دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

مو بدو گرگا بدو! / طنز آبودانی


جنگل آبادان


يه آبوداني واسه رفيقش تعريف ميکرد که
حميــــد !!
چيه؟
گفت: رفته بودم جنگل , چه طبيعت بکري !! ايقد جات خالي بوود ايقد جات خالي بود!! واساده بودم محو اين طبيعت شده بودم ! اينقد قشنگ بود آواز پرندگان ! کاش مو اين دوربينمو برده بودم با خودم برات فيلم برداري ميکردم ! همينطور که مو محو اين طبيعت بودم گرگا حمله کردن !!
حميد : خو چي شد؟!!!!!!
گفت : خو هيچي ما بدو گرگا بدو ! مو بدو گرگا بدو !! ب...عد ر...سيديم به يه دشت ! دشت پر از گل شقايق ! ايقد قشنگ بود , تا چشم کار ميکرد فقط گل سرخ ! اصلا يه فضاي رمانتيکي شده بود !
حميد : پَ گرگا چي شدن ؟!
گفت : ها وولک گرگا دنبالم ! مو بدو گرگا بدو !! رسيديم به يه کوه ! پسر از قدرت خدا آب از دل کوه در ميومد ميخورد زمين پووووودر مي شد !! نور خورشيدم افتاده بود داخلش يه رنگين کمون خشکلي درست شده بود جات خالي کاش مو اين دوربينمو با خودم برده بودم واست فيلم ميگرفتم !
حميد : گرگا چي شدن وولک؟!!
گفت: هااا خو گرگا دنبالمون مو بدو گرگا بدو مو بدو گرگا بدوو ! رسيديم به يه دريا ! پسر دريا نگو استخر ! يه موج داخل اين دريا نبود ! ايقد قشنگ بووود !!
حميد :خو گرگااا چي شدن؟!
گفت : خو زهر مار !!! گرگا ول کردن تو ول نميکني؟!!!!!


فرستنده : 
^_^
منبع : 4جوک
 


نظرات بینندگان

هیچکی هیچ نظری نداره باشه پس منم نظری ندارم فقط لهجش به مشهدیا می خورد فکر کنم اونجا بزرگ شده
ووووووووووووههههه
همشهری خودومه
هی عامو
ستاره بچینی
رویا ببینب
گرگه دنبالت بیاد
فدات
خدافظ
هم شهری خودومه وههههههه

قبانت فدات ستاره بچینی خدافظ

نظر شما


برای ارسال نظر باید با نام کاربری خود از اینجا وارد شوید.
اگرم زبونم لال عضو نیستی ، از اینجا عضو شو !