منوی کاربری

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 226941

تاریخ انتشار : آذر 1395

مى توانستم اين بو را بين هزاران بوى ديگر تشخيص دهم,,دقيقا بوى خانه مادر را مى داد.
اليويه آدام