منوی کاربری

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

اس ام اس فلسفه

  223173

سختی های بزرگ به آدمی نیرویی دوچندان می بخشد . پرتگاه می تواند به وجد آورنده وجدان یا کشنده جسم باشد .

  223172

اگه بتونی زمان را به عقب برگردونی ...
ولی دلت نخواد چیزی را عوض کنی میتونی بگی
خوشبختی ......

  223159

دیر پاترین عشق ، عشقی است یک طرفه ، بردگی و بندگی بدون هیچ چشمداشت عاطفی .

  223109

حقیقت ندارد
زمانی که انسان پیر میشود
از رویاهایش دست میکشد
بلکه
انسان زمانی که
از رویاهایش دست میکشد
پیر میشود...

"گابریل گارسیا"

  223075

مردها را شجاعت به جلو میراند و زنها را حسادت .

  223042

هرگز آن چه را كه مى شنويد باور نكنيد فقط
نصف آن چه را كه مى بينيد باور كنيد .....!!

  223022

آنکہ ثروت خود را باخت,زیاد باختہ است
ولے آنکہ شھامت خود را باخت,پاک باختہ است ....

  223016

تاریخ تکرار بی پایان خطاهای زندگیست .

  222918

انسان در هر کاری باید بداند کجا باید ترمز کند . ( مثل فرانسوی )

  222913

رو در هیچ آرایشگاه مردانه ای ننوشته
ورود خانوما ممنوع !!!
بس که ما فهمیده ایم :|

فلسفشم فقط دخترا میفهمن ^_^

  222896

زیاد زیستن تقریبا آرزوی همه می باشد ولی خوب زیستن ، آرمان یک عده محدود .

  222831

مـيگويند :آدمهاي خوب را پیدا کنید و بـدها را رها...

اما باید اینگونه باشد:

خـــوبي را در آدمها پیدا کنید

و بــدي آنها را ناديده بگیرید...

  222830

هرگز خطاهایتان را بیش از حد بزرگ نکنید ، این کار را بهترین دوستانتان بی هیچ چشم داشتی برایتان انجام می دهند .

  222800

همیشه بین خود و همسرت بازه ای را نگهدار تا به خواری گرفتار نشوی ( ارد بزرگ )

  222773

اگر قرار است انسان روزی تعادل روحی خود را از دست بدهد و بشکند بهتر آن است که در جوانی باشد چرا که بعد از آن محکمتر و قدرتمندتر زندگی خواهد کرد . ( هالاند )