پرواز کنکوری

 

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

دوستان

مرامنامه 4جوک

 

میلیاردر شوید

 

روش های کسب درآمد از اینترنت
روش هایی که با آن میتوانید در هر ماه بیش از 7 میلیون تومان کسب درآمد داشته باشید

پرداخت آنلاین

 

 

اس ام اس زیبا


دلت را بتکان! اشتباهایت وقتی افتاد روی زمین بگذار همانجا بماند؛ فقط از لابه لای اشتباهایت یک تجربه را بیرون بکش؛ قاب کن و بزن به دیوار دلت. اشتباه کردن اشتباه نیست؛ در اشتباه ماندن اشتباه است!

" فروغ فرخزاد"

فرستنده : من خودمم


دیروز دلم گرفت،از دیدن دختر جوانی که از راه رفتن کنار مادر پیرش در خیابان شرم داشت.....
زنده باد سلطان مهربانی ،مادراز آجيل سفره عيد چند پسته لال مانده!!! آنانكه لب گشوده اند خورده شدند...دندان ساز راست ميگفت: پسته لال سكوتش دندان شكن است!!!

فرستنده : amin.siz10


به کسی کینه نگیرید دل بی کینه قشنگ است
به همه مهر بورزید به خدا مهر قشنگ است
دست هر رهگذری را بفشارید به گرمی
بوسه هم حس قشنگی است
بوسه بر دست پدر بوسه بر گونه مادر
لحظه حادثه بوسه قشنگ است...
بفشارید به اغوش عزیزان
پدر و مادر و فرزند
به خدا گرمی اغوش قشنگ است
همه جا مست بخندید
همه جا عشق بورزید
سینه با عشق قشنگ است
بشناسید خدا را
هر کجا یاد خدا هست
هر کجا نام خدا هست
سقف ان خانه قشنگ استسلامتی رفتگرا که شهرو پاکیزه میکنند تا یکی مث من و تو کثیفش نکنیم و لذت ببریم،و خوب نفس بکشیم...
.
.
.
.
و سلامتی کسانی که تو حفظ محیط زیست کوشا هستند و قدرشونو میدونند...
*سلامتی همین کسانی که با ایمانند چرا که *النظافـة من الایمان*...

فرستنده : *فــنـچ*


بــنـــام چـشمهای پاکت

روزها ساعتها ثانیه ها را پشت این قاب مینشینم وبرایتـ می نویـــسم
میــــ دانم هــــزارسال بعد هم نخواهی فهمید !!!!
.... امــــا ... نوشتنم اشک ریختنم تنها ثانیه ای مرهم این دلـتـــنگی وحشتناک " تـــــــو "را تسکین می دهد ..
برایــ " تــو " مینویسـم " تـویی " که هیچگاه نخواستی ببینی عـشقم را دلدادگیـهای این دیوانه را ....
کدام دادگاه ؟ کدام قاضی؟کدام قانون ؟ متهمی را بدون بازخواست محــکوم کرده اند که تو من رااینگونه پـــس زدی ؟!

یه دلنوشته تقدیم عشقم

فرستنده : بهار&تایماز


گفت: خیلی میترســم!
گفتم: چـرا ؟
گفت: چون از ته دل خوشحالم… این جور خوشحالی ترســناک است …
پرسیدم: آخر چــرا؟
و او جواب داد: وقتی آدم این جور خوشحال باشد سرنوشت آماده است چیزی را از آدم بگیــرد!
[بادبادک باز – خالد حسینی]

فرستنده : تــوسـکـآ


ﺍﯾﻤـــﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ . . .
ﮐــﻪ ﻗﺸﻨـﮕـﺘــﺮﯾﻦ ﻋﺸــﻖ
ﻧﮕــﺎﻩ ﻣﻬــﺮﺑـــﺎﻥ ﺧــﺪﺍﻭﻧـــﺪ ﺑـﻪ ﺑﻨـﺪﮔـﺎﻧـﺶ
ﺍﺳــﺖ . . .
ﺯﻧـــﺪﮔــﯽ ﺭﺍ ﺑـــﻪ ﺍﻭ ﺑﺴــــﭙﺎﺭ . . .
ﻭ ﻣﻄـﻤﺌـــﻦ ﺑـــﺎﺵ ﮐﻪ ﺗــﺎ ﻭﻗﺘـــﯽ ﮐــﻪ ﭘﺸﺘــﺖ
ﺑــﻪ ﺧـــﺪﺍ ﮔــﺮﻡ ﺍﺳــﺖ
ﺗﻤـــﺎﻡ ﻫــﺮﺍﺱهای دنیا خنده دار است.

فرستنده : A1h3m6A5d


کرده ﺍﻡ ﺍﺯ ﺩﺳﺖِ ﺍﯾـﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ، ﻫﻨﮓ !
ﮔﺸﺘﻪ ﺍﺯ ﻋﺸﻘﺖ ﺩﻝِ ﺩﻟﺘﻨﮓ ، ﺗﻨﮓ
ﺑﻌﺪِ ‏« ﺷﯿﺮﯾﻦ ‏» ﺷﺪ ﺗﺐ ‏« ﻓﺮﻫﺎﺩ ‏» ، ﺣﺎﺩ
ﺍﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺭﺍ ﻣﺮﮐﺰ ﺍﻣﺪﺍﺩ ، ﺩﺍﺩ !
ﮔﻔـﺖ ﺩﺭ ﭘﯿﺸﺖ ﺷﺒﯽ ﮐﻔﺎﺵ ﻓﺎﺵ :
ﻫﺴﺖ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﻌﺒﺮ ﺧﺸﺨﺎﺵ ، ﺧﺎﺵ !
ﺑﺎ ﻋﺒﻮﺭﺕ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺟﺎﻟﯿﺰ ، ﻟﯿﺰ
ﺟﻌﻔﺮﯼ ﻣﯿﺮﻗﺼﺪ ﻭ ﮔﺸﻨﯿﺰ ، ﻧﯿﺰ !
ﺑـﺎ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ‏« ﻋﻄﺎﺭ ‏» ، ﺗﺎﺭ
‏مولوی غش کرده و «گلزار» ٬زار
ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﻧﺖ ﺯﻧﺠﯿﺮ ، ﺟﯿﺮ
ﻣﯽ ﮐُﻨﺪ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺗﻮ ﮐﻔﮕﯿﺮ ، ﮔﯿﺮ
ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﻣﻦ ﺧﻨﺪﯾﺪ ، ﺩﯾﺪ
ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﯾﺎﺩِ ﺗﻮ ﺗﺒﻌﯿﺪ ، ﻋﯿﺪ !
ﮐﺮﺩ ﭘﯿﺸﺖ ﺁﺩﻡ ﺳﺎﻟﻮﺱ ، ﻟﻮﺱ
ﺑﺎ ﺗﻮ ﺷﺒﻬﺎ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﮐﺎﺑﻮﺱ ، ﺑﻮﺱ !
ﮐﯿﻤﯿﺎ ﮐﺮﺩﯼ ﻭ ﺷﺪ ﺷﺎﻏﻮﻝ ، ﻏﻮﻝ !
ﺑﺎ ﮐﻼﻣﺖ ﻣﯿﺨﻮﺭَﺩ ‏« ﺷﻨﮕﻮﻝ ‏» ، ﮔﻮﻝ !
ﻭﻗﺖ ﺧﺸﻤﺖ ﻣﯿﺸﻮﺩ ‏« ﺗﯿﻤﻮﺭ ‏» ، ﻣﻮﺭ
ﺭﻓﺘﻪ ‏« ﻧﺎﺩﺭ ‏» ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻘﺪﻭﺭ ، ﺩﻭﺭ !
ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺣﺮﻑ ﺁﯾﯽ ﺷﻮﺩ ﺧﺎﻣﻮﺵ ، ﻣﻮﺵ
ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﮐﻨﺪ ﺧﺮﮔﻮﺵ ، ﮔﻮﺵ !
ﻣﯿﮑُﻨﯽ ﺍﺯ ﺑﻬﺮ ﻣﺎ ﺍﻧﺪﺍﻡ ، ﺩﺍﻡ
ﭘﯿﺶ ﺯﻟﻔﺖ ﻣﯿﺸﻮﺩ ‏« ﺧﺎﺧﺎﻡ ‏» ، ﺧﺎﻡ
ﺍﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺭﺍ ﻣﯿﺰﻧﺪ ﻧﺠﺎﺭ ، ﺟﺎﺭ :
ﻫﺴﺖ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺗﻮ ﺑﺴﯿﺎﺭ ، ﯾﺎﺭ
ﮔﺸﺘﻪ ﺍﻡ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ، ﻻﻝ
رفته گویا از دل خوشحال ٬حال

فرستنده : S.M.D


زن ها ميتوانند در اوج دلتنگی لبخند بزنند...
آواز بخوانند...
گلهای باغچه را قلمه کنند...
غذاي دلخواهت را تدارک ببينند...
کودکانه با بچه ها بازی کنند...
زن ها ميتوانند با قلبی شکسته باز هم دوستت بدارند...
ببخشند و بخندند...
تو
از طرز ارایش موهايش...يا رنگ لب هايش...لباسش...يا حتي حرف هايش...
هرگز نميتواني حدس بزني
زني که روبرويت ايستاده

دلتنگ يا دلشکسته است...
زن بودن کار ساده ای نیست...خوشحالی یعنی....
راه رفتن و گشتن با اسکیت،بستن چشمات و حس پرواز....
به این میگن ته ته ته خوشحالی...

فرستنده : just apple


زندگی دویدن تا ته تنهایی است...
زندگی بریدن از قفس به امید آزادی است...
زندگی از بر کردن سرودی است...
فریاد بلندی است سوی خدا...
جنگ فکر و خیال است شاید...
زندگی همان سکوت لبهایمان و فریاد چشمانمان است...
زندگی تکه کلامی است که میگوییم...
صدای دردی است که از آن مینالیم...
آب روانی است که از آن میگذریم...
وتکه ی کوچکی از زندگی شعر های من است شاید...
_تــوسـکـآ _

فرستنده : تــوسـکـآ


در لشــگر 27 محمـد رسـول الله "ص"
بــرادری بــود که عـادت داشـت پیشانی شهـدا را ببـوســد..
وقـتـی خـودش شهیــد شـد بچــه ها تصمیـم گرفتنـد به تلافـیِ
آن همـه محبـت ، پیشـــانی او را غـــرقِ بـوســه کننــد .
پارچـــه را که کنـــار زدنـد ، جنـازه ی بی ســر او دل همه شان
را آتـــش زد .
"شهیـــد حـــاج محمد ابراهیـــم همــت"

فرستنده : D$D$D


دلم برای زمستون تنگ شده... ،
دلم برف می خواد ...
نه فقط برای اینکه همه جا رو سفید می کنه ،
میشه یه عالمه گلوله برفی به آدما زد و خدندید ...
دلم برف می خواد ،
برای اینکه برم آدم بسازم ،
آدم برفی ...
" که هم روش سفیده باشه هم توش...

فرستنده : ...parandeh mohajer


آرزو های مرا باد نبرد...
آرزوهایم برای بزرگترها سبک ولی به خیال خودم سنگین هستند...
نتوانستم حملشان کنم رهایشان کردم...
بی صبر به آسمان رفتند...حالا من چه کنم؟
خدایا خودت مراقبشان باش...بزرگ که شدم پسشان میگیرم...

_تــوسـکـآ_

فرستنده : تــوسـکـآ

X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات