منوی کاربری

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

اس ام اس خدا

  235259

خدایِ عزیزم
به من کمک کن اگر قرار است
چیزی را به فراموشی بسپارم،
آن "بــدی هـایِ آدم هـای بــدِ"
زندگی ام بـاشد...

  234858

خدا تنها کسی است که
وقتی همه رفتند میماند
وقتی همه پشت کردن
آغوش میگشاید
وقتی همه تنهایت گذاشتند محرمت
میشود
وقتی همه تنبیهت کردن او میبخشد

خدا را برایتان آروز میکنم
التماس دعا

  234254

هیچوقت ناراحتی و غمت را به اشتراک نگذار✔
اگر ذات پلیدی ناراحتی بیند سو استفاده کند✔
هرگز ضعفت را به کسی مگو حتی راحت بشین✔

علی ناله هایش را با چاه میکرد✅
علی غمهایش را درون چاه میافکند✅
علی دردهایش را در آب دفن میکرد✅

هرگز هرگز هرگز ضعف نشان نده

  234011

شب ها بیشتر دعا کنید
این وقت ها خدا خیلی تنهاست
و دلخوشی اش
چراغ روشن اتاق شماست
بی صدا می آید... می بیند...
به وقتش مستجاب می کند
روی ماهتان را می بوسد
و آرام می رود

ꍏ꒒ꀤ

  233681

قرآن
به نام خداوند بخشنده مهربان، همانا کسانی که گفتند پروردگار ما خداست سپس استقامت داشتند نه ترسی بر آنهاست و نه ناراحت میشوند (احقاف)

  233547

قرآن
به نام خداوند بخشنده مهربان، همانا در آسمان ها و زمین نشانه هایی برای مؤمنان است، اینها آیات خداست که به حق بر تو میخوانیم پس به کدام حدیث بعد از خدا و آیاتش مؤمن میشوند (جاثیه)

  233417

یادمه بچه بودیم بهمون یاد داده بودن بگیم : دروغگو دشمن خداست. اونوقتها نه می فهمیدیم دروغ چیه ، نه دشمنی و نه خدا! اما خب دروغم نمی گفتیم. نمی دونم چرا حالا که معنی هر سه تا شو می فهمیم نه شرم می کنیم، نه می ترسیم، نه حتی فکر می کنیم. اما خب بهتره باز هم هر روز با خودمون تکرار کنیم دروغگو دشمن خداست تا بالاخره یه روزی باورش کنیم.

  233401

قرآن
به نام خداوند بخشنده مهربان، قسم به کتاب مبین، ما آنرا در شبی مبارک نازل کردیم همانا ما هشدار دهنده بودیم، امری است از سوی ما همانا ما فرستنده بودیم (دخان)

  233392

بر خلاف تصور همه روانشناس ها ميگن کسایی که با خودشون حرف میزنن باهوش ترن...به نظرم باهوش ترن چون ميدونن یکی به حرفشون گوش ميده و اونم خداس...

  233348

بی خیال کف زدن بقیه لبخند خدا رو بچسب...

  233329

‍ ‍ خدایا

فانوست را کمی پایین تر بگیر

جاده ای که در آن قدم نهاده ام تاریک است،

انتهایش را نمی دانم چیست

میترسم انتهایش بن بست باشد

تو را به مهربانیت سوگند

فانوست را کمی پایین تر بگیر تا

روشنی بخش راه نامشخصم باشد

نمی خواهم بی فانوس تو به جایی برسم که

برگشتنم دشوار گردد و پشیمان شوم.

ای مهربانترینم

من اکنون سخت به نور فانوست محتاجم...

  233260

باید فقط به خدا پیله کردچون فقط با خدا میشه پروانه شد

  233239

قرآن
به نام خداوند بخشنده مهربان، کسی که زمین را برای شما محل آرامش قرار داد و در آن برای شما راه ها آفرید شاید هدایت شوید، و کسی که از آسمان آبی به اندازه نازل کرد پس با آن سرزمینی مرده را زنده کرد اینگونه(قیامت) خارج میشوید (زخرف)

  233094

قرآن
به نام خداوند بخشنده مهربان، نزدیک است که آسمان ها از فرازشان بشکافند و فرشتگان سبح و حمد پروردگارشان میکنند و برای کسانی که در زمین هستند استغفار میخواهند آگاه باشید خدا غفور رحیم است (شوری)

  232949

بزرگ ترین محرومیت آدم نداشتن لحظه های ناب دوتایی با خداس...