

اغلب مردم ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻨﺪ اﻭﻝ به ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ

ﺑﻌﺪ به ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺨﻨﺪند

ﻭﻟﯽ نمیدﺍﻧﻨﺪ ﺗﺎ به ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﺨﻨﺪﻧﺪ

به ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻧﻤﯽﺭﺳﻨﺪ...

  224327

گاهی مشکلات ارتباطی به این علته که
ما گوش نمیکنیم تا بفهمیم...
گوش میکنیم که فقط "جواب بدیم"

  224298

امیدت را از دست نده!
تو هرگز نمی دانی
فردا چه به همراه خواهد آورد...

  224209

تنها چیزی که برای کامل بودن لازم داری این است که خودت باشی پس خودت باش....

  224177

اگرفقط چند دقیقه به چیزایی که دارین

و بقیه ندارن فکرکنین زندگیتون متحول میشه...

  224118

جهان سوم ؛
جاییست که مردمانش
بجای حل مشکلات
سعی میکنند تا
خودشان را به بهترین نحو با آن
تطبیق دهند !

  224096

ﻛﺎﺋﻨﺎﺕ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻧﻤﻴﻜﻨﺪ
ﺑﺮﻛﺖ ﻫﻢ ﻧﻤﻴﺒﺨﺸﺪ،
ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻫﻢ ﻧﻤﻴﻜﻨﺪ،
ﻓﻘﻂ ﻋﻤﻠﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻩ ﻣﯿﺸﻮﺩ!
ﻛﺎﺋﻨﺎﺕ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﻌﺎﺷﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯿﺪﻫﺪ.
ﺷﺎﺩ ﺑﻴﺎﻧﺪﻳﺸﻰ،

  224065

‏اگر به هر دلیلی کتاب نمی‌خونید دلیلتون قانع کننده نیست.

  223994

میشه یه دروغ ساده گفت و ۱۰ نفر واست دست بزنن،
میشه یه حقیقته تلخ رو گفت و ۸ نفر بهت تهمت بزنن،
ولی ۲ نفر برن تو فکر!
#پردیصم

  223976

این شرایط نیست کہ باعث بروز استرس می شود
بلکہ...
نگرش شما نسبت بہ شرایط است کہ آن را می سازد.  223930

مردان شجاع فرصت می آفرینند ، ترسوها و ضعفا منتظر فرصت می نشینند . ( گوته )

  223851

زن...

دوست داشتن نصفه نیمه نمیفهمد

یک زن را یا باید پرســـــتید

یا به حال خود رها کرد