منوی کاربری

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 227613

تاریخ انتشار : دي 1395

مجودات عجیبی هستیم یک آدم هایی رو اذیت میکنیم که تحمل یک لحظه نبودنشون رو نداریم...