منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

دوستان

مرامنامه 4جوک

شعر طنز


شعر طنز / زن گرفتن … [ بازدید : 5946 ]
زن و تلگرام / شعر طنز [ بازدید : 5874 ]
زن و موبایل /شعر طنز [ بازدید : 12972 ]
لیلی نوین / شعر طنز [ بازدید : 11401 ]
شعر برای کنکوری ها [ بازدید : 23924 ]

2 1