تراوین

 

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

دوستان

مرامنامه 4جوک
 
 

عینک اسپای پلاسline gif

 

اس ام اس زیبا


گاهی باید از دلواپسی،نگرانی و تردید دست بکشید و ایمان داشته باشید که همه چیز درست خواهد شد..شاید نه آنگونه که شما انتظار دارید بلکه آنگونه که صلاح در آن است..

فرستنده : heshu


ﺑﺎﻧﻮ . . .

ﺍﮔﺮ ﻫﻨﻮﺯ ﻣﺮﺩﯼ ﺭﺍ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺍﯼ
ﺗﺎ ﻣﻌﻨﺎﯼِ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺭﺍ ﺑﻔﻬﻤﺪ
ﮐﻪ ﻏﻢِ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻧﺪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﺎﻥ . . .

ﻓﺮﻗﯽ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﻪ ﺳﻨﯽ ﺑﺎﺷﯽ
ﺍﮔﺮ ﻫﻨﻮﺯ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯِ است
ﻣﺮﺩِ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺍﯼ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﺎﻥ . . !.

ﺗﻮ ﺭﺍ ﭼﮑﺎﺭ ﺑﻪ ﺣﺮﻑِ ﻣﺮﺩﻡ . !.
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ
ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﺳﺖ . . .

لایق تو کسی نیست جز آنکسی که
تو را انتخاب میکند نه امتحان...
تو را نگاه کند نه اینکه ببیند...
تو را حس کند نه اینکه لمست کند...
تو را بسازد نه اینکه بسوزاند...
تو را بیاراید نه اینکه بیازارد...
تو را بخنداند نه اینکه برنجاند...
تو را دوست بدارد و بدارد و بدارد.

ﺳﺎﺩﻩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ ﺍﻣﺎ ﺳﺎﺩﻩ ﻋﺒﻮﺭ ﻧﮑﻦ ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ !
ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮﻧﮕﺮﺩ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎﯼ کسی که ﺑﻪ ﺯﺧﻢ ﺯﺩﻧﺖ ﻋﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩﻩ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ
ﺷﺎﻫﺮﮒ ﺣﯿﺎﺗت ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺎﻧﺶ ﯾﺎﻓﺘﯽ !
ﻭ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ :
ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺍﺭﺯﺵ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ …
“ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ"!!!!!.

فرستنده : R30


این رعد و برق ها شاید ندانند ..
اما آخرت را برای خودشان می خرند ..
وقتی به بغل های ناگهانی منجر می شوند .. !

فرستنده : dokhtar_ahwazi


ﺷﻬﻴﺪ ﺁﻭﻳﻨﻲ :

"ﻛﺮﺑﻼ" ﺑﻪ ﺭﻓﺘﻦ ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﻪ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺖ ,
ﻛﺮﺑﻼﻳﻲ ﺷﺪﻥ
ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻮﺩ ,
ﺷــــــــﻣﺮ ﻫﻢ "ﻛﺮﺑﻼﻳﻲ" ﺍﺳﺖ!شمارش تیک تیک ساعت
دوری از تو ان نگاه ماهت
دوربودن من وتو از هم
پیوستن من وبغض وغم

فرستنده : رمبو


♔دُختــ♡ــــر. .♔
⇦یـَـعنــــــی انعطــافــــــ⇨
مَــــن شکستنــــــی...
نیـــ✘ــستم

فرستنده : DokhTare RooZeGaR


نه هوا ابریست .. نه باران میبارد .. پس بهانه ی دلم برای این همه سنگینی چیست ...؟؟؟؟؟ ...

فرستنده : ساده دلشعر سنگ مزار فروغ فرخزاد :
فروغ فرخ زاد :
من از نهایت شب حرف می‌زنم
من از نهایت تاریکی حرف می‌زنم
اگر به خانه من آمدی برای من
ای مهربان چراغ بیاور و یک دریچه
که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم
فروغ فرخزاد
برای شادی روحش صلوات

فرستنده : parya


فعالیت داشتن در فضای مجازی و پاک ماندن در آن تقوای دو چندان میخواهد...
یادمان نرود گاهی با گناه به اندازه ی یک لایک فاصله داریم...
یادمان نرود فضای مجازی هم
"محضر خداست"...
در روز حساب تمام این سایت ها به حرف می آیند، گواهی میدهند بر کارهایمان...
نکند که شرمنده باشیم، امان از لحظه ی غفلت که فقط خدا شاهد است و بس...!
گاهی روی مانیتور بچسبانیم
"ورود شیطان ممنوع "
مراقب دستی که کلیک میکند، چشمی که میبیند و گوشی که میشنود باشیم...
و بدانیم و آگاه باشیم که خدا
"همیشه آنلاين "است....

فرستنده : سارا**ثنایی**


زندگی یافتن سکه دهشاهی درجوی خیابان است

زندگی(مجذور)آینه است

زندگی گل به( توان)ابدیت

زندگی(ضرب)زمین درضربان دل ما

زندگی(هندسه)ساده ویکسان نفسهاست...

هرکجاهستم...باشم
آسمان مال من است.....
پنجره..فکر..هوا..عشق..زمین....مال من است........


فرستنده : شیرکاکائو


ﯾﻪ ﺭﻭﺯﺍﯾﯽ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﻮﻥ ﻫﺴﺖ،ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺍﺗﻔﺎﻕ
ﺧﺎﺻﯽ ﻧﻤﯽ ﺍﻓﺘﻪ ...
ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﺍ ﻣﯿﮕﯿﻢ : ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ...ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ !!...
ﻭﻟﯽ ﺣﻮﺍﺳﻤﻮﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﺴﺖ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﯼ ﺑﺪى تو اين روزا بيفته
که روزى صد بار دعا کنى کاش همون روزا بازهم تکرار شن....
ﺧﺪﺍﯾﺎﺍﺍﺍﺍ
به ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺭﻭﺯﺍﯼ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ اما بى مصيبت ات ...هزاران بار ﺷﮑــــــــــﺮ!

فرستنده : *L*O*V*E*


افکار باز بهتر از چشمان باز است

فرستنده : مورجنی


ﺑـــــﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔـــــر ﺑـــــﻮﺩﻥ خیلے ﻭﻗﺘـــــﻪ ﺧﺰ ﺷﺪﻩ
ﺁﺩﻡ یـــــا ﺑﺎیـد فقط مالـــــه یـه نفـــــر ﺑـاﺷﻪ...
یـــــا تنهــــــــــــــا…!
پــــس اگـــه یــــکــی و داری کــ داره واســه با تو بودن بـــه همه نــNAـــه میگه
لطفن لـــ*ــا*شـــ*ـــی نباش
خــــــاص بــاش

فرستنده : دلکنده


کاش، به همان اندازه ای که از حرف مردم میترسیم

از تو می ترسیدیم ...

که اگر اینگونه بود دنیای ما دنیای دیگری بود

و آخرت ما آخرت دیگری ...

کاش ...

فرستنده : neda goly


زمانی بزرگترین دغدغه این بود که عکس آدامس تکراری نباشه
خبری از پیتزا نبود ولی طعم سیب زمینی سرخ کرده مادر خـــــدا بود
خبری از آیفون تصویری نبود واسه همین خوش آمد گویی با همه رو در رو بود
عکس بیشتر جوونا توی طبیعت بود اما بدون عینک و دستکاری بود
نه خبری از گوشی فلان و بهمان بود و نه تبلت های اینجوری و اون جوری
یه تلویزیون سیاه و سفید و یه اقای نوذری برای ما تمام دنیا بود
قدیما سطح معلومات کم بود ولی آدم بی نظر زیاد بود
این روزها همه در مورد چیزهایی که اصلا نمیدونن چی هست نظر میدن
اون روزها کله کچل فقط یه کله کچل بود
ولی این روزها یه آدم کچل با همین کله کچل چند هویت داره
بالای شهر باکلاس،وسط شهر سرباز ، و پایین شهر زندانی و خلافکار
پلی استیشن و ایکس باکس نبود ولی برای بازی یه تیکه چوب هم کافی بود
دزدی و بی غیرتی عار بود نه کار و پیکار برای حفظ ناموس
اسید رو توی باطری می ریختن نه رو صورت دختر مردم
خبری از کمپینهای مجازی جور واجور و بی استفاده نبود
جمع ها هدفمند بود حتی اگه حرف سر "کوبلن"بود
مردها مرد بودن و زنها زن
مردانگی به ریشه بود نه ریش و زنانگی به قداست و پاکی بود نه چادر و روسری
حساب عرق خورا با پای منبر نشینا سوا بود ولی هرچی بود ملت همصدا بود
یه زمانی.....
آدم ها خودشون بودن ،حتی اگه هیچی نبودن.

فرستنده : مهندس امیر
 

line gif

 

بازی تراوین

بازي آنلاين استراتژيک گود تراوين
پر هيجان ترين بازي استراتژيک آنلاين
امپراطوري خود را تشکيل دهيد و ارتش قدرتمندي بسازيد 
با دوستان خود متحد شويد و به دشمنان بتازيد
قهرمان بازي شويد و برنده جوايز نقدي شويد 
www.GoodTravian.com

شروع بازی
 
 
مستر90


X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات