دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 251260

تاریخ انتشار : ارديبهشت 1398

پياماييکه دليل خنده لبام بود
الآن شده
دليل اشک چشام -_-