تراوین نیمکت

 

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

دوستان

مرامنامه 4جوک

فک و فامیله داریم


آقا من امروز خسته و کفته خوابیدم جالب اینجاس نیم ساعت نشده.
بابام،مامانم،خواهر کوچیک...
هر کدوم با ی ترفند میخوان منو بیدار کنن.
جالب تر از او من 4خوابیدم 4.30 اینا اومدن بالا سرم.
حالا
مادر:پاشو زیاد خوابیدی شب نمیخوای.
پدرم:با لگد پاشو ساعت شیشه.
آخه پدر من ساعت روبه رو مه جو نده.
خواهرم دوساله ش:با پا محکم زد تو چشمم.
این فک و فامیله من دارم.کجا پدر مادر واقعی مو باید پیدا کنم؟کمک

فرستنده : عجب


بابام اومده تو اتاق قاب عکس بچگیامو دیده(3-4 سالگی بهم میگه:نره خر ببین قبلنا چه ناز بودی :ا لا مصب انقد ابراز احساساتش وسیعه که تو حلقم جا نمیشه:ا

فرستنده : afshintni


حـــامـــی-عزیزم میدونی چیشده؟امروز ایرانسل کلـــی سوال سخت سخت ازم پرسید اما شوهر باهوشت همه رو درست جواب داد و آخر هـــزار تومن شارژ جایزه گرفت.
من-@_@.واقعـــا؟بهت افتخار میکنم عشقـــم!
حالا گوشیشو گرفتم.سوالارو داشته باشید تروخدا.-_-
نام دیگرشب یلدا؟
1.شب چله 2.شب آرزوها
خوراکی معروف شب چله؟
1.هندوانه 2.توت فرنگی
بعد هندوانه خوراکی معروف؟
1.انار 2.آلبالو
فک و فامیله داریم؟خدایا تـــوبـــه!
شوهر به این باهوشی قسمت همه اتون بشه صلـــوات!!
لــولـــو بیـــا منو بخـــور!

فرستنده : kiana007+hamivision


خواهر گودزیلام اومده خونه به مامانم میگه امروز تو ریاضی ۶ نمره غلط داشتم معلممون گفت خیلی پیشرفت کردی :- مامانمم بهش گفت آفرین حتما واست جایزه میخرم اونوخت ما ١٩ میگرفتیم دو ساعت دم در خونه میشستیم از ترس مامانمون که میخواد مارو چیکار کنه هیییی روزگار .

فرستنده : _ArVin_


مزاحم تلفني داشتم به شوهرم ميگم نميخوايي يه چيزي بگي ديگه مزاحم نشن؟؟؟؟
ميگه گوشيتو بده من....
با خودم گفتم الان چه دعوايي بشه!!!!!
بعد 5 ثانيه دقت كنين بعد 5 ثانيه گوشيمو بهم داد 0-0
ميگم خب چي شده؟؟؟؟
ميگه reject list رو زدم حالا هرچقدر ميخواد زنگ بزنه^______^
من-__- ديگه حرفي ندارم
غيرت:-(((((((((
مزاحم تلفني ^__*
شوهرم : همه چي آرومه من چقد خوشبختمبا پسرخالم رفتیم نامه عروسیشو پخش کنیم، رسیدیم دم در خونه یکی از اقوام پدریش هر چی در زدم که نامه رو بهشون بدم کسی درررو باز نکرد
خواستم نامه رو بندازم تو صندوق پست خونشون که دیدم پسرخالم از تو ماشین داااااد میزنه تو صندوق ننداز :: فامیلامون در حدی نیستن که در صندوق پستو باز کنن !!!! :: نامه رو از زیر در بنداز تو ...

ماشاا.. به مغز جلبک

فرستنده : Viki.Eynaki


اوایـل کـه هـنـوز از مـخـاطـب فـوق الـعـاده خـاصـم خـواسـتـگـاری نـکـرده بـودم یـه روز رفـتـه بـودم بـرام درس بـگـه بـش گـفـتـم : الـهـام خـانـم یـه سـوال بـپـرسـم ؟؟ الـهـام :بـفـرمـایـیـد ؟ مـن : راسـتـش عـاشـق یـه دخـتـری شـدم مـذهـبـی ، پـاک ، مـهـربـون . درس خـون ،خانواده دار دقـیـقـاً مـثـل شـمـاس بـه نـظـرتـون چـی بـش بـگـم قـبـول کـنـه ?
الـهـام : والا نمیدونم ولی بـه نـظـر یـه جـای خـوب بـاهـاش مـلـاقـات کـنـیـد بـعـد کـه سـر حـرفـو بـاز کـردیـت بـهـش بـگـیت مـیـدونـی چـی نـصـف دیـن مـنـو کـامـل مـیـکـنـه اونـم مـیـگـه ازدواج بـعـد شـمـا کـه یـه گـل پـشـتـت قـایـم کـردی بـهـش مـیـدی و مـیـگـی مـیـشـه نـصف دیـنـمـو بـا شـمـا کـامـل کـنـم ^_^(فیلم هندی زیاد میدید)
مـن : o_O چـنـد بـار ازش خـواسـتـم بـیـاد جـیـگـرکـی قـاسـم مـیـکـرب نـیـومد )-: یـه مـاه بـعـد چـون معـدلـش بـالـای 19/5 شـد واسـه شـیـریـنـی دعـوتـم کـرد ایـن رسـتـوران گـرونـا ، گـفـتـم کـامـران امـروز روز خـواسـتـگـاریـه ^_^ رفـتـیـم نـشـسـتـیـم دو تـا غـذا سفارش دادیـم دونـه ای پـنـجـاه هـزار تـومــــــن
مـن : الـهـام خـانـم راسـتـش یـه چـیـزی هـسـت نـمـیـدونم چـطـور بـتـون بـگـم
الـهـام : بـفـرمـایـید
مـن: الـهـام خـانـم اون چـیـه نـصـف دیـن مـنـو کـامـل مـیـکـنـه ^_^؟؟ الـهـام : ایـمـان :D مـن : نـه یـه چـیـز دیـگـه بـود ؟؟الـهـام تـقـوا ؟؟عـمـل صـالــح ؟؟ مــن : نـــــه . الـهـام : فـرزنـد صـال‍ـح گـلی از گـلـه هـای بـهـشـت ؟؟:D
مـن اصـلـا ولـش کـن اون چـیـه بـابـات داره مـن نـدارم ؟؟الـهـام : شـعـور ؟شـخـصـیـت ؟فـرهـنـگ ؟قـیـافـه
مـن : مـردا بـرا ایـن کـه بـچـه دار بشـن چـکـار مـیـکـنـن ؟؟
الـهـام گـرده افـشـانـی ؟؟
مـن : عـزیـزم چـرا مـقـاومـت مـیـکـنـی ؟؟ب‍ـابـا مـیـخـوامـت ^_^ الـهـام خـاکـ تـو سـرت بـا خـواسـتـگـاری کـردنـت بـچـه پـررو ، پـاشـد رفـت
مـن :دویـدم طـرفـش ، الـهـام خـانـم الـهـام خـانـم ؟؟ الـهـام : بـلــــــــــه
مـن : قـبـول نـکـردی کـه نـکـردی بـابـا پـول غـذارو بـده 15 تـومـن بـیشـتـر تـو جـیـبـم نـیسـت ^_^ دو سـاعـت داشـت بـهـم مـیـخـنـدید ، الـبـتـه بـعـداً خـودش گـفـت هـمـون اول از اون لـخـنـد مـسخـرم فـهـمـیـده مـیـخـوام چـی بـگم^_^ تـازه خـودش مـیـگـه عـاشـق هـمـین خـل بـازیـام شـده ولـی خـودم مـطـمـئـنم عـاشـق قـیافـه جـذاب و تـو دل بـروم شـده ^_^

فرستنده : k:E ‏


مادر بزرگم رو بریدیم یه "ام آر آی" ازش بگیرن / وقتی برگشته خونه لباس های ام آر آی رو کرده تو کیفش با خودش آورده بود خونه ^_^ حالا این سوژه بماند ...گرفته شلوار "ام آر آی" رو کوتاه کرده شده شلوارک ^__^ ینی اوج خلاقیت رو در من در این مادر بزرگ دیدم در عین بیماری به کشف یک اَثر جدید فکر میکنه / خدایا این مامانی خلاق رو از ما نگیر ^_^ جیگره منه

فرستنده : مجــــــازی


با دوستم اومدیم موزه ویکتوریا والبرت (لندن) بعد شنیدن حرف های راهنما به من میگه :برو یه گونی بیار.
من:میخوای چکار؟
میگه:به گفته ی این یارو همش مال فتحعلی خان خودمونه برو یه گونی بیار جمع کنیم اینارو!
حالا منO-O
دوست میهن دوسته من دارم،آیا؟؟؟؟؟

فقط مرتضی پاشایی (M.P)

فرستنده : Mystery


یه حسی بهم میگه مدیر ۴ جوک مامان منه !
این که همش میگه بیشتر تلاش کن خیلی آشناست ...
اگه حدسم درست باشه ( که ۹۹ درصد درسته ) در ارسال های بعدی پیام هایی خواهید دید از قبیل :
اگه به جای نشستن پای این اینترنت کوفتی درست رو میخوندی الان وضعت این نبود...
میام خودتو کامپیوترتو باهم پرت میکنم وسط حیاط ها !
باز تو احساس بامزگی بهت دست داد ؟
.
.
.
( با جیغ ) بذار بابات بیاد خونه نشونت میدم نکبت !دیـروز دسـشـویـم گـرفـتـه بـود بـد جـور هـر چـی دودیـم دیـدم بـه خـونـه نـمـیـرسـم پـیـچـیـدم تـو یـه کـوچـه یـه دخـتـره بـیـسـت و دو سـه ساله دم درشـون بـود نـمـیـدونـسـتم چـطـور بـهـش بـگـم ،گـفـتـم بـبـخـشـیـد خـانـم دسـشـویـی داریـن ؟؟؟بـرگـش جـدی نـگـام کـرد گـف‍ـ نـه مـا مـیـریـم رو پـشـت بوم مـیـرینـیم o_O
مـن : 0_0
عـلـی عـاقـا کـریـمـی : 0_o
عـاقـا مـهـدوی کـیـا :0.o

دکـتـر قـاسـمـی مـتـخـصـص پـوست و مـو : d^_^b
ابـروهـای امـیـر غـفـور :~_~
والـا انـگـار مـن نـونـو گـرون کـردم : D

فرستنده : k:E ‏


خواهرزادم 6 سالشه از را نرسیده اومده تو اتاقم میگه: خاله امیر کی میاد؟!
من:نمیدونم خاله جون.. معلوم نیس
خواهرزادم: خاله دلت خوشه شوهر کردی؟ یا باشگاس یا سرکاره،شبام که همش درس میخونه.
ی ماشینم برات نخریده حداقل دلتو ب اون خوش کنی!
●_●
منم بلافاصله زنگ زدم ب امیر همینجوری گفتم: یا امشب خودتو میرسونی یا برام ماشین میخری!
امیرم گفت:سوار ماشینت میشم میام :O
بعدش میگن ما دخترا آهن پرستیم..من فقط دلم براش تنگ شده..شما بگید اگه ماشین من نبود با چی میومد؟؟ :-D

فرستنده : امیر21


یه شب کل فک و فامیل خونه داییم بودیم...پسر داییم(10 ساله) رو اذیت کردم و بعدش اومدم تو جمع..بعد اون اومد.بهش گفتم چطوری؟؟؟گفت تو گه نخور که دارم واست:|
بعد یه هفته انقدر به باباش اصرار کرد که من رو ببرم خونه ی پویا اینا کارش دارم..اومد خونمون روی موس...مانیتور..بلندگو...کیس و کیبور تف انداخته رفته:|

اینم فک و فامیله ما داریم:)

فرستنده : pouya78sh6/1


چند روز پیشا خالم برای اولین بار گوشی لمسی گرفته بود.
بعد اومده به من میگه وقتی رفتم پیش دوستم واسم اینترنتشو فعال کرد الان بیا وصلش کن من بلد نیستم کار دارم تو اینترنت
من بنده خدا سه ساعت تو سایت همراه اول داشتم واسش GPRS رو فعال می کردم
دیگه اعصابم داغون شد.
بعد سه ساعت به من میگه دوستم اونجا وایرلس داشتا!!!!!!!!
فک و فامیله داریم؟
من :|
خالم :))
شرکت همراه اول :(
شرکت سامسونگ :)))))))))))))))))
گوشی بدبخت :((((((((((((((((((((((((((
اعصاب من :سانسور شد :)
لایک یادت نره

فرستنده : ghasemy50


به مامانم میگم : هیــــس مامان میخوام درس بخونم ! ^ـــ^
با یه لبخند خبیث میگه : نمیزارم درس بخونی!!
میگم : چرا؟؟؟!! :|
میگه : میخوام نمره امتحانات رو کم بشی یه ماه از کامپیوتر و اینترنت محرومت کنم!!

مامانم ← D:
من← ):


X بستن تبلیغات
ارسال پیامک به گوشی
X بستن تبلیغات