منوی کاربری

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 227396

تاریخ انتشار : دي 1395

واسه بخشيدنِ هم هيچوقت دير نيس،
آدمايي كه همو دوست دارن، رفيق، عشق، يا هر آدمايي كه همو دوست دارن،
اگه از دست هم دلخور بشن منتظر يه عذر خواهي از طرف مقابلن، يا حداقل يه جبرانِ كار..وقتي عذرخواهي نباشه، وقتي جبراني نباشه، مشخصه خب، بخششي هم در كار نيست..