دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 200005

تاریخ انتشار : ارديبهشت 1394

انت الحب کبیر
الاول والاخیر
*****
تو عشق بزرگی
اولی و آخری