دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 226853

تاریخ انتشار : آذر 1395

این پاییز
تو را کم دارد
برای قدم زدن…
و گرنه،
من آدم خانه نشینی نیستم…!