منوی کاربری

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

اس ام اس زیبا

  229305

گاهی برای خوب شدن حالت
نباید سمت آدما بری
گزینه های امن تر
و مطمئن تر
هم وجود دارد
بارون
هوا
موسیقی
قهوه

  229299

❣️مادر ❣️
هماننده سوره ای از " قرآن " است
که هیچ کس حتی
نمیتواند
مانندش را برایت
بیاورد

  229252

ﮔﺎﺗﺎﻫﺎ / ﺳﺮود ﭼﻬﺎرم / ﺑﻨﺪ ﻫﺸﺘﻢ:

ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ﺗﻮ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ اي ﻣﺰدا
ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ، ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ آﻓﺮﯾﻨﺶ، ﺑﯽآﻏﺎز و در اﻧﺪﯾﺸﻪ، جوان و ﭘﯿﺸﺮو ﻫﺴﺘﯽ

ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺟﺎن درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭘﺪر و ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻧﯿﮏ اﻧﺪﯾﺸﯽ و آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه راﺳﺘﯿﻦ ﻧﻈﺎم ﮐﺎﯾﻨﺎت ﻫﺴﺘﯽ و در ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﺮوری داری.

  229247

حسادت می کنم
به خرس هایی
که یک فصل تمام
خواب می بینند
و از زمستان های سرد
خاطره ای ندارند ...

  229235

این صبح شورانگیزِ مست
صبح طرب خیزی که هست
آئینه مهر خداست
یک جلوه ازآئینه هاست
برخیز و درآئینه ها
لبخند را آغاز کن
خورشید ** روز ** آورده است
در را به رویش بازکن
آه ای خدای صبح نو
پروردگارِ روشنی
شکرت که در قلب تؤام
شکرت که در قلب منى
در اين صيح دل انگيز ، آرزو مى كنم كه
ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻣﻬﻤﻮﻥ ﻫﻤﯿﺸگى ﺧﻮﻧﻪ ﺩلتون ﺑﺎشه

  229231

اگر قرار است
براے چیزے زندگے
خود را خرج کنیم
بھتر آن است
آن را خرج لطافت یک لبخند
یا نوازشے عاشقانہ کنیم...
#شکسپیر

  229225

ازخوش مزه ترین نوستالژی های مشترک میتونم به مزه نوک مدادقرمزدوران دبستان اشاره کنم )):

  229220

سگ اصحاب کهف:دست هایی از خشم و خشونت دارید،میدرید و میکشید،دندان تیز کرده اید و جهان را پاره پاره میکنید.این سگ که اینهمه از او نفرت دارید،نام من است ولی خوی شماست!

عرفان نظرآهاری

  229207

‏نوشته بود:
وقتی کسی داره با تمام وجود نصیحتت میکنه، مخاطبش تو اون لحظه تو نیستی. خودش در گذشته‌شه

  229206

عشق و رنج دو روی یک سکه‌اند!
و ارزش عشق به اندازه ی رنجی است که آدم از بابت آن می‌کشد و اگر عشق همین طور مفت و مجانی پای آدم تمام شود در واقع عشق نبوده و فقط خودش را گول زده ...

  229204

‏دلداری شدن از طرف آدم بداخلاق بیشتر میچسبه
چون میدونی اینا رو به همه نمیگه :)

  229182

استادی میگفت:صبح هاکه دکمه لباسم را میبندم به این فکر میکنم که چه کسی آنهارا باز خواهد کرد خودم یا مرده شور!
دنیا همین قدر غیرقابل پیش بینی است به آنهایی که دوستشان داری بی بهانه بگویید(دوستت دارم)بگویید:دراین دنیای شلوغ سنجاقشان کردیدبه دلتان بگویید:باهم بودن را قدر بدانیم
نبودن همین نزدیکی هاست

  229172

بخندیم ؛

اما سرمایه خنده ما؛
گریه دیگران نباشد.

  229156

- پدرجان دليل عمر طولاني شما چيه؟
+ تو اين صد سال با هيچ كس بحث نكردم
- اخه نميشه كه
+ حق با شماست، نميشه :)

  229143

زدم تــــو گــــوش مشكلات زندگى
رفت بــــا بزرگترش اومد .....!!