منوی کاربری

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 214757

تاریخ انتشار : دي 1394

مورد داشتيم دختره از كليبسش به عنوان كاج كريسمس استفاده كرده...
الانم كلي جيز آويزونشه از جمله:ريش تراش