دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 260252

تاریخ انتشار : مهر 1399

من نقشه راه موفقیت پیدا کردم! ولی سخته!


کلا کنکور آزمونی است که چاشنی اش استرس است!
با این جامعه آماری!
یا باید کنکور بدی یا حوزه که سخت تره