دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 253689

تاریخ انتشار : شهريور 1398

عاشورا یعنی همیشه حق با اکثریت نیـــــــــست