دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 206698

تاریخ انتشار : مرداد 1394

اَلعالِمُ بِلا عَمَلِ، کَالشَّجَرٍ بِلا ثَمَرِ

عالم بدون عمل، مانند درخت بدون میوه است.