دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 256292

تاریخ انتشار : دي 1398

از تمام دلتنگی ها، از اشک ها و شکایت ها که بگذریم...
باید اعتراف کنم
مادرم که میخندد خوشبختم...