منوی کاربری

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

اس ام اس عاشقانه

  198370

این روز ها دنیایم به اندازه ی یک نفر کوچک شده، و یک نفر به اندازه ی خدا برایم بزرگ است. قمار بزرگی کرده ام، اگر بروی دین و دنیایم را باخته ام.

  198369

من خون‌بهای قطره‌قطره اشک‌های‌ام را با نگاه ...
تاوان گلوگلو بغض‌های‌ام را با بوسه ...
من تقاص تپش‌تپش دل‌تنگی‌های‌ام را با آغوش از تو خواهم گرفت ... ،
بیا ... ،
تو عاشقانه محکوم خواهی شد ... ،
بیا ... ،
تو حاکمانه معشوق خواهی شد ...

  198364

قرار نبود بیایی،
آمدی
قرار نبود بمانی،
ماندی
قرار نبود بروی،
رفتی
قرار شد برنگردی ...
راستی عزیزم
هنوز هم بی قراری می کنی؟

  198353

مراقب شمعدانی هایت باش ....
ماه اردی بهشت؛ ماه عاشقی های بی ملاحظه است ..

  198350

اغلب فکر میکنیم
اینکه به یاد کسی هستیم
منت ای است برگردن آن شخص
غافل از آنکه اگر به یاد کسی هستیم
اینهنر اوست نه ما
به یاد ماندنی بودن
بسیار مهم به یادبودن است
به یادتم خوبم...

  198336

الف دال
الف از الفت هایش
دال از دوستی هایش
الف از اسمش
دال از دلش

  198333

** ســـعـــیـــد تـــنـــهـــا **
مــــــطــــــمــــــئــــــنــــــم
یـــه روزی مـــیـــرســـه کـــه تـــو بـــا مـــن قـــهـــر مـــیـــکـــنـــی و مـــن . . .
و مـــن بـــا مـــعـــجـــزه‌یِ آغـــوشـــم یـــبـــار واســـه هـــمـــیـــشـــه آشـــتـــیـــت مـــیـــدم...

  198326

ﻏﻢ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺍﯼ ﺣﻮﺭ ﭘﺮﯾﺰﺍﺩ
ﺯ ﻏﻢ‌ﻫﺎﯼ ﺟﻬﺎﻧﻢ ﮐﺮﺩ ﺁﺯﺍﺩ
ﭼﻪ ﻏﻢ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮﺕ ﺭﻓﺘﻢ ﻭ ﻟﯿﮑﻦ
ﻏﻤﺖ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓﺖ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ
ﺑﻪ ﺍﻫﻞ ﺩﺭﺩ، ﺧﻮﺑﺎﻥ ﺭﺍ ﺳﺮﯼ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻪ ﻫﺮﺯﻩ ﻋﻤﺮ ﺿﺎﯾﻊ ﮐﺮﺩ ﻓﺮﻫﺎﺩ
ﺷﮑﯿﺒﻢ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺩﯾﻦ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﻢ ﺷﺪ
ﺯ ﺩﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﺩﻝ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﻓﺮﯾﺎﺩ
ﺭﺿﯽ ﮔﻮﯾﺎ ﺯ ﻫﺠﺮﺍﻥ ﻣﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﺧﻠﻖ ﺍﻓﺘﺎﺩ 

  198324

اگر مرده ای بیا و مرا ببر
و اگر زنده ای هنوز
لااقل خطی ، خبری ، خوابی ، خیالی
بی انصاف ...

  198321

به سلامتی اون روزی که من رو تخت بیمارستانمو عشقم با نی نی

مون تو بغلش بیاد و بگه دلت بسوزه خانم شبیه خودمه :)
˙

•▪●●● ●●●▪•˙ MLOVEG˙•▪●●● ●●●▪•˙

  198313

تمام دنیا هم که بروند
تمام دنیا هم که نباشند
تمام دنیا هم که مرا نخواهند
تمام دنیا هم که آوار شود بر سرم
تمام دنیا هم که دل خراب مرا خرابتر کنند

تو هستی...

آغوش تو باشد ، همین برای یک عمر زندگی‌ کافیست...

  198306

هرقفلی که میخواهد به درگاه خانه ات باشد ...

عشق پیچکی ست که دیوار نمیشناسد!

  198301

سلامتیٍ حرفایی ک نه میشه اس ام اس کرد

نه توچت تایب کرد

نه میشه باتلفن گفت

حرفایی کٍ مالٍ وقتیه

کٍ تورودراغوش دارم....

  198294

پـیـدا کـردن کـسـی کـہ بـهـت مـیـگـہ
دوســـــ♥ـــــت دارم
سـخـت نـیـس
پـیـدا کـردن کـسـی کـہ بـت ثـابـت کـنـہ
دوسـ♥ـت دارہ
سـخـتـــــه

  198290

بهترین روز زندگے من روزیست

کہ تو در میان ناباورے هاے من مے آیے…

و

کنارم مے نشینے و دستم را مے گیرے…

آرام زمزمہ مےکنے…

"دوستت دارم"@(!)