دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 254927

تاریخ انتشار : آبان 1398

وقتی به گذشته فکر میکنم میفهمم من همیشه تنها بودم فقط بعضی وقتا نمیدونستم