دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 255515

تاریخ انتشار : آذر 1398

داغون‌ام....
یعنی اسیر داغ اون‌ام....