همیار کنکور
 

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

دوستان

مرامنامه 4جوکشعر طنز


شعر طنز / زن گرفتن … [ بازدید : 3623 ]
زن و تلگرام / شعر طنز [ بازدید : 3953 ]
زن و موبایل /شعر طنز [ بازدید : 11998 ]
لیلی نوین / شعر طنز [ بازدید : 10903 ]
شعر برای کنکوری ها [ بازدید : 23559 ]

2 1