دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 251642

تاریخ انتشار : خرداد 1398

وقتی به من می‌گید پس چرا زن نمی‌گیری، من پیش خودم میگم عه! پس چرا خودم یادم نبود! و ساعتمو کوک میکنم که فرداش برم محضر :/