منوی کاربری

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 227677

تاریخ انتشار : دي 1395

بـاید ، کـه دسـت از گـنه بـرداریم / مـایی ، کـه ادعـای یـاری داریـم
/از خـوب و بـد امـور مـا مـعلوم است / سـربـاز امـام عصر یـا سـربـاریم . . .

اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج . . .