منوی کاربری

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

اس ام اس زیبا

  230865

چه زیبا گفت دکتر شریعتی :
خدایا تو را
چه کسی در آغوش میگیرد
که اینگونه آرامی ...

  230849

لکنت فقط از کارماندنِ زبان نیست
چشم ها هم گاهی روی یک چهره
گیر می‌کنند...

  230842

تو عکسای قدیمی بچگی تکی
معمولا همیشه دست یک مادر در میان است ❤

  230797

به دستانم
صلیبی
از چشمانت بسته ام
ترانه ای از امواج گیسوانت
تنم را میخواباند
روحم را
به خراب آبادِ دلت می بری
آنجا که تو هستی
دل به سراپای قامتت
اقامه می بندد.

  230774

هر شب ؛
قبل از خواب
چشماتو ببند و
ببخش ..

  230764

وقتی سرکاررفتیو دلت نیومدپولاتو خرج کنی
تازه میفهمی بابات چه دل مهربونی داره ..

  230740

روانشناسان میگویند:
ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯼ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﯼ،
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﻋﺸﻘﺖ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﺪ…
ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺩﺷﻤﻨﺖ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﯼ،
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﻗﺪﺭﺗﺖ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﺪ…
ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ، ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﯼ،
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ…
ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺍﯼ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﯼ،
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﭘﺎﺳﺨﺖ ﺭﺍ ﺩﻫﺪ…
ﺍﯾﻦ ﺭﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﻮﺳﺖ…

ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﺳﻬﺮﺍﺏ ﺳﭙﻬﺮﯼ:
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﻪﯼ ﻭﺳﻌﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺤﻔﻞ ﺳﺎﮐﺖ ﻏﻢ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻧﯿﺴﺖ
ﺣﺎﺻﻠﺶ ﺗﻦ ﺑﻪ ﺟﺰﺍ ﺩﺍﺩﻥ ﻭ ﺍﻓﺴﺮﺩﻥ ﻧﯿﺴﺖ
ﺯﻧﺪﮔﯽ، ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻭ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻥ ﻧﯿﺴﺖ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﺎﺭﯼ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺎﻫﻪ ﺁﻏﺎﺯ ﺣﯿﺎﺕ…
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎیی ﮐﻪ ﺧﺪﺍ میخندد….

  230716

اشتباه ما اینجاست ...
یکى رو
اونـــقدر امتحان مى کنیم
تا اینکه بهش بى اعتماد میشیم

  230672

دغدغه حالا چی بپوشم مال وقتیه که
نمیدونی میخوادت یا نه
‏وگرنه از دید اونی که دوستت داره
هرچی بپوشی بهت میاد :)...

  230631

‏اگر نیت یک ساله دارید گندم بکارید اگر نیت ده ساله دارید درخت بکارید واگر نیت صدساله دارید انسان تربیت کنید.

  230625

یک گوشه از شهر،
دلی تنگ شده برایت!
باید باشی و ببینی...
اخبار برخی حوادث را اعلام نمی‌کند.....

  230548

جذاب فقط اونی که
حتی وقتی خسته س یا عصبانیه
بازم باهات مهربونه

  230531

دیپلم..پول..شوهر،با اینچیز ها آدم خوشبخت نمیشود
باید درد زندگی را تحمل کرد تا از دور خوشبختی به آدم چشمک بزند

کتاب"چشم هایش"بزرگ علوی

  230525

دلم هواي خودم را کرده است
ايــن روزهـــا
بيشــتر از هــر زمــاني
دوسـت دارم خــودم باشــم !!
ديگــر نـه حــرص بدســت آوردن را دارم
و نه هـــراس از دســت دادن را ..
هرکـــس مـــرا ميـــخواهد بـخـــاطــر خــودم بخواهــد
دلــم هـــواي خـــودم را کـــرده اســت ..
همين…

  230522

يكى از دعاها ى زيبايى كه هميشه مــــــادرم در حـــــق
من مى كرد اين بود كه :
الهى مادر ، اونقدر بلند آوازه بشى كـــــه همه دنيا بهت
افتخار بكنه و هر ايرانى بـا غرور اسمت رو بــــــه زبون
بياره از جمله من ، درست مثل ** پـرفسور حسابى **
و ** پرفسور سميعى ** .......
انشاءالله هم در مورد من همه در مـــورد همه هموطناى
من به خصوص جوونا ، واقعا اين دعا مستجاب بشه
الهى به حق امام حسين ( ع ) آمين يا رب العالمين
هر كى مـادر داره خدا براش حفظ كنه هر كى هم مثل
من مادرشو از دست داده خدا روحشو شاد كنه