دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 252986

تاریخ انتشار : مرداد 1398

در دریای عشقت شنا کردم…

.

.

.

ناگهان قورباغه ای دیدم فرار کردم!!!به بعضی دخترا هم باید گفت ;

عزیزم پاشو صورتتو بشور 2 دقیقه اومدیم خودتو ببینیم ;|