منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

دوستان

مرامنامه 4جوکشعر طنز


زن و تلگرام / شعر طنز [ بازدید : 1049 ]
زن و موبایل /شعر طنز [ بازدید : 10099 ]
لیلی نوین / شعر طنز [ بازدید : 10208 ]
شعر برای کنکوری ها [ بازدید : 23066 ]

2 1