دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

خنده‎ با كاهش‎‎ كورتيزول‎ , افزايش هموگلوبين‎

تحقيقات‎ علمي‎ نشان‎ مي‎‎‎‎ دهد وقتي شخصي مي خندد وجـودش‎ از احساساتي‎‎‎ مانند آسودگي , گرما , رهايـي و سرحالي‎‎ آكنده‎ مـي شـود و ايـنهـا همـان‎ احساساتي‎‎ هستند كه‎‎ دربردارنده مفهوم‎ كلـي سلامتند.

همچنين‎‎ خنده‎‎ يكي‎ از مهمترين ورزشهاست‎ بـه طوري‎ كه‎‎ يك‎ دقيقه خنديـدن‎ بـرابـر بـا 40 مرتبه‎ نفس‎ عميق‎ كشيدن‎ است‎.

همچنين‎‎ روزانه ‎‎ 15 دقيقه خنديدن بخش‎ زيادي‎ از منافع‎ حاصل‎ از پياده‎ روي‎ صبحگـاهـي‎ را دربردارد .

خنده‎ با كاهش‎‎ و زدودن‎ احساسات‎ منفـي‎ نقـش مهمي‎‎ در پيشگيـري‎ از حمـلات‎ قـلبـي دارد و نوعي‎ ماساژ قوي‎‎ براي قلب‎ است‎ .

به‎‎‎ گفته پژوهشگران‎‎ , بدن به طور طبـيعـي‎ مجهز به‎ مواد شيميايي‎ ضـد درد آنـدروفيـن‎ است‎‎ كه‎ در صورت لزوم‎ براي‎ تخـفيـف‎ درد از مغز آزاد مي‎ شود و خنديدن‎ موجـب‎ افـزايـش‎ ترشح‎ اين‎ مواد مي‎ شود .


نظرات بینندگان

نظر شما


برای ارسال نظر باید با نام کاربری خود از اینجا وارد شوید.
اگرم زبونم لال عضو نیستی ، از اینجا عضو شو !