دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 220117

تاریخ انتشار : ارديبهشت 1395

عشق...
رخمیست
که نمیگذارد
زندگی کنی
و نمیگذارد بمیری!

****
عه شق
برینکه
نه ده هیلی بژی
نه ده هیلی بمری!