منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

دوستان

مرامنامه 4جوک

شعر طنز


شعر طنز / زن گرفتن … [ بازدید : 7388 ]
زن و تلگرام / شعر طنز [ بازدید : 7027 ]
زن و موبایل /شعر طنز [ بازدید : 13564 ]
لیلی نوین / شعر طنز [ بازدید : 11735 ]
شعر برای کنکوری ها [ بازدید : 24211 ]

2 1