منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

تبلیغات متنی

مرامنامه 4جوک
 
ساعت الیزابت

خرید ساعت


line gif

 

اس ام اس عاشقانه


اینجا دلی تنگ است...
آنجا سری گرم است...
عجب عدالتی...

فرستنده : shokuh


سنـــگیــــن تــر از آنـــم کــه بـا گـریـــه سـبــــک شـــوم . . . !

فرستنده : ALi► Aliakbarhashemirad


ﻣﻦ ﭼﯿﺰ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﺍﺩﻡ ﺑﺎ ﺭﻓﺘﻨﺖ !
ﮐﻤﯽ ﺩﻟﻢ ﺷﮑﺴﺖ ، ﺷﺐ ﻫﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻡ
ﯾﺎﺩﮔﺎﺭﺵ ﺳﺮﺩﺭﺩ ﻫﺮﺷﺒﻢ ﺷﺪ .
ﯾﮑﻢ ﺍﺯ ﺁﺭﺍﻡ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻢ .
ﭼﯿﺰ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ !
ﺗﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ !
ﺗﻮ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﻠﺐ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﺧﺘﯽ !
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﻣﻦ ، ﻋﺎﺷﻘﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ . . .‬

فرستنده : parslord


بعـــضـــــــــی ها فقــط یه بار عــاشق میشن . . .
بـــه خـــآطره خـــدا هم کـــه شـــده دلشونو نشکـــــنین . . .
بـــاشه . . . ؟!!

فرستنده : ALi►


ﺣﺴﻮﺩﻡ...
ﺣﺘﯽ...
ﺁﺭﺯﻭﯼِ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ ﺭﺍ ﻫﻢ...
ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺩﻫﻢ.......زز

فرستنده : no love


تا ته قصه چه پیدا و چه پنهون با توام
زیر آورِ مصیبت یا که بارون با توام
دل به دریا زدم و کاری به دنیا ندارم
تو سکوت سنگی دنیا غزلخون با توام

هرچی تنهاتر بشی دنیا تورو کمتر می خواد
خودت اونوقت می بینی چقدر فراوون با توام
سخت گرفته همه دنیا که تورو رها کنم
تو هجوم سختی ها ببین چه آسون با توام

تو زمستون سیاه و سینه سوزِ روزگار
سختِ باور مثل جنگل تو بهارون با توام
غرق موج عشقتم هرجا بری باهات میام
تو سکوت برکه و خروش کارون با توام

هرچی تنهاتر بشی دنیا تورو کمتر می خواد
خودت اونوقت می بینی چقدر فراوون با توام
سخت گرفته همه دنیا که تورو رها کنم
تو هجوم سختی ها ببین چه آسون با توام

من با توام ...نفس من

فرستنده : ooof


دلنوشته هاي من

چه بگويم از نبودنت از اين غوغايه درونم....

اينها همه يك طرف آن ساعت لعنتي هم يك طرف...

تيك تاكش را چه كنم...؟؟

فرستنده : داش محمد


ﺧﺪﺍ ﺟﻮﻥ ! ﻣــــــــﻦ ﺑـــــﻪ ﺩَﺭَﮐــــــــــــــ !!!
ﺑﺬﺍﺭ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺑﺎﺷﻪ ، ﺑﺬﺍﺭ ﺭﻭﺯﺍﺵ ﺭﻧﮕﯽ ﺑﺸﻦ ، ﺑﺬﺍﺭ ﻟﺒﺶ
ﺧﻨﺪﻭﻥ ﺑﺸﻪ
ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻨﺪﻩ ﭼﻘﺪﺭ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﻣﯿﺸﻪ !
ﺑﺨﻨﺪﻭﻧـــــــــﺵ ...
ﻏﺼﻪ ﻫﺎﺷﻮ ﺍﺯﺵ ﺑﮕﯿﺮ ...
ﺑﺬﺍﺭ ﺻﺒﺢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﯿﺸﻪ ، ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭﺍﺳﺶ ﺯﯾﺒــــــﺎ
ﺑﺎﺷﻪ !
ﺑﺬﺍﺭ ﺷﺐ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﻪ ﺷﮑﺮﺕ ﮐﻨﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮﻩ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯿﺎﺵ !
ﻣﻮﺍﻇﺒﺶ ﺑﺎﺵ !!!
ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺩﻟﺶ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻐﻠﺶ ﮐﻦ ، ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﮐﻢ
ﻧﻤﯿﺸﻪ !
ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺧﯿﻠﯿﺎ ﺣﺴﺮﺕ ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﺭﻭ ﺑﺨﻮﺭﻥ !
ﻫﺮﮐﯽ ﺭﻭ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﻬﺶ ﺑﺪﻩ !!!
ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﻃﺮﻑ " ﺁﺩﻡ ﺧﻮﺑﯽ " ﺑﺎﺷﻪ !
ﺍﺫﯾﺘﺶ ﻧﮑﻨﻪ ، ﺍﺯ " ﮔﻞ " ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻬﺶ ﻧﮕﻪ !
ﺍﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺭﻭ ﺣﺘﻤﺎ " ﯾﺎﺩﺕ " ﺑﺎﺷﻪ ...
ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺑﺎﻫﺎﺵ " ﺧﻮﺏ " ﺑﺎﺵ ﺗﺎ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺑﻬﺖ " ﺷﮏ "
ﻧﮑﻨﻪ !!!
ﺗﺎ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﯽ !
ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﺑﻬﺶ ﺑﺪﻩ ﺗﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﺭﺳﻢ " ﻋﺎﺷﻘﯽ " ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷﻪ !!!
ﺧﺪﺍ ﺟﻮﻧﻢ ﺩﯾﮕﻪ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ﻓﻘﻂ ؛ ﺟﻮﻥ ﺗﻮ ﻭ ﺟﻮﻥ
ﺍﻭﻥ ...
ﺁﺧﻪ ﺍﻭﻥ " ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻧﺪﮔﯽ " ﻣﻨﻪ !
ﻣﻦ " ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ " ﻭ " ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ " ﺭﻭ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻢ !
ﭘﺲ " ﻣﻮﺍﻇﺒـــــــــــــــﺶ " ﺑﺎﺵ

فرستنده : tanhayeshab


همچو مردابی که رنگین است از سرخی خون وقت غروب
میتراود لحظه های تلخ و مرده در دلم
می نشیند بار غصه از نگاه غافلم
من که چون تک شاخه ی یک تک درختم
درمیان کوچه های تنگ غربت تیره بختم
من که در دروازه های خستگی تنها نشستم
از تمام روز های عمر رفته گیج و خسته ام
میزنم سدی به بغض در گلویم
نشکند تا نشنود دشمن صدای گریه ام را
بهار افشاری

فرستنده : tiptoop star


هر جلسه حضور غیاب می کرد تا بله اش را بشنود استاد عاشق شاگردش شده بود

فرستنده : عاشق کره


به خودم قول میدهم!
نه یکی نه دوتا...بلکه هزاران قول در یک شب!
اما یک "سلام خوبی" کافیست برای فراموش کردن هزاران قول..
و دوباره روز از نو عاشقی از نو

فرستنده : akharesh chi


تو این “مـــَــن ها “ را از خودت “مــِـن‌ها” کن
من میـمیرم برای باقی مانده ات

فرستنده : 7ali640n4250


بهم گفت زندگی من!
گفتم چه حسه خوبیه زندگی تو بودن...
گفت مطمئنم از حس تو رو داشتن خوبتر نیست..

فرستنده : akharesh chi


کاش بعضیا بفهمن که عکشون همه زندگیه یه نفر میتونه باشه

فرستنده : tefleh


دارو خانه ئهم می داند که ما زخمهایمان زیاد است که باقیه پولمان را چسب زخمی می دهد !

فرستنده : onli.boy

 

line gif

 

خرید عینک

 


X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات