منوی کاربری

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

اس ام اس خدا

  230680

**************m.k14**************
قرآن

به نام خداوند بخشنده مهربان، طا سین این قرآن و کتاب روشن است، راهنما و بشارت برای مؤمنان است، آنها که نماز اقامه میکنند (نمل)

  230645

**************m.k14**************
صحیفه سجادیه

سپاس مخصوص خداست که زیبایی های آفرینش را برای ما برگزید و روزی های پاکیزه را به سوی ما روان ساخت (دعا۱)

  230606

شب ها
بیشتر دعا کنید
این وقت ها خدا خیلی تنهاست
و دلخوشی اش چراغ روشن اتاق شماست
بی صدا می آید...می بیند...
به وقتش مستجاب میکند
روی ماهتان را می بوسد و
آرام می رود

  230564

**************m.k14**************
امام حسین(ع)

هر که دوست دارد مرگش به تأخیر افتد و روزیش افزایش یابد صله رحم به جا آورد (بحارالانوار)

  230532

**************m.k14**************
قرآن

به نام خداوند بخشنده مهربان، طا سین میم، این سوره آیات کتاب روشن است، و همانا پروردگار تو عزیز رحیم است (شعراء)

  230530

**************m.k14**************
صحیفه سجادیه

خدایا بر محمد و آلش درود فرست و ما را موفق بدار در این روز و شبمان و در تمام روزگارمان برای بکارگیری خیر (دعا۶)

  230514

خــــــــدایــــا


مَـــن دَر کُـلـبه ی فَـقـیـرانـه ی خود چـیـزی دارم ...
کِـه تـــو در عَـــرش کَـــبـــریـــای خـــــود نـَــداری ...


مَن چــون تـــویـــی دارم ...

و تــــو چـــون خـــود نــداری ...


پ . ن : جمله هایی به یادموندنی که 10-12 سال پیش پوستر هاشون خیلی مد شده بود :)

  230389

**************m.k14**************
قرآن

به نام خداوند بخشنده مهربان، پر برکت است کسی که فرقان را بر بنده خود فرستاد تا همه جهانیان را انذار کننده باشد (فرقان)

  230349

**************m.k14**************
صحیفه سجادیه

خدایا... پس ما را به توفيقت نيرو بخش...و ديده قلوبمان را از آنچه مخالف عشق توست كور كن (دعا۹)

  230263

**************m.k14**************
قرآن

به نام خداوند بخشنده مهربان، سوره ايست كه آنرا نازل و واجب كرديم و در آن آياتي روشن فرستاديم باشد كه پند پذيريد (نور)

  230233

**************m.k14**************
صحيفه سجاديه

خدايا...تويي كه وجود را به رحمت وصف كرده اي...به من رحم كن و تويي كه خود را بخشنده ناميده اي پس مرا ببخش (دعا16)

  230113

**************m.k14**************
قرآن

به نام خداوند بخشنده مهربان، همانا مؤمنان رستگار شدند، كساني كه در نمازشان فروتنند (مؤمنون)

  230083

یه روز یه داعشی از یه اسیر ایرانی پرسید
شما ادعاتون میشه که از همه بیشتر خدارو دوست دارید چرا ؟
اسیر ایرانی پاسخ داد:
چون یهودی ها در مقابل خدا میایستند
مسیحیان در مقابل خدا میشینند
داعشی ها در مقابل خدا سر کودکان را میبرند
ولی ما مسلمانان در مقابل خدا سجده میکینیم

خدایا ما بندگان گناهکارتو ببخش

  230081

**************m.k14**************
صحيفه سجاديه

خدايا جز اين نيست كه قانعان به فضل نيرويت قناعت ميكنند پس بر محمد و آلش درود فرست و ما را از فضل نيرويت كفايت كن (دعا5)

  229991

‍ خستگےهایِ جانِ مرا
درمان تنهــا همین هاسٺ ...
همین ڪہ تو مرا لیاقٺ دادے مهمانت باشم...
آری مهمان...
مگرنگفٺے رجب ماهِ من اسٺ...
حال بہ نداے اَین الرجبیون لبیڪ میگویم...
سراپا شٺابم...
لحظہ هــاےبیقرارےمن و معبودم...
مے شود حتے از امروز...
منــ از امروز شروع مےکنم خوب بودن هـا راـ...
چندصباحےدیگر وقت الغوث گفتن است..