دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 237136

تاریخ انتشار : آذر 1396

‏چس ناله های بلند ترین شب سال
از آنچه شما فکر میکنید نزدیک تر است