پرواز کنکوری

 

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

دوستان

مرامنامه 4جوک

اس ام اس فلسفه


,وقتی مجبور به گریختن بودم تازه فهمیدم شهر چقدر بن بست دارد...

فرستنده : unique1368


زندگی برگ بودن درمسیربادنیست،امتحان ریشه هاست.
ریشه هم هرگزاسیربادنیست.زندگی چون پیچک است،انتهایش میرسدپیش خدا!!!!

فرستنده : گل رز


چه خوب است

که انسان بعضی وقت ها به تماشای سحر برود

تا با همه وجود ، باور کند که آفتاب بی گمان خواهد دمید

فرستنده : 3point


اگر گذشته
اذیت‌ام می کند
پس هنوز نگذشته ست …

فرستنده : Silent & OFF


خصلت آدما اينه كه


فراموش كارن


اگه تو بري يكي ديگه رو


در اغوش دارنكارهایی هست كه دیگران هم می توانند انجام دهند، آن را انجام نده. حرفهایی هست كه دیگران هم می توانند بزنند، آن را بیان نكن و چیزهایی هست كه دیگران هم می توانند بنویسند، آن را ننویس! كاری را بكن كه فقط تو می توانی انجامش بدهی. آندره ژید

فرستنده : آیسو**عاشق خدا**


آهنــــــــگ تــند زنــــــــــــــــــدگی
برای رقــــــــــــصیدن است
نــــــــه دویدن!!!

فرستنده : ♚The snow Meli


این روزا پیدا کردن ی حس ناب مثل اینه که :
.
.
.
.
.
.
بری اروپا بخوای پراید بخری

فرستنده : سالی


در نگاه کسانی که پرواز را نمی فهمند، هر چقدر اوج بگیری کوچک و کوچکتر خواهی شد...

فرستنده : تن های تنها...


... !!! صــورت آرزوهــایــم کــبود اســت!!! ...


... !!! عــجب دســتِ سنگیــنی داشـــت !!! ...


... !!! ســرنوشــتـــــ !!! ..

فرستنده : eli


عاشق کسی بودن به انسان قدرت و نیرو میبخشد

و معشوق کسی بودن به انسان شجاعت

پس ازدواج به شما هم قدرت میدهد هم شجاعت.

فرستنده : zizi.zh


هرچیزی قیمتی دارد.
مثه قیمت بزرگی : خرج کردن،حرف ناسزا شنیدن،بخشیدن و ...
بیاد داشته باشیم قبل از خواستن چیزی،عواقبشم بدونیم.
"ی چیزی بدست میاری،ی چیزی از دست میدی"

فرستنده : ذوزنقه


زندگی کن نه با جسم

با روح زندگی کن

شاد باش نه با لبخند

از ته دل شاد باش

غمگین بشو

چرا ؟

خداوند غم را آفرید تا بنده اش به او پناه برد

فرستنده : کلنگ یه دم


وقتی وارد میشوی لباست معرف توست
وقتی میروی حرفایت

فرستنده : ♫♥ BANEH MUSIC ♥♫


بیا گناه کنیم،

جایی که خدا نباشد


line gif


X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات