پرواز کنکوری

 

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

دوستان

مرامنامه 4جوک

اس ام اس زیبا


در دیاری که در او نیست کسی یار کسی،کاش یا رب که نیفتد به کسی کار کسی،هرکسی آزار من زار پسندید ولی،نپسندید دل زار من آزار کسی...

فرستنده : تنها


اگر دیگران با شما با عشق و احترام رفتار نمی کنند ... ،
برچسب قیمت خودرا بازنگری کنید .
احتمالا قیمت ناچیزی برای خود قائل شده اید .
این شما هستید که با پذیرش رفتار آدمها به آنها ارزشتان را گوشزد می کنید .
از بخش اجناس تخفیف دار جدا شده و در پشت ویترین اجناس گرانبها قرار بگیرید!
نتیجه :
بیشتر برای خود ارزش قائل شوید ! اگر شما این کار را نکنید، هیچ کس دیگر هم نخواهد کرد!

فرستنده : ...parandeh mohajer


ﺑﺒﺨﺶ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ
ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﺍﻩ ﻫﺎﻱ ﻧﺮﻓﺘﻪ
ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﻲ ﺭﺍﻩ ﻫﺎﻱ ﺭﻓﺘﻪ
ﺑﺒﺨﺶ ،ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺍﺣﺴﺎﺳﺖ
ﻗﺪﺭﻱ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﺑﺨﻮﺭﺩ ...
ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻫﺎ
ﻫﺪﻳﻪ ﻱ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﻭ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﻧﺪ
ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎﻓﻴﺴﺖ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﻴﻢ !
ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﹺ ﺍﻳﻦ ﺑﻲ ﺭﺍﻩ ﹺ ﺭﻓﺘﻨﻤﺎﻥ ﺑﺒﺨﺸﻴﻢ
ﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﻴﺎﻳﻴﻢ...ادما
تاوقتی ک کوچیکن
دوست دارن
برای اطرافیانشون
هدیه بخرن
ولی ...پول ندارن!
وقتی هم ک بزرگترمیشن
پول دارن ولی وقت ندارن!
وقتی هم
ک پیر میشن
پول دارن
وقت هم دارن
ولی دیگه خیلی ار اطرافیانشونو ندارن،
بیاین قدرهمو بیشتر از این بدونیم.....

فرستنده : ♚The snow Meli


در كتــاب چهــار فصــل زنــــدگــی
صفحه هــا پشت ســرِ هـم می روند
هر يک از اين صفحه ها، يک لحظه اند
لحظه هــا بــا شــادی و غـم می روند…
گــريه، دل را آبيــاری می كنــد
خنــده، يعنی اين كه دل هــا زنده است…
زنـــدگـی، تركيب شــادی بــا غــم است
دوست می دارم من ايــن پيـــونـــد را
گــر چه می گويند: شــادی بهتر است
دوست دارم گــريــه بــا لبخنـــد را …!

فرستنده : سارا**ثنایی**


می‌پرسند:
مجـــــــــــــــــــردی، یا متأهـــــــــــــــــــل؟
می‌گویم " متعـــــــــــــــــــــــــهد " !!
چون تجربه نشان داده، نه مجرد بودن، نشانه ی تعلق خاطر نداشتن به کسی است . . .
و نه متأهل بودن، نشانه ی تعهد و وفاداری !!!
هــمـه ی ِ قـراردادهــا را کـه روی کـاغـذهـای بـی جـان نـمی نویسنـد !
بــعـضی از عـهـدهــا را روی قــلـب هـایمان مـی نــویــسـیـم ...
حـواسمان به ایـن عـهـدهـای غـیـر کـاغـذی بـاشـد ؛
شـکـسـتَنـشـان،یـک" انسان "را، در هم مـی شـکند ....

فرستنده : eliii


به سلامتي پاک كن كه خودشو واسه اشتباهات ديگران کوچیک میکنه. . . . .

فرستنده : Masum^__^


بوی بغض میدهی بانو...!
نبینم اشکهایت را حرام کسانی کنی که بی ارزشند!
احساست را خرج آنهایی کن که قدر بدانند...
روحت را اسیر آدمها نکن
این آدمها آدمهای سابق نیستند...
بوی گرگ میدهند!
روحت را میدرند...
احساست را زخمی میکنند...
آدمهای اینجا امین نیستند...
چاره ای نیست....
دلتنگ نباش دنیا همین است...

فرستنده : heshu


پـــــســــــت ویـــــــــــژه K : E
سـلامـتـی پـدری کـه بـعـد چـنـد مـاه بـیـکـاری یـه روز از خـونـه رفـت و بـعـد از یـه هـفـتـه بـا بـرنـج ، گـوشـت و اسـبـاب بـازی بـرای بـچـه هـا بـرگـشـت
هـمـه شـاد بـودن بـه جـز مـادر خـونـه کـه چـنـد روز پـیـش تـو جـیـب شـوهـرش آگـهـی خـریـد کـلـیـه پـیـدا کـرده بـود
لایــکــشــم : )-:

فرستنده : k:E ‏


هرگز خودم را نمی بخشم!
به خاطر کارهای اشتباهی که کردم.
لااقل
اگر من کار نمی کردم,
شهر آنقدر بزرگ نمی شد
که خانه ی شما
به محله ای دور تر اسباب کشی کند . . .خداوندا
تمام کسانی را که در غیابم بدی هایم را گفتند ببخش
من هم آنها را بخشیده ام
چون میدانم تو بخشنده ای و می خواهم ذره ای به تو نزدیکتر شوم

فرستنده : فائزه عشق مهدی


بعضی وقتها که دل چادرم از اینهمه طعنه و تهمت می شکند ...
بر می دارمش با هم می رویم گلزار شهدا
چند تا وصیت نامه هم برایش می خوانم
حرفهای قشنگشان را برایش تکرار می کنم
دل دو تایمان باز می شود ...
عاشق تر از همیشه بر می گردیم خانه...
فقط کاش قسمتم بشود ببرمش مدینه
تا داستان مظلومیت بی بی را با چادر خاکی برایش تعریف کنم...

فرستنده : love story


سر را به زمین چه مینهی بهر نماز؟
ان را بر زمین بنه ک در سر داری!
.
.
.
بیشانی ار ز داغ گناهی سیه شود بهتر ز داغ مهر از سر ریا
نام خدا نبردن از ان به ک زیر لب بهر فریب خلق بگویی خدا خدا!

فرستنده : mhr3A


صبح اتفاق قشنگی است.بیخودی نیست که گنجشکها شلوغش میکنند..پس صدا بزن خدارا که امروز روز توست
..
..
به شرط لبخندت ٬بخند تو در آغوش خدایی

فرستنده : دل آرام


آرامشــی می خواهم
خلوتــی می خواهم
تــو باشی و من هم در کنار تو
تو سکوت کنــی
و مــن گوش کنم به سکوتت !

فرستنده : Arash 23

X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات