منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

دوستان

مرامنامه 4جوک

اس ام اس زیبا


  222075

روزی بیا که برای آمدنت دیر نشده باشد..!!
روزی بیا که هنوز دوستم داشته باشی..
که هنوز دوستت داشته باشم..
نه از سر عادت,
نه از سر تنهایی...
فقط بخاطر اینکه
ارزش دوست داشتن و دوست داشته شدن را داشته باشیم..!!

فرستنده : Zahra


  222034

زندگی رســــــــــم خوشــــــــــایندی است...


ســــــــهراب ســـــــپهری

فرستنده : متینـــــه14


  222025

یـکی گـفت: چـه دنـیای بـدی
حـتی شـاخه های گـل هـم خـار دارند .

دیـگری گـفت :چـه دنـیای خـوبی
حتـی شـاخه هـای پـرخـار هـم گـل دارند.

عـظمت در نـوع نـگاه است....
نه در چـیزی کـه مـی نـگریم!

فرستنده : Arash 24


  222013

امشب به قصه ی دل من گوش می کنی...
فردا مرا چو قصه فراموش می کنی...
این در همیشه در صدف روزگار نیست...
................میگویمت...ولی...
تو کجا گوش می کنی...
.
.
.
.
.
.
.
.
هوشنگ ابتهاج

فرستنده : یک 4جوکی


  221968

سها نوشت

شرط بندی من اینست که در صفحه دل

آخرش عقل شود مات ِ به عشق


دسخط
سین... الف

فرستنده : sahanevesht.mihanblo


  221964

ترکیب کلی واقعیت‌های زندگی هر فردی، طراحی شدۀ خداوند مهربان و بسیار حکیمانه است، از مطالعۀ دقیق اتفاقات زندگی می‌توانیم غرض کارگردان هستی خود را بفهمیم.

فرستنده : •♥•мįlάd•♥•


  221952

‏‏‏‏ﺍﮔﻪ ﺗﻮ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﺷﺎﻩ ﻧﺸﺪﯼ
ﺍﻭﻥ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺸﮑﻠﺎﺕ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﻭ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯿﺰﺍﺭﻩ ﺗﺎ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﺍﺧﺮ ﻭﺯﯾﺮ ﺷﻪ!
ﺗﺎ ﺑﺘﻮﻧﻪ ﺷﺎﻩ ﻭ ﻣﺎﺕ ﮐﻨﻪ.
یادمان باشد..... با شکستن پای دیگران ما بهتر راه نخواهیم رفت!
یادمان باشد.... با شکستن دل دیگران ما خوشبخت تر نمی شویم!
کاش ..............بدانیم اگر دلیل اشک کسی شویم دیگر با او طرف نیستیم ;باخدای او طرفیم.

و کاش انسانها .....انسان بمانند!!!!!!

فرستنده : $یک دختر$


  221886

*********abas_m223********
هــمـون پـسـری بـاش کـه
.
.
.
.
.
.
دوســت داری فـــردا دخـتــر خـودت بـاهـاش بـاشــه...!!!
اینستا پست

فرستنده : abas_m223


  221793

بیایید نگران باشیم. نگران اینکه چرا حرص می خوریم جرا استرس داریم. دلشوره چرا داریم؟ چرا نگرانیم؟ بی تابیم چرا؟ روزای راحت اگر تاحالا نیومدن از این به بعد هم نمیان! اگه این کتاب اینقدر سخته ، ما که بلدیم پاسش کنیم :)

(..)
|/
/

فرستنده : تورج


  221792

رنگ ها محو میشوند
معبدها فرو می ریزند
امپراطوری ها سقوط میکنند
ولی مهربانی جاودانه است....

فرستنده : Masum ^__^


  221761

"ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ" ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻤﺖ؛ چون ﻣﻔﯿد هستی.
"ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ" ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻤﺖ؛ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﺒﺎﺷﯽ.
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﮔﺮﺍﻥﻗﯿﻤﺖ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﻬﻢ، ﻭﺍﺑﺴﺘﻪﺍﻡ؛
ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪﯼ ﺁﺑﺮﻧﮓ ﺑﯽﺧﺎﺻﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﻮﺩﮐﯿﻢ ﺍﺳﺖ، ﺩﻟﺒﺴﺘگی دارم.
ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎ ﺭﺍ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﺁﻣﻮﺯﻧﺪ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽﻫﺎ ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ "ﺧﻮﺩ ﻭﺍقعی من" ﻫﺴﺘﻨﺪ...
به کسی که دوستش داری " دلبسته" باش نه وابسته.

نلسون ماندلا

فرستنده : ⇜نفس پر!


  221753

1. همه چیز را آنطور که هست بپذیر.
2. صرفا به خاطر لذت بردن و خوشی کردن دنبال آن مباش.
3. تحت هیچ شرایطی به یک احساس جزئی وابسته مشو.
4. در مورد خودت با خونسردی و به سادگی فکر کن و در مورد جهان، عمیقا.
5. در طول زندگی به امیال خود وابسته مباش.
6. از آنچه کرده ای پیشمان مباش.
7. هیچ گاه حسودی مکن.
8. از یک جدایی خود را غمگین مکن.
9. تنفر و گله مندی نه برای خود سودمند است نه دیگران.
10. به خودت اجازه مده که دنباله رو احساس عشق یا هوست باشی.
11. هیچ چیز را در ارجحیت مگذار.
12. نسبت به محلی که زندگی

فرستنده : parya


  221711

الهی آنقدر بخندید

که صدای خندهاتون

بشه زیباترین موسیقی کائنات..

يه دنيا عشـق مهمون خونہ هاتون بشه

زندگیتون سرشار از عشق و محبت باشه...

فرستنده : M.F


  221685

فرد قوی کسی نیست که هرگز گریه نمیکند
فرد قوی کسی است که گریه میکند
اشک هایش را خودش پاک میکند
دوباره می ایستد
و دوباره برای آنچه می خواهد می جنگد

فرستنده : Masum ^__^


  221674

چون وا نمی کنی گرهی، خود گره مشو
ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست

فرستنده : دختر حوا