دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 226495

تاریخ انتشار : آذر 1395

بــهار به بــهار
در مـعبر ارديبـهشت
سراغت را از بنـفشه های وحشی گرفتم

و مـيان شـکوفه هـای نـارنج
در جـستجويت بودم

در پـاييز يـافتمت
تنــها شکوفه ی جـهان، کـه در پـاييـز روييـدی . . .