پرواز کنکوری

 

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

دوستان

مرامنامه 4جوک

فک و فامیله داریم


با دوستام آتیش روشن کردیم از روش بپریم! !! مامانم نه گذاشت نه برداشت خدا ميدونه اومد 2 کیلو اسفند ( اسپند!!!) ریخت روش و رفت!!! آتیش که خاموش شد هیییچ! ی دودی بلند شد که نگو!!! تا 3 ساعت چشم چشمو نمیدید! تا بهش میگم چرا اینجوری کردین؟؟؟میگه دلتم بخواد!!! به به ببین چه بوی خوبی داره!!! دستم درد نکنه! ^__^
.
.
من چی بگم به مامان خانم نازنینم؟؟؟؟ الهی قربونش برم من! ^____^

فرستنده : سومی از چپ!!!!


من داداشمو پسرم ۲سال اختلاف سن دارن
(پسرم ۴ سالشه داداشم ۶ سال)
بعد اینا عین بچه پلنگا با هم بازی میکنن

حالا مکالماتشون:
علی: ماااااامااااان نعنا (رعنا مامانمو مامبزرگشو میگه) دایی منو میزنه
رضا: دروغ میگه علی چوغوله
علی:نه خیرم من علیم
رضا: نه چوغولی اصلا مگه خودتون خونه ندارید همش خونه مایین؟ برین خونتون
علی: دایی دلم برات تنگ میشه من دوست دارم اما همش اذیتم میکنی
رضا: خب اجی نعیمه شما برید خونتون علیو بزارید باشه فردا بیاید دنبالش!!!!!!!!!!
و دوباره نیم ساعت بعد همین ماجرا تکرار میشهفک و فامیل جم شدیم رفتیم جنگل
سر سفره
محدثه : موهام شاخ شده؟!
من : نه اصن بیرون نیس
2 دقیقه بعد=>محدثه : توروخدا نگا کن موهام شاخ شده هاااا
من : O_o نشده بابا میگم اصن موهات اَ شالت بیرون نیس هی تو حرف خودتو میزنی؟
محدثه : پ چرا تو سایم که رو زمین افتاده موهام شاخ شده؟؟هااااااا؟؟
یه نگاه به زمین کردم بعدش پخش شدم رو سفره
محدثه : واس چی میخندییییییی؟؟؟؟
من:خاک تو مخت کنم اون که سایه تو نیس سایه داداش محمودِ خخخخخخ
اصن یه وضیاااااااااامروزمامانم صدام زد:بيااين وسايلوببر...كجاببرم؟؟؟ببرپايين.كجاي پايين؟توپاركينگ.كجاي پاركينگ؟سرقبرمن ميدوني قبرمن كجاس؟؟؟وسايلوبرداشتم بردم دم درموندم گفتم:ماماني آخرنگفتي كجاببرمااااا........ديگه درقابلموروبرداشت ديگه..........بقيشوفكركنم بدونين........مامانه دارم؟؟؟قربونش برم...بانام مادرشروع كردم بسلامتي همه مامانا......

فرستنده : اهورامزدا


آبجیم بدو بدو از اتاقش اومده میگه داداش شارژ داری باید به یکی زنگ بزنم؟
من: نه.
آبجیم:مامان بابا شارژ داره گوشیتون؟
مامان.بابا: نه
آبجیم:ای بابا خصیصا نمیخواد اصن با گوشیم خودم زنگ میزنم.
فک و فامیله من دارم؟عایا؟

فرستنده : رضاایری


یه پسر خاله دارم ۴ سالشه
به تنهایی
از همه دخترای مجرد فامیل خواستگاری کرده
اونام گفتن:
واای کی از تو بهتر♥ "الکی مثلا"
حالا پسر خالم رو همشون حساسه
سلام میکنم به دخترای فامیل
با قمه میوفته دنبالم :|

فرستنده : Bita Khanoom


☆ ☆ ☆ ☆ K ♡ E ☆ ☆ ☆ ☆
تـو خـونــه نـشـسـتـه بـودیـم داشـتـیـم فـیـلـم مـی دیـدیــم کـه مـامـان خـانـم و الـهـام بـانـو و آبـجـی کـوشـولـوم از اتـاق اومـدن بـیـرون ، مــــا مـیـخـوایـم بــریـم خـریـد کـدومـتـون بـا مـا مـیــاد ^_^
بـابـام کـه وسـط اتـاق افـتـاد پـاشـو گـرفـت غـلـت مـیـزد و مـیـگـفـت : ربـاط صـلـیـبـی پــاره کـردم o_0
داداشـمـم کـه رو شـکـم خـودشـو تـو اتـاق مـیـکـشـید مـیـگـفـت : مـن فـلـج مـادر زادم :D
دیـدم مـامـان و الـهـام و آبجـیـم دارن ایـنـجـوری نـگـام مـیـکـنـن^_^ ^_^ ^_^
مـــن : o_0 نــــه ، ایـنـج‍ـوری نـگـام نـکـنـیـد ، مـن یـه پـارسـال بـاهـتـون اومـدم هـنـوز کــه هـنـوزه زیـر قـرضـم، دنـبـالـمـن ، مـیـفـهـمـیـد ؟؟ دنـبـالـمـن
کـشـون کـشـون بـا چـک و لـقـد بـردنـم ولـی داداشـتـون زرنـگ بـود کـارتـای بـانـکـیـم رو نـبـردم ^_^
رفـتـیـم تـو یـه مـغـازه الـهـام بـانـو یـه مـانـتـو دیـدن 180 هـزار تـومـن ، مـامـان خـانـمـم یـه مـانـتـو پـسـنـدیـن 150 هـزار تـومـن
الـهـام:کـامـران عـزیـزم بـرام مـیـخـریـش
مـامـانـم : نـه عـزیـزم پـسـرم بـرا مـامـانـش مـیـخـره
الـهـام : نـه مـامـان جـون کـامـران بـرا عـشـقــــــــش مـیـخـره
مـامـانـم : کــامـــــــــــــــــــــران؟؟
الـهـام : کــامــــــــــــــــــــــــران؟؟
مـن o_0 دیـدم یـکـی داره پـایـیـن شـروارمـو مـیـکـشـه ، نـگـاه کـردم دیـدم آبـجـی کـوشـولـومــه
آبـجـیـم : داداسـی ؟؟داداســی ؟؟ بـلا مـنـم مـانـتـو مـیـخـلـی ؟؟
مـن : تـو دیـگـه چـی مـیـگـی گـوسـپـند؟
آبـجـی خـانـمـم زد زیـر گـریـه کـه کـامـران بـهـم گـفـت گـوسـپـنـد و بـرام لـبـاس نـمـیـخـره
الـهـام : وای عـــزیـزم گـریـه نـکـن خـودم بـرات مـیـخـرم
مـامـانـم : عـروس گـلـم تـو چـرا؟؟ خـودم بـرا دوتـاتـون مـیـخـرم
الـهـام : وای نـه مـامـان جـون ، مـگـه مـن مـیـزارم ؟؟ خـودم بـرا مـامـان جونم و آبـجـی گـلـم مـیـخـرم
مــــــن :o_0
خـانـمـا خـریـداشـون رو کـردن , الـهـام بـرا مـامـان و آبـجـیـم حـسـاب کـرد مـامـانـمـم بـرا الـهـام بـانـو حـسـاب کـرد بـه مـنـم گـفـتـن خـسـیـس گـدا تـا یـه مـاه از غـذا خـبـری نـیـسـت و رفـتـن )))))-:
کـرایـه کـه نـداشـتـم ، داشـتـم پـیـاده مـیـرفـتـم خـونـه کـه پــیـام اومـد دری دی دین دین (صـدای پـیـامـمـه) پـیـامارو بـاز کـردم ، بـانـک تــجـارت ، بـرداشـت 200 هـزار تـومـن بـاقـی مـانـده 5 هـزار تـومـنo_0
بـانـک مـلـی ، برداشـت 160 هـزار تـومـن بـاقـی مـانـده 7 هـزار تـومـنo_0 دی
از پـول مـن مـانـتــــو خــــریـــــــدن ؟؟ خـــــــــــــــــــــــدا آخـــــه چــــرا مــــــــن ؟؟؟اهـوم اهـوم اهـوم ً

فرستنده : k:E ‏


دختر خالم گوشیشو تو ماشین آژانس جا گذاشته رفتیم اونجا راننده رو پیدا کنیم میگیم راننده چه شکلی بوده میگه:

یه اقای لاغرو بلند با پیراهن صورتی و شلوار سفید با ماشین سمند

حلا مشخصات واقعی راننده مذکور:

یه راننده چاق و قد کوتاه با پیرهن قهوه ای تیره با شلوار مشکی و ماشین پژو!!!

من: :ااا

راننده: :ا

خودش: :))))بی صبرانه منتظر نوروزم...میخوام عکس العمل امسال فامیلامونم ببینم...
بچه که بودیم از بچه های بزرگتراز خودمون کمترعیدی میگرفتیم.دلیلشم این بود: خب اونا بزرگترن باید بیشتر بگیرن!!! بزرگتر ک شدیم ب کوچیکترا بیشتر میدادن!!!خب معلومه دیگه اوناکوچیکترن باید بیشتر بهشون عیدی بدیم!!!
یه دو سه سالی هم هست که اصن بهمون عیدی نمیییییییدن!!!
فکر کنم امسال عمه بزرگم بیاد بهم بگه عمه جون نمیخوای به ما عیدی بدی؟؟؟
عجیبه هااااااااا

فرستنده : :) jingily (:


داریم خونه میسازیم بعد من کمرم درد میکنه(واقعا درد میکنه)به بابام میگم کمرم درد میکنه نمیتونم کار کنم،میگه حالا تا بشکنه خیلی مونده پا شو لباستو عوض کن.
.
.
.
.
خداییش نه خدایییییییییییییییییش باباس من دارم.
مسوولین رسیدگی کنین لوتفن...

فرستنده : محمدرضا


چند وقت پیش مامانم از جلسه برگشت و خطاب به من گفت: وااااااایییی نعیمه نبودی اونجا ی بچه بود کپ بچگیای خودت تپلی مو فرفری قیافه تخس
ادم دوست داشت بگیرتش ی فس بزنتش انقد خوردنی بود

به مادر جان میگم: حالا چرا میخوای بزنیش بچرو
میگه اخه نمیدونی چقد شبیه تو بود که یاد بچگیات افتادم!!!!!!!!

اینا به همزادای منم رحم نمیکننههههههه
سلام دوستان
اقا پسرخالمون یه گفتم یه گودزیلا داره و ا این حرفا!!حالا این جاروداشته باشین:
مادرش لباس فروشی داره بعد درش بازه اکثرااین گودزیلا هم همراه مادرش میره و سردش
میشه بعد گلاب تو وجودتون جیشش میاد بعد چون خیلی سردش میشه ییهو میگه
اینا مامان رفت که!!!!!!!۱
بعد تحقیقات معلوم میشه ک بعله خانوم گودزیلا شاشیده اونم تو مغازه لباس فروشی!!!!!!!
حالا منو برادرم همو میبینیمو میگیم اینا رفت که بعد این حالتی میشیم:))))))))))))))
ن این گودزیلاس ایاااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ابرو هرچی گودزیلاس رو برده!!!!:))))))))
تازه نامبرده ابروریزیاش یکم ا اینا بیشتر این ی نمونش بودش!۱۱
ولی خداییش گودزیلاس ماداریم ایا؟!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
واقعا ایا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
خخخخخخخخخخخخخخخخخ☆ ☆ ☆ ☆ K ♡ E ☆ ☆ ☆ ☆
مـخـاطـب فـوق الـعـاده خـاصـم بـا مـامـانـم حـرفـشـون شـده بـود در حـد جـنـگ جـهـانـی ((((-:
مـنـم داشـتـم مـجـلـه مـیـخـونـدم یـه اس ام اس تـوش زده بـود ، نـوشـتـه بـود سـلامـتـی پـول کـشـورمـون تـومـن چـون هـم تـو تـوشـی هـم مـن
مـنـم بـعـد دعـوا خـواسـتـم جـو رو عـوض کـنـم گـفـتـم : الـهـام بـانـو اون چـه کـلـمـه ایـه کـه هـم تـو تـوشـی هـم مـن ^_^
الـهـام : گـل گـاو زبـون کـه گـاوش تـویـی گـلـش مـن o_0 دی :
مـن : انـوخ زبـونـش چــیــه ؟؟؟
الـهـام : زبـونـشـم مـامـانـتــه بـا اون زبــــــــــــون درازش 0_0
مـامـان و الـهـام مـیـدونـم الان داریـت ایـن پـسـتـو مـیـخـونـیـد
الـهـام بـانـو یـادتـه بـرا پـسـت حـامـد ده روز جـریـمـم کـردی ظـرفـارو بـشـورم ؟؟؟؟ حـالا بـا مـامـان تـنـهـات مـیـزارم بـاشـد کـه درسـی بـشـی بـرای بـقـیـه عـروسـای کـشـورم
امـیـدوارم زنـده بـمـونـی عـجـقـم ، مـوفـق و پـیـروز بـاشـی
و مـن الـلـه تـوفـیـق ^_^

فرستنده : k:E ‏


[[[[[[[[[[[[: jackal :]]]]]]]]]]]]

عاغا ما چهارتا داداشیم ( خدا حفظمون کنه واسه ننه و بابامون ) این داداش آخریه
چهارماهشه، از همین الان گودزیلاییه که نگو
حالا اینکه وقتی گوشی دستمه ی سروصدایی به پا میکنه و بعد شیر خوردن تا بغلش میکنم
من رو یه مجسمه ماستی میکنه که بماند.
موضوع سر ی چیز دیگه‌س
عاغا وقتی که پوشک این گودزیلا رو عوض میکنن ی بویی تو خونه راه میوفته که همه میریم
ماسک شیمیایی میزنیم.

اوه اوه اوه نامردا بدون اطلاع قبلی پوشکشو دارن عوض میکنن دارم خفه میشم
ماسکم کو کخ کخ کخ ( سرفه زدن) نفسم بند اومد ، یکی ماسکمو به من برسونه
مامان ، بابا ماسکم رو بدین.
کخ کخ کخ ، نفسم دیگه بالا نمیاد ، عاغا حلالم کنین من به علت شیمیایی شدن مُردم.

فرستنده : Mahdi


یکـی از فـامیلامون چـن سالی مستـاجر بودن
پـاییز امـسال به همه خـبر داد کـه خونه دار شدن^_^
هـمـه شاد و سر خوش واسشـون کـادو بردن و این صـبتا
الان لـو رفتـه کـه خونه بـازم استیجـاریه ، خـبر بعـدی اینه کـه تعـطیلات عـیـد کانادا تـشریف دارن :|
خـب اون شفقـای قطـبی کـانادا تو حـلـقـت:))
جـریان اخـتـلاس بـدجـور تو زندگـیش تاثـیر گـذاشتـه :|
فـکـــ و فـامـیلـن آخه ؟

فرستنده : D$D$D
previous123456789...592593next

X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات