دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 255459

تاریخ انتشار : آذر 1398

مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن

که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست