دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 236853

تاریخ انتشار : آذر 1396

شما یادتون نمیاد.
قدیما پاییز بجای زلزله بارون میومد!