تراوین نیمکت

 

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

دوستان

مرامنامه 4جوک

اس ام اس فلسفه


یکی از معجزات عشق این است که ما از درد های آن نیز لذتی احساس میکنیم.
ژان ژاک روسو

فرستنده : @hamyjp


ازاین عبارت زیبا خیلی لذت بردم:

بودن کشتی درآب خطرناک نیست..
اما بودن آب درکشتی خطر داره..!

بودن مومن دردنیا خطرناک نیست..
اما بودن دنیا درقلب مومن خطرداره. !

شایسته تامل هست..

فرستنده : *L*O*V*E*


همسرت را قبل از ازدواج بیازما
نه یکبار, بارها..
اما بعد از ازدواج آزمایشش نکن!
در آزمونها همراهیش کن.

فرستنده : ♫♥ BANEH MUSIC ♥♫


چو کس با زبان دلم آشنا نیست

چه بهتر که از شکوه خاموش باشم

چو یاری مــرا نـیـست ، بـهـتـر

کـه از یـاد یـاران فـرامـوش بـاشـم

دکتر شریعتی

فرستنده : challenger


در زمان حال زندگی کن
که بر نمیگردد نمی آیند
و آینده شاید نیاید ...

گالیله

فرستنده : Texpic.ir ی سربزنید


زبان...
.
.
سرچشمه سوتفاهم هاست...
*آنتوان دوسنت اگزوپری_شازده کوچولو*

فرستنده : M@$IMO


بعضی وقت ها
به جای جر و بحث کردن
فقط به طرف نگاه میکنم و تعجب میکنم
که این حجم وسیع بی عقلی و نفهمی
چطور تو کله ی به این کوچیکی جا شده!!!!
"آل پاچینو"

فرستنده : بانوی شرقی


پسرفت دیگران به این معنا نیست که تو پیشرفت کرده ای
پس بیهوده در پی ضربه زدن نباش
برای خود بکوش نه برای پسرفت دیگران.
برفی که آب می شود و سنگی از دل آن نمایان شود
به معنای پیشرفت سنگ نیست.
*ویلت رلیئنس

فرستنده : بخار رو شیشه


گاهی دلم می خواهد سرم را بگذارم روی زانوهایم و زار زار گریه کنم،

اما افسوس که زخم هایم زیاد تر و عمیق تر از آنند که با بوس های مادرم خوب شوند...

فرستنده : Hamedism


کسی که طلوع افتاب را ببیند هیچوقت به سوی دیدن غروب ان نمی رود چون زیبایی اصلی در تولد انسان هاست.

فرستنده : 09199xxx986


نگران فردایمان نباشیم ما اولین بار است که بندگی اش را میکنیم ولی او قرن هاست که خداییی میکند

فرستنده : ممد کوچولو


شکسپیر گفت:
من همیشه خوشحالم، می دانید چرا؟
برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم،
انتظارات همیشه صدمه زننده هستند ..
زندگی کوتاه است ..
پس به زندگی ات عشق بورز ..
خوشحال باش .. و لبخند بزن .. فقط برای خودت زندگی کن و ..قبل از اینکه صحبت کنی » گوش کن
قبل از اینکه بنویسی » فکر کنقبل از اینکه خرج کنی » درآمد داشته باش
قبل از اینکه دعا کنی » ببخشقبل از اینکه صدمه بزنی » احساس کن
قبل از تنفر » عشق بورززندگی این است ... احساسش کن، زندگی کن و لذت ببر

فرستنده : zeynab


" به خاطر بسپار "

- زندگی بدون چالش ؛ مزرعه بدون حاصل است.

- تنها موجودی که با نشستن به موفقیت می رسد؛ مرغ است.

-زندگی ما با " تولد" شروع نمی شود؛ با "تحول" آغاز میشود.

- لازم نیست "بزرگ " باشی تا "شروع کنی"، شروع کن تا بزرگ شوی ...

- اگر قبل از رفتن کسی خوشبخت بودید ؛ بعد از رفتنش هم می توانید خوشبخت باشید...

- باد با چراغ خاموش کاری ندارد ؛ اگر در سختی هستی بدان که روشنی...

- ما فقط برای یک بار جوان هستیم ؛ولی با یک تفکر غلط می توانیم برای همیشه نابالغ بمانیم ...

- بخشش؛ گذشته را دگرگون نمی سازد؛ ولی سبب گشایش آینده می شود...

- و در آخر :
ما نمی توانیم تعیین کنیم چند سال زنده خواهیم بود؛ اما می توانیم تعیین کنیم چقدر از زندگی بهره ببریم...

نمی توانیم تک تک اعضای صورتمان را انتخاب کنیم؛ اما می توانیم انتخاب کنیم که چهره مان چگونه به نظر برسد...

نمی توانیم پیش آمدن لحظات دشوار زندگی را متوقف کنیم؛ اما میتوانیم تصمیم بگیریم زندگی را کمتر سخت بگیریم..

فرستنده : amir torkeman sahra


اگر عقل امروزم را داشتم کار های دیروزم را نمی کردم
ولی
اگر کار های دیروزم را نمی کردم عقل امروزم را نداشتم

فرستنده : S.A.S


بر روی زمین به تکبر راه مرو که نمیتوانی زمین را بشکافی و هرگز قامتت به بلندای کوه ها نمیرسد ....

اسرا آیه 37

فرستنده : Texpic.ir_Reepaa

X بستن تبلیغات
ارسال پیامک به گوشی
X بستن تبلیغات