منوی کاربری

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

شعر طنز


شعر طنز / زن گرفتن … [ بازدید : 15771 ]
زن و تلگرام / شعر طنز [ بازدید : 13518 ]
زن و موبایل /شعر طنز [ بازدید : 17344 ]
لیلی نوین / شعر طنز [ بازدید : 13293 ]
شعر برای کنکوری ها [ بازدید : 25699 ]

2 1