دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 237084

تاریخ انتشار : آذر 1396

↻↻↻↻↻↻↻↻
↻↻↻↻↻↻↻↻
↻↻↻↻↻↻↻↻

‌《«دۅ قــــــــــدم مـــــانده»》
∝∝
★ ڪہ ★
∝∝
《«پاییز بہ یغما برۅد»》
∝∝
《«این همہ رنڱ قشنڴ»》
《«از ڪـــــف دنیـــــا برۅد»》

✔✔✔✔✔✔✔✔✔