،

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

دوستان

مرامنامه 4جوکاس ام اس فلسفه


  217397

روزهای سخت بهایی است که باید برای سرافرازی پرداخت...

فرستنده : *جیگر طلا*


  217374

بی مایگی و بدکاری پاینده نخواهد بود . گیتی رو به پویندگی و رشد است با نگاهی به گذشته می آموزیم : اشتباهاتی همچون برده داری ، همسر سوزی و ... را آدمیان رها نموده اند ، خردورزی آدمی را پاک خواهد کرد .

فرستنده : se1pe3de6h5


  217371

باران که میبارد همه می گوییم : (چه روز پر برکتی )
اما هیچ کدام نمی گوییم :(بیچاره آن دخترکی که کفشی برای پوشیدن ندارد )

فرستنده : ba maze


  217363

دل های بزرگ و احساس های بلند ، عشق های زیبا و پرشکوه می آفرینند .

فرستنده : se1pe3de6h5


  217332

همیشه واسه گلدونی خاک باش که اگه به آسمونم رسید یادش باشه ریشش کجاست...

فرستنده : *جیگر طلا*


  217279

برای کوبیدن یک حقیقت خوب به آن حمله مکن ، بد از آن دفاع کن .

فرستنده : se1pe3de6h5


  217237

من آموختم تو هم بیاموز

پیش بی درد صحبت از درد مکن

شاخه سبز دلت را به خطا زرد مکن

مرد اگر نیست کوه که هست

تکیه بر کوه کن و تکیه به نامرد نکن...

فرستنده : *جیگر طلا*


  217235

برخی دید گاهها ما را جوان می بینند و جوان نگه می دارند ، چنین دیدگاههایی عشق های جهانی و زیبایی های جاودانه اند . ( امرسون )

فرستنده : se1pe3de6h5


  217199

بهتر است دهان خود را ببندید و ابله به نظر برسید تا اینکه آن را باز کنید و همه تردید ها را از میان ببرید .

فرستنده : se1pe3de6h5


  217198

شرافت یعنی همیشه کار درست را انجام دهید

حتی اگر کسی شما را تماشا نکند...

فرستنده : *جیگر طلا*


  217158

كينه و نفرت را به كسانى واگذار كنيد كه
نمى توانند دوست بدارند .....!!

( ويكتور هوگو )

فرستنده : هماى سعادت دو


  217117

کردار ناپسند خویش را با دارایی زیاد هم نمی توانی پنهان سازی .

فرستنده : se1pe3de6h5


  217040

یاد گرفتم که :
1 _ با احمق بحث نکنم و بگذارم در دنیای احمقانه خویش خوشبخت زندگی کند
2 _ با وقیح جدل نکنم ، چون چیزی برای از دست دادن ندارد و روحم را تباه میکتد
3 _ از حسود دوری کنم ، چون اگر دنیا را هم به او تقدیم کنم باز از من بیزار خواهد بود
4 _ تنهایی را به بودن در جمعی که به آن تعلق ندارم ترجیح دهم

فرستنده : se1pe3de6h5


  216995

با انچه در دست مردم است
نمیتوان روی پای خود ایستاد

فرستنده : کرکس تنها


  216986

متن فلسفی ش 21 من در وصف دوستانم :
یه روزی در دنیا تهنا آرزوم این بود اگه قرار شد همه زندگیما ازم بگیرن رفیقاما ازم نگیرن ، اما حالا فهمیدم اونایی که میخواستند زندگیما ازم بگیرند همون رفیقام بودند ..... ( لطفا با ذکر اسم m.a کپی کنید )m.a

فرستنده : پسری بنام m.a