دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 261454

تاریخ انتشار : آبان 1399

ما گناه میکنیم ک خدا بخشنده بمونه

خدایا شکرت