پرواز کنکوری

 

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

دوستان

مرامنامه 4جوک

فک و فامیله داریم


  135759

گودزیلای دخترخالم اقا یوسف 4سالشه تا مارو میبینه شروع میکنه شعرخوندن حالا چه شعری؟؟؟(باریتم بخونید)
من میخوام برم زن بگیرم
زن پولدار بگیرم

مدیونین اگه فکرکنین غیر مستقیم داره به دخترای فامیل جواب رد میده :|

فرستنده : sheri 73


  135752

ﺩﯾــﺮﻭﺯ ﮔﻮﺷﯿـﻢ ﺷﺎﺭﮊ ﻧـﺪﺍﺷـﺖ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﺭﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺍﺱ ﺩﺍﺩﻡ :

ﺳــﻼﻡ ﻋـﺸـﻘــﻢ ﺧـﺴــﺘـﻪ ﻧـﺒـﺎﺷــﯽ )):
ﺑـﺎﺑـﺎﻡ : ﺳــﻼﻡ ،ﺑـﻪ ﺑــﻪ ﭼــﻪ ﻋـﺠـﺐ ﺍﺯ ﺍﯾــﻦ ﺣـﺮﻓـﺎ ﺯﺩﯼ
ﺷــﻤــﺎ ﻫــﻢ ﺧـﺴـﺘـﻪ ﻧـﺒـﺎﺷـﯽ ﺧـﺎﻧـﻮﻣ !
ﻣـﻨــﻢ ﮐـﻪ ﺩﯾــﺪﻡ ﺑـﺎ ﻣـﺎﻣـﺎﻧـﻢ ﺍﺷـﺘـﺒـﺎﻩ ﮔـﺮﻓـﺘـﻪ جواب ﺩﺍﺩﻡ :
ﺇﻭﻭﻭﻭﻭﻭﺍ ﺭﺿـــﺎ ﺟــﻮﻧـــﻢ ؟ﻣـﮕــﻪ ﻣــﺎ ﭼـﯿـﻤــﻮﻥ ﺍﺯ ﺍﯾـﻦ ﺟــﻮﻭﻧـﺎ ﮐـﻤـﺘـﺮﻩ ﻋـﺠـﯿـﺠـﻢ،قلبوﻥ ﮐـﻠـﻪ ﮐـﭽـﻠـﺖ ﺑـﺸـﻢ ﺧـﺐ ﺩﻟـﻢ ﺗـﻨـﮕـﯿـﺪﻩ ﻭﺍﺳـﻪ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺧـﻮﺵ ﻧـﺎﻣـﺰﺩﯾـﻤــﻮﻥ
ﺑـﺎﺑـﺎﻡ : ﻭﺍﻻ ﻫـﯿـﭽــﯿـﻤـﻮﻥ ، ﺟــﻮﻭﻧــﺎﯼ ﺍﻣـﺮﻭﺯ ﮐـﻪ ﺟـﻮﻭﻥ ﻧـﯿـﺴـﺘـﻦ ﯾـﻪ ﻣـﺸـﺖ ﺣـﯿـﻒ ﻧــﻮﻥ ﻣــﺚ مهسا خوﺩﻣـﻮﻧـﻦ دیگه.
ﻣــﻦ: ﺭﺿــﺎ ﺟـﻮﻧــﻢ؟ ﺍﻣــﺮﻭﺯ ﻫــﻮﺍ ﺩﻭﻧـﻔــﺮﻩ ﺱ ﺁﻗــﺎﻣــﻮﻥ مهسا رو بپیچونیم بریم ﺳـﯿـﻨـﻤـﺎ عشیشم؟
ﺑـﺎﺑـﺎﻡ : ﺑـﺎﺷﻪ ﺑـﺮﯾـﻢ ﻋـﺰﯾـﺰﻡ ﻓـﻘـﻂ ﺣـﻮﺍﺳـﺖ ﺑـﺎﺷـﻪ ﭘـﯿـﺎﻣـﻬـﺎ ﺭﻭ ﭘـﺎﮎ کنی این مهسا میبینه آبروریزی می ﮐـﻨـﻪ ، ﺧـﻮﺩﺕ ﮐـﻪ ﻣـﯽ ﺩﻭﻧـﯽ ﭼـﻘـﺪ ﺑـﯿـﺸـﻮﺭﻩ!
ﻣـﻦ: ﺧـﯿـﺎﻟـﺖ ﺭﺍﺣــﺖ ﺭﺿـﺎ جونم بین ﺧـﻮﺩﻣـﻮﻥ ﻣـﯽﻣـﻮﻧـﻪ ﺷـﻬـﺮﯾـﻪ ﺩﺍﻧـﺸـﮕـﺎﻡ 900ﺗـﻮﻣـﺎﻥ ﺷـﺪﻩ ﺣـﻘـﻮﻕ ﻧـﮕﺮﻓـﺘـﻢ ﻫـﻨـﻮﺯ،ﺷـﻬـﺮﯾـﻪﺭﻭ ﺑـﺮﯾـﺰ ﺗـﺎ ﺑـﯿـﻦ ﺧـﻮﺩﻣـﻮﻥ ﺑـﻤـﻮﻧـﻪ !
ﺑـﺎﺑـﺎﻡ: مهسا به جان خودم اومدم خونه ﭘـﺮﺗـﺖ ﻣـﯿـﮑـﻨـﻢ ﺑـﯿـﺮﻭﻥ،ﺧـﻮﺩﺕ ﺗـﺎ ﺷـﺐ ﻭﺳـﺎﯾـﻠـﺖ ﺭﻭ ﺟـﻤـﻊ ﮐـﻦ
ﮔــﻮﺭﺗـﻮ ﮔـﻢ ﮐـﻦ ﺗــﺎ ﮐـﺘـﮏ ﻧـﺨـﻮﺭﺩﯼ!
ﻣـﻨـﻢ جواب ﺩﺍﺩﻡ : ﭘــﺪﺭﻡ ﺟـﺎﺩﻭﮔـﺮ ﺑــﻮﺩ، ﻣــﺮﺍ ﺑــﺎ ﮐـﻤـﺮﺑـﻨـﺪ ﺳـﻔــﯿـﺪ ﺳـﯿـﺎﻩ ﻣـﯿـﮑـﺮﺩ :((
ﺑﺎﺑﺎﻡ : ﺧـﻔـﻪ ﺷـﻮ ﺯﺭ ﻧـﺰﻥ، ﻓـﻘـﻂ ﺟﺮﺃﺕ ﺩﺍﺭﯼ ﻭﺍﯾـﺴـﺎ ﺧـﻮﻧـﻪ دیگه:
ﻣـﻦ: ﺭﺿـﺎ ﺟـﻮﻧــﻢ؟ ﻏـﻠـﻂ ﺧــﻮﺭﺩﻡ ﺍﺻـﻦ، ﻣـﻦ ﯾـﻪ دختره ﺟـﻮﻭﻥ ﺗـﻮﯼ ﺍﯾـﻦ شهر پر از گرگ چی کار کنم؟

فرستنده : banoyeh irani


  135744

یه خاله دارم استاد سوتی ،همه پیشش سرتعظیم فرود میارن و به خدمت کمر میبندندی دوتا! ازجمله سوتیاش هم ایناس:نالونکس(نایلکس)، سانجویج(ساندویج)،سام سام(کیف سامسونت)و...
خلاصه این خاله ی ما چند سال پیش یه آقایی میاد خونشون براشون وسیله میاره،حالا نحوه تشکر خاله ام تو حلقتون عمودمنصف:D
:خیلی ممنون آقای "مجاجری" دست و لینگ(یعنی پا)شما درد نکنه،پدری مادری هرکی حق داره برسه
ما: :)) =))
آقای مهاجری بنده خدا:0_o
این خاله ام یه گودزیلا داره دیروز اومده بود خونمون براش درمورد فصل زمستون انشا بگم:
من:در فصل زمستان پرندگان مهاجرت میکنند و به سرزمین های گرمسیر میروند
گودزیلامون:درفصل زمستان پرندگان مجاجرت میکنند
من:0_o
مهاجرت:0_o
آقای مهاجری:0_o
پسرخاله راه مادر ادامه بده است ک ماداریم!!!!

فرستنده : Sevinjo0on


  135740

عاغا ی روز با فک و فامیل مجردمون ی ماشین پیچوندیم ک بریم ی جای تفریحی بیرونه شهر...
حالا فک کنیدده یازده نفر آدم با ی ماشین!!!!!!
هیچی دیگه همه رو هم سوار شدیم درا را هم ب زور بستیم ک دیدیم پسر داییم داره بیرون بال بال میزنه..
وقتی دید دیگه چاره ای نیس پرید تو صندوق ...
خدا نصیبتون نکنه تو راه پلیس نگهمون داشت, عاغا ما را میگی زرد کرده بودیم.
گفت همتون پیاده شید ببینم .ما هم با هزار تا صلوات پیاده شدیم. گفت حالا اصن کمربند و صدای ضبط و سرعت غیر مجاز و سر نشین اضافی و ... هیچی شما چجوری 9 نفری سوار شدید ؟؟
عاغا دختر خالم ک خیلی جکه شروع کرد ب ننه من غریبم بازی ک همین الان خبر دادن عمم تو جاده تصادف کرده باید بیایم واسه تشخیص هویت ما هم واسه اینکه قشنگ تشخیصش بدیم و ی وقت خدایی نکرده اشتباه نشه عجله ای اومدیم...
پلیسه ک ی جوونی هم بود داشت میپکید از خنده ولی خودشو کنترل میکرد ک نخنده.
گفت حالا صندوقا بزنید بالا بعدن ب عمتون رسیدگی میکنیم.
ما اصن حواسمون ب پسر داییم(جوجه تیغی) نبود با چ اعتماد ب سقفی پسر خالم صندوقو زد :
عاغا چشمتون روز بد نبینه تا در باز شد و پسر داییم پلیسه را دید زرد کرد و شروع کرد ب چرت و پرت گفتن ک ب خدا اینا زورکی منا آوردند و...
دیگه خودتون اون لحظه را تصور کنید ک پلیسه از شدت خنده نمیتونست حرف بزنه و با دست اشاره میکرد ک بریم....!!!!!

فرستنده : مهم نیس.............


  135730

داداشم زد شیشه ادکلونو شیکوند ، با عجله میگه زود باش چند تا لباس بیار بکشیم روش حیفه !
تو کف مدیریت بحرانشم :|

فرستنده : راستش را بگو


  135725

آخا كل فک و فايمل خونه مادربزرگ گرام دعوت بوديم
منم از قضا‏ ی شلوار فاق بلند پوشيده بودم(ببين فاق بلندا‏)‏
خلاصه همه گرم گفتگو بودن,ک ب یكباره مادربزرگم صدام كرد بهنام جان بيا كارت دارم
حالا مكالمه مارو داشته باش:
من:بله مادر جون؟:
مادربزرگم:قربونت برم ميخوای كمربند بابابزرگو بهت بدم؟:
من:خدا نكنه مادر جون,كمربند واس چی؟:
مادربزرگم:خشکت چسبيده ب زمين,شلوارت ميوفته جلو همه آبروت ميره ها
من: :‏(‏
فقط من ديگه: :‏‏(‏‏(‏
مادربزرگ ب فكر من دارم عايا؟؟؟

فرستنده : Behnam universal


  135722

زنگ زدم به بابام میگم یه کارت شارژ واسم بخر...
نمیدونم چرا یهو انتن گوشیش رفت
من هی میگفتم : الو....الو....بابام میگفت
هی الو الو نکن اصلا صدات نمیاد :|

عايا اين فك و فاميل است ما داريم؟!!!؟؟

فرستنده : sahar1


  135504

یه روز خانوادگی رفته بودیم پیک نیک. موقع برگشتن مامانم یه دسته گل بزرگ درست کرد و با خودش آورد و گذاشت تو گلدون. فرداش دیدیم یه عنکبوته خوشگل لای گلها بوده و با ما اومده تو خونه.
از یه طرف میترسیدیم بهش دست بزنیم، از یه طرف هم دلمون نمیومد بکشیمش. خلاصه طی یه عملیات نفسگیر با یه تیکه کاغذ برش داشتیم و از در پرتش کردیم سمت باغچه و نجاتش دادیم.
چند دقیقه بعد مادربزرگم از راه رسید. همگی برای خوشامدگویی جلوی در جمع شده بودیم. مادربزرگم تو حیاط ایستاد و همینطور که زیر لب میگفت: پدرسوخته، چند تا لگد به زمین زد. بعد با غرور اومد جلو و گفت: مادرجون یه عنکبوت تو حیاط بود گفتم الان میاد تو خونه تون زدم لهش کردم!!!!
من |:
خانواده من |:
مادربزرگم D:
عنکبوته C:

فرستنده : طلیعه


  135503

آغا با هزار زحمت مهندسی معماری گرفتم. اونوقت عموی گرام زنگ زده می گه سقف دستشوییمون چکه می کنه تو که معماری خوندی بیا درستش کن... من سرمو دقیقا کجا بکوبم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

فرستنده : no name


  135496

دستامو شسته بودم ، هنوز خیس بودن...اومدم برقو خاموش کنم برق گرفتتم...واسه داداشم تعریف کردم...یه دقیقه فکر کرد بعد میگه برقم برقای قدیم...می گرفت درجا طرفو خشک می کرد....!!!
یعنی محبت میچکه ازشون...!
نه ....واقعا این داداش بامحبته من دارم؟؟؟

فرستنده : آوای باران


  135493

رفته بودیم خونه عموم مهمونی سر سفره مامانم از زن عموم پرسید:
این ترشی رو چجوری درست کردی انقدر خوشمزه شده؟!
زن عموم هم شروع کرد کلی توضیح دادن!
یه ده دقیقه بعد عموم که تازه از راه رسیده بود اومد سر سفره!
بابام گفت: بیا از این ترشی ها بخور که حرف نداره!
عموم هم گفت:
آره... این ترشی رو فقط مغازۀ سرِ کوچه مون داره!
مامانش درست میکنه! میرم واسه تون میگیرم!

فرستنده : maryam992


  135492

بابابزرگم رفته بود مسافرت . وقتی برگشت،مامان بزرگم میخواست بهش ابراز دلتنگی و علاقه کنه گفت:از وقتی رفتی...مرغا یه دونه تخمم نذاشتن...!!!
به نظرم از نوادگان لیلی و مجنونن اینا ،نظر شما چیه؟!!؟؟

فرستنده : samin joon


  135483

آقا بعده عمری داشتم درس می خوندم(البته پشت کنکوریما صداقتم تو حلقتون)........که ناگهان تبلیغ پفک لوسی رو داد منم کتابو پرت کردم و بلند شدم قر دادن.....حالا عکس العمل خانواده:اهاااااااااااا قرقر بیابیا....
خانواده ی جوگیره که من دارم....عایا؟؟؟
.....ولی لامصب اهنگش زده رو دست برنج هایلی...ناموسنا نمیگن ما درس داریم....بوخودا..

فرستنده : far far B@NOO....


  135481

عاقا چندشب پیش تمام اقوام و بستگان خونه ما جمع بودن که تلفن زنگ خورد.مامان منم تلفنو برداشت حالا ببینین چی میگفت:
-بله بفرمایین؟
-بله درسته.
-بله دوتا.
-آدرسو یادداشت کنین...
آدرسم داد و بعدش بابام پرسید کی بود؟مامانمم گفت گاوداریو میخواستن. میخواستن دو تا گوساله ببرن واسه ذبح کردن!!
بابام:خب گوساله داریم ما؟کوشن اونوخ؟؟
مامان مهربون اشاره به من و خواهرم:ایناهاشن دیگه!!!
فامیلم نشسته بودن در حال گوش کردن...
هععععععی خدا......
من برم دنبال مامان بابای واقعیم بگردم تا اینا منو نبردن سرببرن!!!

فرستنده : اب لولو


  135480

دوستان... ما یه خاله داریم که به عنوان بمب سوتی فامیل معروف شده، همیشه آخر سال که میشه سوتی هاشو کتاب می کنیم و با تیراژ بالا به فروش میرسونیم. سوتی زیر برگفته از کتاب "بمب سوتی فامیل"، جلد اول:
شوهر همین خالۀ بنده تعمیرکار لوازم خانگی هستن. یه بار یکی از همسایه ها میاد دم خونشون و چون شوهر خالم خونه نبوده به خالم میگه: "به حسن آقا بگید بخچالمون رو زدیم به برق ولی هر کاری می کنیم روشن نمیشه، اگر زحمتی نیست بگید شب بیاد یه نگاه بندازه" خالۀ بنده هم تا اومدن حسن آقا به فکر عمیقی فرو میره. شب که شوهر خالم میاد خونه خالم ماجرا رو واسش تعریف می کنه (و اما خاله.....):
"حسن امروز این همسایه روبرویی اومد گفت یخچالشون میزنن به برق ولی روشن نمیشه، منم از صبح تا حالا دارم فکر می کنم مگه یخچال برق می خواد که کار کنه؟؟؟؟؟!!!!!!"
خالم::-/ :-/ :-/ :-/
حسن آقا: :-o :-o :-o :-o :-o :-o
ادیسون: :(( :(( :(( :(( :((
شوهر خالم خطاب به پسر خالم: "پسر جون برو یخچال رو بنزین بزن، عملکرد یخچالمون ضعیف شده"
حالا خوبه که خالم در مورد این تفکر عمیقانش به همسایشون تِز (تِض یا طِز یا تِض یا ....)نداده. البته اون موقع که افق نبوده ولی میگن حسن آقا واسه همین کچل شده :|

 

line gif

 

بازی تراوین

بازي آنلاين استراتژيک تراوين 4
امپراطوري خود را تشکيل دهيد و ارتش قدرتمندي بسازيد
با دوستان خود متحد شويد و به دشمنان بتازيد

شروع بازی