دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 234145

تاریخ انتشار : شهريور 1396

سه هفته اخر شهريور خيلى طول بكشه نهايتا برابرى كنه با هفت یا ده دقيقه اول مهر-_-