دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 251388

تاریخ انتشار : ارديبهشت 1398

‏دو ساعتِ قبل از افطار حال فقرا رو درک میکنیم


دو ساعتِ بعد از افطار حال شیخهای حاشیه خلیج فارس :|