منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

دوستان

مرامنامه 4جوک

شعر طنز


شعر طنز / زن گرفتن … [ بازدید : 6737 ]
زن و تلگرام / شعر طنز [ بازدید : 6480 ]
زن و موبایل /شعر طنز [ بازدید : 13296 ]
لیلی نوین / شعر طنز [ بازدید : 11584 ]
شعر برای کنکوری ها [ بازدید : 24086 ]

2 1