دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 260476

تاریخ انتشار : مهر 1399

حوصله ام سر رفته بود زنگ زدم 118 گفتم شماره ادیسون رو میخوام
اونم یه شماره بهم داد!
تعجب کردم گفتم خدایا متوجه نشد ایستگا ش کردم,,,,
ما هم زنگ زدیم یکی ورداشت گفت تیمارستان بفرمایید!!!

قبلا مودب تر بودند: /