دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 233566

تاریخ انتشار : مرداد 1396

صاحب زمان من
من خیلی کوچکتر از آن هستم
ولش شمارا تشبیه به آبشاری میکنم که خود را به صخره وسنگ میزند و پایین می آیید تا ما برگ های سبز را زندگانی دهد...
شمارا چه نیاز به ما...ما هستیم که بی تو میمیریم اقا جان بیا