منوی کاربری

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

اس ام اس خدا

  233239

قرآن
به نام خداوند بخشنده مهربان، کسی که زمین را برای شما محل آرامش قرار داد و در آن برای شما راه ها آفرید شاید هدایت شوید، و کسی که از آسمان آبی به اندازه نازل کرد پس با آن سرزمینی مرده را زنده کرد اینگونه(قیامت) خارج میشوید (زخرف)

  233094

قرآن
به نام خداوند بخشنده مهربان، نزدیک است که آسمان ها از فرازشان بشکافند و فرشتگان سبح و حمد پروردگارشان میکنند و برای کسانی که در زمین هستند استغفار میخواهند آگاه باشید خدا غفور رحیم است (شوری)

  232949

بزرگ ترین محرومیت آدم نداشتن لحظه های ناب دوتایی با خداس...

  232932

قرآن
به نام خداوند بخشنده مهربان، حا میم، فرو فرستاده ایست از سوی بخشنده مهربان، کتابی است که آیات آن روشن بیان شده قرآنی عربی است برای گروهی که میدانند (فصلت)

  232822

گم شده ی زندگی ما خداست...

  232813

تا خدا یار است بر سلطان مپیچ
گر خدا بر گرددصد سلطان به هیچ

  232683

قرآن
به نام خداوند بخشنده مهربان، حم، کتابی است که از سوی خدای عزیز علیم نازل شده، بخشنده گناه و قبول کننده توبه دارای کیفر سخت صاحب نعمت فراوان است الهی جز او نیست بازگشت به سوی اوست (غافر)

  232653

نوح تویی
روح تویی
فاتح و مفتوح تویی
سینه ی مشروح تویی
بر در اسرار مرا
نور تویی
سور تویی
دولت منصور تویی
مرغ که طور تویی
خسته به منقار مرا (مولوی)

  232404

قرآن
به نام خداوند بخشنده مهربان، صاد قسم به قرآن تذکر دهنده، (قرآن) کتابی پرخیر و برکت است که بر تو نازل کردیم تا آیات آن را تفکر کنند و تا صاحبان عقل خالص متذکر شوند (ص)

  232256

قرآن
به نام خداوند بخشنده مهربان، همانا معبود شما یگانه است، پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آنهاست و پروردگار مشرق هاست، همانا ما آسمان دنیا را با زیبایی ستارگان آراستیم (صافات)

  232215

بازآ، بازآ، هــر آنچه هستـــی، بازآ
گر کافــر و گبـر و بت پرستـی بازآ
این درگه ما، درگه نومیدی نیست!
صـد بار اگر توبــه شکستـی، بازآ...

  232130

الهَمًّ صًلّی عًلیٰ مُحًمّد وً آلٍ مُحًمّد
.
.
.
مــا، مدادهایی در دست خـــداوند هستیم ❤
#مادر ترزا

  232102

من:سیلاااام خداجونیییی
خدا:سلام شیرین چ خبر حالی از ما نمیگیری...
من:خداجون امتحان داشتم وگرنه من ک همش چت میکنم باهات:((((
خدا:خو حالا جم کن خودتو:|
من:خبببب چ خبر؟اوضاع چطوره از اون بالا؟
خدا :داغوووووون
من:مرسی:|همش امیدوارم میکنی ب زندگی :|
خدا :خواهش میکنم قابلتو نداش :)
من:خدا چقد دیگه مونده؟چقد مونده ک ما هم بیایم پیشت؟:((خداجون دلم برات تنگ شده...از آخرین باری ک اونجا پیشت بودم خیلی میگذره هاااا اصن حواست هس؟
خدا :با این وضعی ک من میبینم چیزه زیادی نمونده:)من چقد دوست دارم خدا...

  232066

قرآن
به نام خداوند بخشنده مهربان، یا سین، قسم به قرآن حکیم، همانا تو(محمد) فرستاده(خدا) هستی، بر راهی مستقیم قرار داری و(قرآن) فروفرستاده خدای عزیز رحیم است (یس)

  232061

الهُمَّ صًلٍّ علی مُحَمَّد وَ آلٍ مُحَمًّد���
.
.
.
آن کس که تو را شناخت، جان را چــه کنـد؟
فرزند و عیـال و خانمان را چـــه کنـد؟
دیـوانه کنـی هردو جهــانش بخشــی
دیـوانه تو هردو جهـــان را چـــه کنـد؟❤
#مولانا