منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

دوستان

مرامنامه 4جوک

شعر طنز


شعر طنز / زن گرفتن … [ بازدید : 7990 ]
زن و تلگرام / شعر طنز [ بازدید : 7433 ]
زن و موبایل /شعر طنز [ بازدید : 13743 ]
لیلی نوین / شعر طنز [ بازدید : 11832 ]
شعر برای کنکوری ها [ بازدید : 24337 ]

2 1